Vārda dienas: Alma, Annemarija , Almāra, Almars, Almārs, Almīra, Andārta, Annemarija, Ankatrīna, Anlīza, Anlīze, Anlizeta, Anmāra, Anmarija, Annaklāra, Annamarija, Annmarija, Gunmāra

Cenu lapa un rekvizīti

  •  Pedagogu grupās – 2,60 EUR no dalībnieka par katru akadēmisko stundu no nepieciešamā stundu skaita

Izglītojamo grupās

  • Klases stunda par izvēlēto tēmu  (2 nodarbības pa 40 min): 150 EUR par vienu grupu klātienē.
  • Klases stunda par izvēlēto tēmu (2 nodarbības pa 40 min): 100 EUR par vienu grupu vebinārā.

Izglītojamo vecākiem

  • Lektora dalība vecāku sapulcē (1- 1,5h): 150 EUR
  • Interaktīvā tiešsaistes videolekcija (1- 1,5h): 120 EUR
  • Vecāku akadēmija (visas mācību dienas garumā): 170 EUR

Papildu ziņas

  1. Organizējot klātienes seminārus, jāapmaksā lektora ceļa un nepieciešamības gadījumā- arī nakšņošanas izdevumi.
  2. Norēķinu kārtība:

a) apmaksājot piestādīto rēķinu;

b) slēdzot autoratlīdzības līgumu;

c) slēdzot uzņēmuma līgumu.

Rekvizīti

„Pedagoģiskās meistarības skola”

Reģistrācijas numurs: 40002113833

Adrese:  Eglaines 2-15, Rīga, LV-1057.

Banka: Swedbank, kods: HABALV22

Konta nr.: LV 97 HABA 05 51 01 10 03 30 9

***

Kādu dienu Pūks sēdēja istabas vidū, skaitīdams savus medus podiņus, kad pie durvīm kāds klauvēja.

— Četrpadsmit! — teica Pūks. — Iekšā! Četrpadsmit. Vai tomēr piecpadsmit? Sasodīts. Man jau galva griežas.

— Sveiks, Pūk! — teica Trusītis.

— Sveiks, Trusīt! Četrpadsmit, vai ne?

— Kas četrpadsmit? — Mani medus podi, ko es skaitīju.

— Skaidrs, ka četrpadsmit. — Tu esi par to pārliecināts?

— Nē, — teica Trusītis.

— Vai nav vienalga?

— Es tikai gribēju zināt, — Pūks bēdīgi atbildēja. — Lai es varētu sev atgādināt: nu ir atlikuši četrpadsmit podiņi. Vai piecpadsmit, ja būtu piecpadsmit. Tā tomēr ir drošāk.

(A. Milns “Vinnijs Pūks un viņa draugi”.)

Annemartes Kreituses zīmējums