Skolotāja miera, saskaņas un darba dienasgrāmata 2017./2018.m.g.

Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā notiek pedagoģiskās padomes sēde. Skolas direktore Rasa stingrā balsī:

“Ei, jūs, divas, tur, pēdējā solā! Beidziet tur vaibstīties!  Jūs atrodaties pedagoģiskās padomes sēdē!”

Uzrunātās skolotājas atbild: „Cienījamā direktore, mēs nevaibstāmies, mēs izmēģinām labsajūtas vingrinājumu, ko var atrast  jaunajās skolotāju dienasgrāmatās”.

Direktore Rasa:

„Ā, nu, tad es atvainojos! Tad tik turpiniet! Pēc tam arī es labprāt pamēģināšu!”

Šogad cietos, laminētos kartona vākos spirāles iesējumā

Jaunums!  Katru nedēļu dienasgrāmatā ir publicēts viens labsajūtas un labizjūtas vingrinājums.

Ir gatavas pasūtīšanai un sākot ar 10. maiju- arī saņemšanai „Skolotāja miera, saskaņas un darba dienasgrāmatu 2017./2018”. Dienasgrāmata ir veidota kā krāsojamā mandalu un afirmāciju grāmata pozitīvākai skolas vides uztverei un terapeitiskiem ikdienas uzmundrinājumiem un iknedēļas vingrinājumiem- Kaspara Bikšes autordarbs.

Iknedēļas vingrinājumi, krāsojamās mandalas, dažādi pozitīvi pašsuģestijas apgalvojumi skolas ikdienā palīdz tikt galā ar hronisku nogurumu, un skolas vidi uztvert pozitīvāku un draudzīgāku.

Katrai dienai ir savi uzmundrinājumi, katrai nedēļai – vingrinājums. Iesieta spirālē, cietos, laminētos kartona vākos.

Cena: EUR 5.

Sīkākas ziņas: 28320454, 27583454.

PASŪTĪT ŠEIT!

 

Vieta maniem komentāriem