Izglītības iestādes psihohigiēna- programma

psihohigienaProgrammas nosaukums: Izglītības iestādes psihohigiēna. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: Pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme. Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: pedagogu personības vispārējo kompetenču pilnveide Programmas mērķauditorija: Visi pedagogi Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu personības vispārējās kompetences Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Programma pilnveido pedagoga personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūst veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību skolotājs apgūst dažādu veidu paņēmienus, kā kļūt apmierinātākam ar sevi, skolēniem un darbu skolā, kā arī piedāvā noskaidrot nosacījumus, kur, veicot pedagoģisko darbu, atbrīvotos no pesimistiskas nolemtības izjūtas, tā vietā piedāvājot praktiskus paņēmienus savas labizjūtas veidošanā, kā arī ...
Abonējot:
12 mēnešiem, maksa ir 6 eiro mēnesī.
pusgadu, maksa ir 8 eiro mēnesī.
vienu mēnesi - 12 eiro.


Abonēšanas forma šeit!


Esmu reģistrēts lietotājs! Autorizēties!

Comments are closed