Vārda dienas: Valts, Rinalds, Rinalda , Rainis, Rainita, Rainolds, Rina, Rīna, Rinaldo, Rinalts, Vaits, Valta, Valtis

Tag Archives: Mācību un audzināšanas procesa organizācija

Mācību un audzināšanas procesa organizācija jeb kā izprast, atcerēties, izmantot praksē un iesaistīties patstāvīgā izziņas darbībā

Galvenie jautājumi: mācību un audzināšanas procesa cikliskais raksturs; procesa vadības (menedžmenta) posmi: plānošana (mērķu izvirzīšana), ieceru īstenošana, vērtēšana, korekciju ieviešana plānotajā; plānošanai nepieciešamā informācija, ietekmes faktori, plānošana iegūstamā rezultāta kontekstā; vides dažādu kontekstu nozīme mācību un audzināšanas procesā; vērtēšanas dažādie aspekti. Lai pedagogs varētu kvalitatīvi veikt savu pedagoģisko darbu mūsdienu izglītības iestādē, viņam ir jābūt pamatīgām, […]

Show Buttons
Hide Buttons