Man teica, ka tas esot pats nelabais

Vajag darīt tā, kā darīt  vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag jeb skolotājas Ināras Ašakas darba gadu fotostāsts

Asaka Ina IMG_4196

Mana audzināmā klase Pļaviņu ģimnāzijā 2008.gadā

Asaka Ina IMG_4212

„Zelta laiki”- 2001.gads Asares pamatskolā- maza audzināmā klasīte, bet daudz kopīgu piedzīvojumu un atmiņu…

Asaka Ina IMG_4202

…un mana pirmā audzināmā klase – 1979- 1984. gads- pionieru, oktobrēnu un komjauniešu laiki.

Asaka Ina IMG_4206

Klases disenīte , visi dejojam… Asares skola 2001.g.

Asaka Ina IMG_4210

Tā tik bija jancīga audzināmā klase!!!!!! 2005.gads. Mārciena.

Asaka Ina IMG_4211

Mūsu mazais, saliedētais un demokrātiskais kolektīvs Asares pamatskolā. 2001.gads (kolektīva daļa).

Asaka Ina IMG_4205

Daļa no pedagogu kolektīva Mārcienas skolā kopā ar direktoru Visvaldi.

Asaka Ina IMG_4207

Man kolēģi teica, ka tas esot „bļin Ladens” pirms skolotāju priekšnesuma „Popielā-2001” Asares skolā. Tā ir skolotāja Ina!!!!!

Asaka Ina IMG_4209

Pēc skolas teātra pasākuma kopā ar klasesbiedru ar kuru esam spēlējuši vienā teātra pulciņā skolā, aktieri  Jāni Reini- 2002.gadā.

Asaka Ina IMG_4203

Ar kolēģīti Līgu, ne vienu vien dziesmu esam kopā dziedājušas skolas ansamblī 2000.gadā.

Asaka Ina IMG_4204

Ar meitiņu, kurai nu jau 30 gadu, žurnālisti Lauru Ikaunieci… Mazā rakstniece, kuras sapnis bija kļūt par otru Margaritu Stārasti.

Asaka Ina IMG_4201

Man- 5 gadi… „Mēs ar tēti Jaungadā izgājām no mājas”- atceros, kā runāju šo dzejoli un kolhoza priekšsēdētājs, mans draugs onkulis Vilis Ribickis vienmēr labvēlīgi klausījās katrā ķiparā.

Asaka Ina IMGP3184

Urrā!!!! Uzcepām klases zēniem kūku!!!!!! Rīgas 33.vidusskolā 2012.gadā.

Asaka Ina IMGP2710

Sporta diena 2010.gadā- piekto klašu vidū izcīnījām 1. vietu!

Asaka Ina IMGP3221

Skolotājs Kaspars Bikše vada audzināšanas stundu Rīgas 33.vidusskolas 6.a klasei- spēlējam draudzēšanās spēles!  2011.g.

Asaka Ina IMGP2979

Mūsu klasīte Saules muzejā 2012.gadā. Muzejs vēl tikai nesen tika atklāts!

Asaka Ina IMGP3379

„Ulubelē” ciemojāmies katru rudeni, tur jau mums bija savi labi, veci četrkājainie draugi!

Asaka Ina IMGP4300

Atkal Sporta diena. Atpūšamies kopā ar meitenēm, kamēr zēni cīnās. 2013.g.Rīgas 33.vidusskola.

Asaka Ina Untitled

Pie Prezidenta A.Bērziņa š.g. februārī- es un Marija Ukrainceva 10.klase- par izciliem sasniegumiem eseju konkursā „Es un mana dzimtene”.

Atbildēt