Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs, Alekss , Aleks, Alika, Aliks, Aļika, Aļiks, Pijs, Pius

Šodien labais ir vairāk, es priecājos ik dienas jeb saspringuma, baiļu un stresa transformācijai

10. februāris, 2018

Šodien labais ir vairāk, es priecājos ik dienas jeb saspringuma, baiļu un stresa transformācijai

Afirmācijas saspringuma, baiļu un stresa transformācijai:

 • Es ļauju domām un ķermenim brīvi darboties, šādi es atbrīvojos no sasprindzinājuma.
 • Esmu brīvs no cīņas, šādi es sevi labāk redzu, labāk, dzirdu un labāk jūtu.
 • Ik dienas rūpējos par labajām domām, šādi es rūpējos par sevi un apkārtējiem; tās atgriežas pie manis – šādos brīžos Pasaule kļūst draudzīgāka.
 • Es apklusinu savas tērgājošās un vērtējošās domas, es apstājos, lai savā ķermenī saskatītu gaismu un domās izstarotu aizkustinošu mīlestību pret sevi un apkārtējo pasauli.
 • Mācības ir zīmju tulkošana un sevis izprašana.
 • Tajā nav ne uzvaru, ne zaudējumu – tā vienkārši ir mierīga Dabas izpausme – tā izglīto manas domas un ķermeni, tā atbrīvo mani no bailēm un vainas apziņas.
 • Uz pagātni es atskatos ar mīlestību, un mācos no tās ar pateicību.
 • Tur nav ne sliktā, ne labā.
 • Es pateicos par apgūto. Es atzīstu un pieņemu, es dzīvoju saskaņā ar pārmaiņām, tāda ir Dabas aprite.
 • Es esmu atvērts pasaulei, šādi es atpazīstu gudrību un apgūstu mieru.
 • Es gremdējos Dievišķajā gudrībā, tas ir iekšējs spēks, kas piesaista ārējos.
 • Es iedvesmojos, es paplašinos, es izstaroju mieru un saskaņu, šādi es sakārtoju savu dzīvi.
 • Es izstaroju labestību un mīlestību, jo zinu, ka tā atgriežas pie manis, tā darbojas Dabas aprites likums.
 • Es iedvesmoju ķermeni, šādi es to pieradinu pie veselības.
 • Vislabākā drošība esmu es pats.
 • Katru vārdu piepildu ar mieru, tas piepilda manu sirdi, ķermeni, manu ticību, visu būtību, es pateicos šim spēkam.
 • Es sevī uztaustu laimes asnus; tas izdodas īstajā laikā un īstajā vietā, es jūtos mierīgi.
 • Es dzīvoju par saskaņā ar sevi, šādi es rūpējos par saskaņu ar apkārtējo pasauli.
 • Es iztēlojos sevi priecājamies ar nelabvēļiem, šādi es rūpējos par labām attiecībām ar visu pasauli.
 • Es pārtraucu runāt par bēdām, šādi es esmu brīvs no bezpalīdzības un depresijas.
 • Es domāju labas domas, tās caur citiem atgriežas pie manis, mēs esam vienoti.
 • Es atceros labo, man ir pozitīva atmiņa.
 • Es uzticos sev un apkārtējai pasaulei, šādi es atbrīvojos no vientuļnieka izjūtām.
 • Dažādi uzskati ir ceļš uz citām pasaulēm, es jūtos drošs šādā dažādībā.
 • Esmu brīvs no briesmām, šādi es pārtraucu tās piesaistīt.
 • Ik brīdi es atceros sauli – tā spīd vienmēr, ik brīdi es atceros labus vārdus – tie sasniedz mani vienmēr.
 • Bezgalīgajā dzīves plūsmā viss ir taisnīgs, viengabalains un pilnīgs.
 • Es ticu varenajam Dabas Spēkam.
 • Katru dienu, katru mirkli tas caurstrāvo katru manu šūnu. Es jūtu to.
 • Priecājoties par sevi, es priecājos par pasauli, un, priecājoties par pasauli, es priecājos par sevi.
 • Mēs esam vienoti neredzamā ēterā, tāpēc droši dalos ar pārējiem.
 • Mēs esam vienots veselums.
 • Es ar prieku sagaidu katru nākamo dienu, ar prieku un aizspriedumiem apgūstu visu jauno.
 • Tāda ir Dabas aprite.
 • Esmu īstajā laikā, īstajā vietā un daru to, kur visbiežāk aizklīst manas domas.
 • Es domāju mierīgas un drošas domas, šādi es dzīvoju mierīgā un drošā pasaulē.
 • Es paļaujos uz sevi, tas ir ceļš uz apkārtējās pasaules atbalstu.
 • Es brīvi izpaužu jūtas, tas ir ceļš uz manu drošību.
 • Šodien labais ir vairāk, es priecājos ik dienas.
 • Manu labo domu gravitācija vada manu dzīvi, un esmu pārliecināts par to.
 • Es esmu enerģijas nezūdamības likuma cēloņsakarīga izpausme, es to apzinos un ar to rēķinos.
 • Es esmu Visuma iemīļots bērns, ar labām domām un vārdiem es pasargāju savu un citu dzīvi.
 • Es daru to, kas radīts man, tātad eju kopsolī ar Visuma Spēkiem.
 • Es atbrīvoju vietu jaunām veiksmēm, es paplašinos, robežas nosaku tikai es.
 • Es izjūtu prieku par šodienas pieredzi, šādi es mācos, es apzinos, ka Dabā viss vairojas.
 • Es piepildu savu māju ar Mīlestību, šādi esmu drošībā.
 • Vissīkākajā atoma vienībā ir cita bezgalība, es esmu saistīts ar Visumu, es esmu kopā ar spēku, kurš ir radījis mani.
 • Es strādāju ar cilvēkiem, kuri mani mīl un kurus mīlu es, es esmu drošībā.
 • Es drosmīgi ļaujos panākumiem, tas piepilda manu dzīvi.
 • Es vēlos būt laimīgākais, nevis labākais. Laimīgākais ir pats labākais cilvēks uz pasaules, jo aplaimo arī citus, es par tādu kļūstu.
 • Esmu ceļā uz Laimi.
 • Es sevi iepriecinu, es radu savus likumus.
 • Es radu pasauli tādu, kādu es radu sevi, tāpēc es sevī redzu lielisku būtni.
 • Es mīlu dzīvi, šādi es paužu prieku, kas mīt manī.
 • Es rūpējos par pozitīvu ticību, tie ir mani iekšējie spēki, kuru priekšā atkāpjas neveiksmes.
 • Es atbrīvojos no cīņas ar slikto pasauli, es rūpējos par labo pasauli, šādi vairojas mans miers un drošība.
 • Es brīvi dodu, es brīvi ņemu, es ticu šai Dabas apritei.
 • Es ik dienas sevi izprotu, šādi mana pasaule kļūst plašāka un drošāka.
 • Es atbrīvojos no bailēm, šādi es pārtraucu tās piesaistīt.
 • Ap sevi es radu mīlestības un pateicības lauku, šādi mainās apkārt notiekošais.
 • Manas būtības dzīlēs atrodas neizsīkstošs, bezgalīgs dzīves avots, tas ir mans atjaunotnes spēks.
 • Es rūpējos par līdzsvaru domās un vārdos.
 • Es kļūstu mierīgāks, šādi es kļūstu arī drošāks.
 • Es rūpējos par savu labizjūtu, šādi es glābju Pasauli; lolojot sevi, es loloju citus, gādājot par citiem, es gādāju par sevi.
 • Es dzīvoju šodienā, izjūtu katra mirkļa burvību, prieku, esmu ceļā uz prieka pilnu un mierīgu nākotni.
 • Dabā valda vairošanās likums, tāpēc es priecājos ik dienas, un esmu pateicīgs par to.
 • Es ar pateicību atveros pozitīvai iedvesmai, tā uzlādē un papildina mani.
 • Šī diena ir brīnišķīga, es eju kopsolī ar Dabas spēkiem.
 • Manas vēlmes ir laimes avots, tie mani sargā kā dievišķs spēks.
 • Es slavēju savu ķermeni, šādi es katru šūnu piepildu ar Dievišķo saprātu.
 • Pagātne ir brīva no tagadnes, es mācos un mainos, es brīvi izzinu šodienu.
 • Piedevis es jūtos brīvāk un vieglāk, šādi es mācos sevi mīlēt arvien vairāk un spēcīgāk. Es piedodu otram, šādi es piedodu sev.
Pedagogs.lv , , ,