Rekvizīti

Izglītības iestāde ”Pedagoģiskās meistarības skola”  

Reģistrācijas numurs: 40002113833

Banka: Swedbanka, kods: HABALV22

Konta nr.: LV 97 HABA 0551011003309

Adrese:  Eglaines 2-15, Rīga, LV-1057

Vieta maniem komentāriem