Izglītojamajiem

Tikšanās ar izglītojamajiem parasti notiek pēdējo mācību stundu laikā jeb tā saucamo klases stundu laikā. Laiks vienai grupai parasti ir divas 40 minūšu nodarbības. Izglītojamo grupas parastie tiek dalītas šādās grupās:

  • 7.- 9. klašu posms
  • vidusskolas posms

Tēmas:

Kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām.

Mācīšanās un uzvedības motivācija.

Kā sevi izprasts pusaudžu vecumā.

Es, mana ģimene un skola.

Spēle “Draudzīgas un saliedētas klases veidošana”

Gatavošanās CE

Sekmīgas mācīšanās noslēpumi.

P.S. Organizējot klātienes seminārus, jārēķinās ar lektora ceļa izdevumiem.

P.S. Cenas norādītas, ieskaitot nodokļus.

Comments are closed