Izglītības ziņas vienuviet

22. augusts: „Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē: krāsu un kustību nozīme un to ietekme uz uzvedību.

23. augusts: Spēle „Saliedētas un draudzīgas komandas veidošana”

24. augusts: „Izglītības iestādes un skolotāja psihohigiēna”

25. augusts: „Darbs ar pusaudžiem, mobings izglītības iestādē”

26. augusts: „Darbs ar talantīgiem bērniem”

31. augusts: vebinārs „Darbs ar talantīgiem bērniem” (no 10.00 līdz 14.00)

 • Iepriekš minētās programmas var apgūt arī neklātienē vai vebinārā.
 • Ar programmām un to anotācijām var iepazīties: www.pedagogs.lv sadaļā „Anotācijas”.
 • Visas programmas saskaņotas ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru.
 • Pēc programmas apguves tiek izsniegta 12 h pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu  apliecība.
 • Programmas vadītājs: Latvijas un Dānijas augstskolu lektors Kaspars Bikše.
 • Visi iepriekš minētie klātienes kursi notiek vienu dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00. Otrās dienas saturs  tiek apgūts   neklātienē  pēc lektora izsniegtajiem materiāliem.
 •  Visi iepriekš minētie klātienes kursi notiek Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42A

Sīkākas ziņas, zvanot uz lektora tālruņa numuru 28320454 vai rakstu uz e-pastu: kaspars.bikse@gmail.com

Kursa maksa: 15€ par 12 h programmu, iemaksājot Pedagoģiskās meistarības skolas kontā. Rekvizīti ŠEIT!

Pieteikšanās: www.pedagogs.lv sadaļā „Pieteikšanās

Jaunums! Izbraukuma seminārs uz izglītības iestādi „Kā skolā cīnīties ar rupjībām?”

Sīkākas ziņas pa tālruni: 26060474 vai, rakstot uz e-pastu:mara.ozola2@inbox.lv 

       Sīkāk par nometnes iespējām ŠEIT!

 Jaunā skolotāju miera, saskaņas un darba dienasgrāmata

​Autordarba cena: 5 €. Augusta laidiens

(jūnija laidiens ir realizēts- var pieteikties uz augusta tirāžu).

Sīkāk par dienasgrāmatu šeit!

Dienasgrāmatas saturu var aplūkot ŠEIT!

www.pedagogs.lv 

   Saskaņoti pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi:

 • klātienē Rīgas Lietuviešu vidusskolā (22.- 26. augusts no plkst. 10.00 līdz 15.00);
 • neklātienē, izmantojot Moodle sistēmu (vasaras periodā);
 • vebinārā, atrodoties pie datora, kuram ir interneta pieslēgums un skaļrunis (austiņas);
 • kolektīvie vebināri (videokonferences), apvienojoties kaimiņu skolu pedagogiem, metodiskajām apvienībām.
 • Tēmas: ”Mobings izglītības iestādē”, “Darbs ar talantīgiem bērniem”, “Izglītojamo uzvedība, tā korekcijas iespējas”,  ”Pedagoģiskās māksla zinātniskie pamati un to pielietojums skolotāja darbā”, “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē”, “Pozitīvas attieksmes mācīšana izglītības iestādē, tās metodoloģiskie spekti”, “Iemācītais optimisms”, spēle “Saliedētas komandas veidošana”, “Izglītības iestādes psihohigiēna” un citas saskaņotas programmas.
 • Individuālās skolēnu dienasgrāmatas ar Kaspara Bikšes pozitīvajiem padomiem
 • Vasaras vebināri un neklātienes kursi. Pieteikties pa tālruni: 28320454 vai, rakstot:kanceleja@pedagogs.lv 
 • 17., 18. un 19. augustā, Mežaparkā, Rīgā notiek izglītības darbinieku nometne!Interesēties pa tālruni: 28320454.
 • Septembrī būs izdota “Skolēna uzvedības un mācību sasniegumu pozitīvo pārmaiņu mācību grāmata”. Interesēties: www.pedagogs.lv
 • Adaptācijas mēneša ietvaros Kaspara Bikšes semināri: 
  • izglītojamajiem- “Mācīšanās un uzvedības motīvācija jeb kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām”;
  • izglītojamo vecākiem- vecāku sapulce- lekcija “Kā ar bērnu sarunāties par skolu un dzīvi?”
  • Kaspara Bikšes vadīta izglītojamo un viņu vecāku kopsapulce par uzvedības adaptācijas iespējām.
 • Kaspara Bikšes iedvesmas semināri izglītības iestāžu kolektīvos.

Skola Pedagogi Ministrija Vakances Izglītības iestādes Iet skolā
Izglītības politika Izgl.pārvaldes Izglītība Met. apvien. Izglītības reformas Pirmsskolas
Sākumskolas Pamatskolas Vidusskolas Ģimnāzijas Augstākā izglītība Vispārējā izglītība
Speciālā izglītība Interešu izglītība Skolu ziņas Māc. priekšmeti Audz.darbs Bērni

Vieta maniem komentāriem