Smārdes pamatskola laiku lokos

2015./16. m.g.Smārdes pamatskolā mācās 161 skolēns. Tiek realizētas 4 izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Skolā strādā 15 skolotāji, psiholoģe un logopēde.

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi

Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm, angļu valodā 1.-2.klasēm, matemātikā 1.un 3.klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4. klasei. Savu brīvo laiku skolēni var pavadīt 13 interešu izglītības pulciņos.

Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni ...

Abonējot:
12 mēnešiem, maksa ir 6 eiro mēnesī.
pusgadu, maksa ir 8 eiro mēnesī.
vienu mēnesi - 12 eiro.


Abonēšanas forma šeit!


Esmu reģistrēts lietotājs! Autorizēties!

Comments are closed