Datorikas fakultātes akadēmiskā etiķete

Etiteke

Gadsimtiem sena, dažviet piemirsta tradīcija: lektoram pirmoreiz dienā  auditorijā satiekot konkrēto studentu grupu, tie viņu sveicina pieceļoties. Lektors padod labdienu, lūdz studentus apsēsties un uzsāk nodarbību. Ja lektors jau atrodas auditorijā(telpā), bet vēlas sasveicināties ar auditoriju(studentiem), viņš brīdi pirms lekcijas sākuma iziet no auditorijas un, ienākot vēlreiz, parāda vēlmi sasveicināties.

"Lūdzu", "Paldies", "Ņemiet par labu!"

Šīs ikdienišķās pieklājības frāzes, kas kopā ar neskaitāmām citām veido savstarpējās attiecības universitātē, kas ir balstītas uz trim pamatprincipiem: cieņu, godīgumu un patiesumu. Šie pamatprincipi sniedz iespējas plaši variēt ar pieklājību, ļauj studentiem, mācību spēkiem un darbiniekiem stiprināt neformālu un brīvprātīgu vienošanos, ...

Abonējot:
12 mēnešiem, maksa ir 6 eiro mēnesī.
pusgadu, maksa ir 8 eiro mēnesī.
vienu mēnesi - 12 eiro.


Abonēšanas forma šeit!


Esmu reģistrēts lietotājs! Autorizēties!

Comments are closed