Izglītības iestādes psihohigiēna-...

Programmas nosaukums: Izglītības iestādes psihohigiēna. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: Pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme. Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: pedagogu personības vispārējo kompetenču …