Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas gaiteņi un nedaudz mācību telpas fotogrāfijās

gimn

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas gaiteņi un nedaudz mācību telpas fotogrāfijās. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts varas un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātniski pētnieciskās iestādēs. Skolas atbalstam ir izveidota absolventu un draugu biedrība, kurā kopīgam mērķim apvienojušās daudzas skolas beidzēju paaudzes.

Skolēni

Ģimnāzijā mācās 1036 skolēni no daudziem Latvijas novadiem. Skolēniem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības programmas.

Skolotāji

Ģimnāzijā strādā 95 skolotāji. No tiem 46 maģistri, 2 skolotāji ...

Abonējot:
12 mēnešiem, maksa ir 6 eiro mēnesī.
pusgadu, maksa ir 8 eiro mēnesī.
vienu mēnesi - 12 eiro.


Abonēšanas forma šeit!


Esmu reģistrēts lietotājs! Autorizēties!

Comments are closed