Kāpēc smaids un smiekli ir lipīgi?

Kāpēc smaids ir tik lipīgs?  Smaidam piemīt kāda ievērības cienīga īpašība — ja jūs uzsmaidāt otram cilvēkam, viņš gandrīz vienmēr jums atsmaidīs —, kaut arī jūsu abu smaidi būtu māksloti.

Profesors Ulfs Dimbergs no Upsalas universitātes Zviedrijā veica eksperimentu, kurā atklājās, ka sejas muskuļu kustības ir pakļautas zemapziņas kontrolei. Izmantojot iekārtu, kas uztver no muskuļu šķiedrām plūstošos elektrosignālus, viņš izmērīja sejas muskuļu aktivitātes līmeni 120 brīvprātīgajiem, kuriem tika rādītas gan priecīgu, gan dusmīgu cilvēku fotogrāfijas.

Viņiem pašiem par atbildi arī vajadzēja rādīt drūmu, priecīgu vai neizteiksmīgu seju atkarībā no tā, ko viņi redzēja attēlos. Dažkārt viņiem lika izrādīt pretējas emocijas — uz smaidu atbildēt ar drūmu skatienu vai ari uz drūmu skatienu atbildēt ar smaidu.

Rezultāti liecināja, ka eksperimenta dalībnieki nespēj pilnībā kontrolēt savus sejas muskuļus. Viņiem gan bija viegli nikna cilvēka fotogrāfijā noraudzīties ar tikpat niknu skatienu, taču noraudzīties šādā attēlā ar smaidu bija daudz grūtāk.

Lai arī eksperimenta dalībnieki apzināti centās kontrolēt savu dabisko atbildes reakciju, tomēr sejas muskuļu raustīšanās liecināja ko citu — viņi neapzināti atdarināja attēlos redzamās sejas izteiksmes pat tad, kad ar prātu centās to nedarīt.

Profesore Rūta Kembela no Londonas universitātes koledžas uz-skata, ka cilvēka galvas smadzenēs ir „atspoguļošanas neirons", kas raida impulsus par seju un sejas izteiksmju pazīšanu; atbildīgajiem smadzeņu areāliem un izraisa acumirklīgu atbildes reakciju, kura atspoguļo redzēto. Citiem vārdiem, vai nu to apzināmies vai ne, taču mēs automātiski atdarinām visas sejas izteiksmes, ko redzam.

Tieši tāpēc arī ir tik svarīgi iekļaut smaidu savā ķermeņa valodas repertuārā pat tad, ja nepavisam neesat noskaņots smaidīt, jo smaids ietekmē citu cilvēku attieksmi pret jums un viņu atbildes reakcijas. Zinātne ir pierādījusi —jo biežāk smaidīsiet, jo labvēlīgāk jūs uztvers citi cilvēki.

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YdQnuqFlD7U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atbildēt