Vārda dienas: Amanda, Kaiva, Amanta , Amandis, Amands, Amantija, Amaranda, Amaranta, Amarilla, Amenta, Araminta, Azanda, Azella, Kaivis

Tag Archives: Pedagoģijas termini

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca jeb īsi un saprotami par sarežģītajiem terminiem pedagoģijas mācībā

Aktīvā mācīšanās – mācīšanās, ko raksturo līdzdalība, domas, problēmas risināšanā, informācijas izpratne, sakarību veidošana, cenšanās un prasme lietot zināšanas praksē, aktīva līdzdomāšana, uzmanības koncentrēša; process, kurā pedagogs un izglītojamais sadarbojas; atbildības par savas mācīšanās procesu pieņemšana. Aktivizēšana – pedagoga mērķtiecīga darbība, kas maina izglītojamā lomu un pozīciju mācību procesā no pasīvi vērojošas uz darbīgi līdzdalīgu; uzdevumi ir […]

Show Buttons
Hide Buttons