Kursu afiša

Izbraukumu semināri uz izglītības iestādēm

neklātienes vebināri un klātienes kursi Rīgas Lietuviešu vidusskolā

Kursu maksa:

Kolektīvajos semināros  no 50 dalībniekiem: 8 EUR par dalībnieku.

Kolektīvajos semināros  no 30 dalībniekiem: 12 EUR par dalībnieku.

Individuālajiem dalībniekiem Rīgas Lietuviešu vidusskolā: 17 EUR no personas.

Rīgas Lietuviešu vidusskolā klātienes kursi vienlaicīgi tiek translēti arī vebināra režīmā, kur vienlaicīgi var piedalīties arī neklātienes dalībnieki. Vebinārā tāpat kā klātienē klausītāji var vērot lektora uzstāšanos (video), prezentāciju un čata logā uzdot jautājumus.

Tādējādi klātienes kursi tiek apvienoti ar neklātienes vebināra formu. Tas nozīmē, ka kursos var piedalīties, atrodoties arī mājās pie datora vai kolektīvi (pieslēdzot datoru pie videoprojektora) klausoties savā darba vietā, kā arī pilna laika neklātienē, izmantojot Moodle sistēmu.

 • 30. septembris: 12 h programma “Darbs ar talantīgiem bērniem” (pirmā diena klātienē, otrā- neklātienē pēc lektora sagatavotajiem materiāliem). Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a no plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 4. oktobris: Rudzātu speciālajā internātpamatskolā Skolotāju dienas pasākumu ietvaros notiek seminārs “Saliedēta kolektīva veidošana”.
 • 7. oktobris: 6h* audzināšanas kursu modulis  “Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas” (apvienojumā ar vebināra translāciju neklātienes dalībniekiem). Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a no plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 14. oktobris: 6h* audzināšanas kursu modulis ”Mobings izglītības iestādē, tās novēršanas iespējas” (apvienojumā ar vebināra translāciju neklātienes dalībniekiem). Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a no plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 20. oktobris: 6h* audzināšanas kursu modulis ”Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a no plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 20. oktobris: 6h* audzināšanas kursu modulis pēcpusdienas vebinārā “Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Dalībnieki:  Cesvaines vidusskolas pedagogi.
 • 20. oktobris: no plkst. 17.30 līdz 19.00 Cesvaines vidusskolas vecāku un pedagogu kopsapulce – lekcija vebinārā “Par emocionālo inteliģenci un tās fenomenu”. Lekt. Kaspars Bikše.
 • 21. oktobris: (piektdiena)pārcelta uz ceturtdienu, 20.oktobri!!! - 6h* audzināšanas kursu modulis ”Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a no plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 24. oktobris: 6h* izbraukuma seminārs audzināšanas kursu modulis ”Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Dalībnieki: Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pedagogi.
 • 25. oktobris: 6h* izbraukuma seminārs audzināšanas kursu modulis ”Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Dalībnieki: Staļģenes vidusskolas pedagogi.
 • 26. oktobris: 
 • 27. oktobris: 6h* izbraukuma semināra audzināšanas kursu modulis  “Saliedētas klases veidošana” Jelgavas Valsts ģimnāzijā (semināra norises vieta – Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpas). Lektors: Kaspars Bikše.
 • 28. oktobris: Ilūkstes novada saskaņots 6h* audzināšanas kursu modulis  “Saliedētas klases veidošana”.
 • 2. novembris: Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē notiek Kaspara Bikšes lekcija izglītojamo vecākiem “Kā ar bērnu sarunāties par bērnudārzu un dzīvi”.

Pieteikšanās interneta vietnē Pedagogs.lv sadaļā „Pieteikšanās” (ŠEIT!)

Sīkākas ziņas pa tālr. nr. 27583454, e-pasts: kanceleja@pedagogs.lv

* Saskaņā ar jaunā MK noteikuma 480.punkta aktualitāti pedagogiem- klašu audzinātājiem.

 ©Annemartas Kreituses zīmējums, Pedagogs.lv

Jaunums! Izbraukuma seminārs uz izglītības iestādi „Kā skolā cīnīties pret rupjībām?”. Lektore: filoloģijas doktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Ozola.

Sīkākas ziņas pa tālruni: 26060474 vai, rakstot uz e-pastu: mara.ozola2@inbox.lv

Izglītojamajiem un viņu vecākiem

(gan klātienē, gan vebinārā):

Izglītojamajiem tematiskās klases audzināšanas stundas:

 • Mācīšanās un uzvedības motivācija jeb kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām
 • Kā izprast sevi un uzvedību pusaudžu vecumā
 • Sekmīgas mācīšanās  un uzvedības pamati
 • Es, mana ģimene, skola un pasaule
 • Sevis izzināšanas un pilnveidošanas paņēmieni
 • Piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība
 • Karjeras izvēle
 • Veselība un drošība

Izglītojamo vecākiem- kopsapulce- lekcija

Kā ar bērnu sarunāties par skolu un dzīvi?

Kā sarunāties ar bērnu konfliktsituācijās?

Jaunums!

Skolas un vecāku netradicionālās sadarbības iespējas: interaktīva spēle- nodarbība, kurā piedalās gan pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki

 Sīkākas ziņas: tālr. 28320454, izglitiba@gmail.com 

Vieta maniem komentāriem