Vārda dienas: Hermīne, Estere, Liepa , Aleftina, Aleftīna, Aleftīne, Aleta, Alevtina, Alevtīna, Alevtine, Alevtīne, Esfira, Estera, Ēstere, Estra, Estris, Herma, Hermina, Hermīna, Hermine, Hervita, Ostins, Rainelda, Rainelde

VISC piedāvātie metodiskie materiāli, kas izmantojami praktiskā darbā gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs

6. februāris, 2018

VISC piedāvātie metodiskie materiāli, kas izmantojami praktiskā darbā gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Izglītības posms Datne
Latvijas vēsture 6.–9.klasei: attēli, kartes, ieteikumi sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) HTML
Matemātika angliski
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu
Materiālā iekļautas divas galda spēles:

pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Metodiskais materiāls “Skolēna literāro interešu attīstīšana” sākumskolai (1-6) PDF
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem. Materiālu var izmantot arī bērnu vecāki, lai gūtu plašāku ieskatu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.
pirmsskolai PDF
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4.klasē klases stundās sākumskolai (1-6) PDF
Metodiskie risinājumi un atbalsts skolēnam un skolotājam ģeogrāfijas satura apguvē bilingvālajā izglītībā pamatskolai (7-9) PDF
Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6.klasei sākumskolai (1-6) PDF
Padomi drošībai uz un pie ūdens.
Lekcijas “Drošība uz un pie ūdens” (12.06.2014.) videoieraksts
pamatskolai (7-9), vidusskolai Video
Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem un arī bērnu vecākiem. Visiem piemēriem ir ieteikuma raksturs. Ieteikumos minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
pirmsskolai PDF
Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Pirmsskola Cērē. Pieredze
Pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija” norise. Pieredzes stāsts no Cēres pamatskolas.
pirmsskolai Video
Pirmsskola Rūjienā. Pieredze
Pilotprojekta „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija” norise. Pieredzes stāsts no Rūjienas pirmsskolas iestādes “Vārpiņa”.
pirmsskolai Video
Pārbaudes darbi krievu valodā (svešvalodā) pamatizglītības pirmajā posmā
Metodiskais materiāls.
Lai noklausītos skolēnu mutisko atbilžu ierakstus, datorā ir nepieciešams lejupielādēt MP3 failu un atskaņot to:

sākumskolai (1-6) PDF, Audio
Rakstītprasmes mācība sešgadīgiem bērniem
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas pedagogiem. Ieteikumos minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
pirmsskolai PDF
Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem sākumskolai (1-6) PDF
Sarunas par mākslas darbiem
Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā
Metodiskais materiāls pedagogiem. Zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Bitāns” skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz VISC iesūtītajiem jautājumiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā vidusskolai PDF
Stunda muzejā
Metodiskais materiāls pedagogiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Uzdevumi “Vizuālajā mākslā” vidusskolā vidusskolai PDF
Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem.
Materiālā atrodamas trīs galda spēles:

  1. Spēles “Ķ – Č” laukums A3 formātā un A4 formātā
  2. Spēles “Ģ – Dž” laukums A3 formātā un A4 formātā
  3. Spēles “R – L” laukums A3 formātā un A4 formātā
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Valsts pamatizglītības standarta vadlīnijas sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Vesels un drošs
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem. Tajā iekļauts informācijas apkopojums, mācību spēle trīs variantos: vides spēle (par vides spēles izmantošanu jāsazinās ar VISC vecāko referenti Inesi Bautri, tālrunis 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv), galda spēle, datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm un darba lapas. Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.

  • Darba lapas krievu valodā [PDF].
  • Galda spēles laukums [PDF].
  • Spēles noteikumi [PDF].
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Pedagogs.lv , ,