Skolēna grāmata audzināšanas stundām

 

Kaspars Bikše, Māra Ozola ©

Skolēna grāmata audzināšanas stundām

Vāka noformējums: Gunārs Rutkis ©

Māksliniece: Annemarte Kreituse ©

Literārā konsultante, korektore  un otrā autore: dr. phil. Māra Ozola

Maketētājs: Gunārs Rutkis ©

Atbildīgais par izdevumu: Kaspars Bikše, +371 28320454

Izdevējs: Kaspars Bikše, Rīga, 2017, kaspars.bikse@gmail.com, +371 28320454

Pasūtināšanai: kanceleja@pedagogs.lv, www.pedagogs.lv

Comments are closed