Skolotāja harizma -dažas lekcijas tēzes

Skolotāja harizma ir nedefinējama personas izcilība, apdāvinātība. Personības valdzinājums, pieredze, spējas, autoritāte, enerģija, šarms, pārliecināšanas spēks, oratora dotības. „Dieva dāvana”. Dieva dāvana, kas tiek piešķirta, lai viņš sasniegtu bez piepūles un īpašām zināšanām. Spēja gūt nebeidzamu skolēnu uzmanību un apbrīnu, kā arī bez piepūles to noturēt.

Harizmātiski skolotāji izceļas krīzes situācijās, piemēram, klase, ar kuru neviens skolotājs nespēj tikt galā (skolotāja Žagariņa).

Skolēni viņiem uzticas un seko bez ierunām. žSkolēni viņos ieklausās vārdos. žCiti strādā bez atelpas, bet paliek bez ievērības. Darbs bez harizmas prasa lieku darbu.

Harizma nav iegūstama tikai iedzimtības ceļā vien. Skolēniem vispirms ir  vajadzīga drošība, nevis zināšanas. žKatrā skolēnā ir programmēts pēc panākumiem, tāpēc šādos skolotājos saskata gara radniecību.

Iedvesma un aizrautība, kas spēj iedvesmot, aizraut ne tikai sevi, bet arī citus. Harizmātiski skolotāji uzrunā iekšēji, notiek kaut kādas iekšējas neizskaidrojamas emocionālas sakustēšanās dēļ.

Harizmātiskas personības var radīt ne tikai simpātijas, bet arī spēcīgas antipātijas. žNav jāpiesaista uzmanība ar skaļu balsi. žHS vienkārši garīgi un emocionāli aizraujas, iedvesmojas. ž

Kā lai skolotājs pārliecina un iedvesmo skolēnus, ja pats nav sajūsmā par to, ko dara? žSajūsma regulē ķermeņa procesus, normalizē asinsspiedienu, vielmaiņu un veicina vispārēju labsajūtu un labizjūtu.

Pretoties var vārdiem, bet ne iekšējam valdzinājumam un spējai sajūsmināties. žKlausīties harizmātiskos skolotājos nav pasīva klausīšanās vien, jo skolēns tiek uzrunāts emocionālajā līmenī. Klasē ir klusums. Tāpēc skolotājam ir jāaizraujas jeb jāaizdegas.

Pirmais – jūsmīgs un aizrautīgs, otrais – skaita stundas… žOtrajam tipam – ir nevis jāmotivē bērni, bet sevi emocionāli ir jāpārvar. Patīkamais nogurums kā pretstats emocionālās izdegšanas sindromam.  Laika trūkums.

Harizmātiskam skolotājam neapšaubāmi piemīt vara, jo ietekmē ne tikai domāšanu un rīcību, bet arī emocijas un attieksmi.

Annemartas Kreituses zīmējums (aizsargāts).

Annemartas Kreituses zīmējums (aizsargāts).

Varas izmantošana konstruktīvos vai destruktīvos nolūkos. Atceras nevis ko stāstīja, bet kā stāstīja. Skolēns mācās nevis no skolotāja zināšanām, bet gan no viņa personības. Harizmātiskus skolotājus ir grūti pakļaut, jo viņi spēj pārkāpt arī iracionālo robežu (vecmāmiņas piemērs). Atkārtot vienu un to pašu var atļauties tikai harizmātiski skolotāji, jo viņiem ir spēja runāt suģestīvi.

Spējas atrodamas ārpus racionālā.  Nemitīgi jāatrodas uzmanības lokā.  Jānodefinē konkrēts mērķis (dzīves jēga) un uzdevums (piemērs ar kursu naudu). Darīt tikai to, kas pašam patīk.  Rūpēties par sevi (well-being).

Ķermeņa atslābināšana arī kā garīga brīvība.  Būt brīvam no steigas (steidzīgs skolotājs ir saspringts skolotājs). žJāpatīk pašam sev (vienam skolotājam dara pāri, otram – nē). Atbrīvoties no bailēm aizsvilties, izpaust garastāvokli… (emocionāliem skolotājiem ir elastīgāks un kustīgāks smadzeņu darbības lauks, nekā…), spēja piedot.

Prāta disciplīna, domas, pašsuģestija, NLP. žVizualizācija (naudas piemērs – veikals). žPārtraukt pretoties (Ņūtona 3. likums). žDiverģentā domāšana. žIzkopt spēju piedzīvot plūsmu (flow). žIzkopt iracionālo intuīciju, zīmes, mirkļa baudīšanu. žPašvērtība (3 labas lietas…). ž

Labvēlīga attieksme pret sevi. žDziļais atslābums jeb alfa stāvoklis (viss atbrīvojas, ierobežojumi izzūd un viss ir tik skaidrs). ž

Ekstraversija un intraversija. žValodas lietojums bez nolieguma (priedēklis “ne”), aicinājums “mēs” formā. žPrāta izmantošana noteiktiem mērķiem – mūsu labumam, nevis sevis ierobežošanai. ž

Domāšanas ieraduma maiņa (par aizdomīgo tel. zvanu svētdienas vakarā…). žPatiesi iepazīt sevi, pieņemt sevi un patikt sev. žNevis strādāt kā negudram, bet gan būt skaidrībā un pārliecībā, uz ko ir nosprausts mērķis (jāatceras, ka jāatceras). Iejušanās veiksminieka lomā.

Skolēni apzināti vai neapzināti harizmātiskus skolotājus mēdz atdarināt. Un tas ir vai nu slavējami, vai arī… pat bīstami. ž

Veiksminieki neiznieko savu enerģiju, cenšoties būt veiksmīgi dažādās jomās, jo daudzi mērķi –haotisks nemiers.

Atbildēt