Daugavpils izglītības ziņas

Jaunumi

Jaunumi

20.10.2017.

Ir Daugavpilī dažas izglītības iestādes, kurās strādā potenciāli konkursa „SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs” uzvarētāji, un viena no tām ir 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde – konkursa pastāvēšanas sešu gadu laikā jau otrā skolotāja kļūst par galvenās balvas, SWEDBANK dāvanu kartes, īpašnieci. Neesmu pārliecināta, ka spēsim atklāt, kur slēpjas iestādes panākumu atslēga, bet uzzināt, no kurienes nāk un kurp dodas šī gada konkursa uzvarētāja Inga Sivicka, gan varēsim.-----
Un tā – Ingas dzimtā vieta ir skaists ciemats – Andrupene, kas atrodas Dagdas novadā, 80 km no skolotājas tagadējās dzīvesvietas Daugavpils, uz kuru konkursa laureāte kopā ar vīru un bērniem pārcēlās pirms trim gadiem. Inga stāsta, ka pirmie skolas soļi tika sperti Andrupenes pamatskolā, kur pavadīti deviņi laimīgi dzīves gadi, savukārt vidējā izglītība iegūta Aglonas vidusskolā. Lai gan neviens no skolotājiem Ingu tieši nemudināja izvēlēties pedagoga profesiju, tomēr iespējams, ka pozitīvā personīgā skolas pieredze un mīļā, radošā un vienmēr smaidīgā pirmā klases audzinātāja nostiprināja domas un izvēli mācīties un kļūt par skolotāju. Izrādās, kļūt par skolotāju bija Ingas sapnis jau kopš bērnības, tāpēc pedagoģijas studijas tika izvēlētas ļoti apzināti. Arī ģimene respektēja Ingas viedokli un vienmēr bija blakus, savukārt vislielāko PALDIES un pateicību jaunā skolotāja velta savam vīram, kura palīdzība un atbalsts bija tik svarīgs visus studiju gadus.
2013.gadā Inga absolvē Daugavpils Universitāti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu izglītībā un pamatizglītības (1.-6.kl.) un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju, tā piepildot skaisto sapni. Un ko tālāk? Seko izvēle, kura joprojām šķiet pareizā – 2015.gadā Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzsāktas un joprojām turpinās pedagoga gaitas. Inga ir pateicīga iestādes vadītājai I.Andrijauskienei par sniegto iespēju sevi pierādīt, pieņemot strādāt šajā kolektīvā, no kura, kā atzīst jaunā pedagoģe, viņa tiešām daudz mācījusies un ieguvusi. Kuras ir tās rakstura īpašības, kas piemīt Ingai un šķiet pievilcīgas darba devējam? Pati konkursante uzskata, ka ir “atbildīga”, “izpalīdzīga”, “saprotoša”, “uzticīga” un “draudzīga”. Un atkal top skaidrs, ka šīs īpašības ir visnotaļ vajadzīgas Ingai, strādājot ar mazuļiem latviešu grupiņā ar skaisto nosaukumu „Pasaciņa”, kuru apmeklē jaukta vecuma bērni, sākot no 2 gadiem un līdz pat sagatavošanas grupas bērniem. Tad jau visa diena paiet kā pasakā vai tās stāstot? Inga smejas, ka tā gluži neesot vis – strādāt jaukta vecuma grupā ir savādāk nekā grupiņā, kurā ir vienāda vecuma bērni, bet tomēr tajā netiek saskatīta problēma, vienkārši vajag vairāk gatavoties: rūpīgāk pārdomāt rotaļnodarbību, ieplānot, ko darīs lielākie bērni, ko mazākie, kā visu integrēt, lai iesaistīti būtu visi un visiem būtu interesanti. Bet pasakas, protams, ir – kā tad bez tām! Tā kā pirmsskolā mācības norit caur rataļnodarbībām, pedagogiem jācenšas nodrošināt bērnam patīkamu vidi, jāizmanto dažādas metodes un paņēmieni. Skolotājam ir “jātur roka uz pulsa”, jāmācās, jāattīstās un jāseko līdzi bērnu interesēm un aktuālākajiem multfilmu varoņiem, kuri pēc tam arī “ierodas” pie viņiem uz nodarbībām.
Kopā ar bērniem spēlējoties un rotaļājoties, tiek nodibināts kontakts, veidota uzticēšanās un piederības sajūta. Inga uzskata, ka pedagogiem jāiejūtas un jāatgriežas bērna lomā, jo viņi zina, kā ir būt mazam, turpretī bērns vēl tikai mācās un gūst savu dzīves pieredzi. Viņa ir pārliecināta, ka bērns jūt, ka viņu novērtē un ciena – tad kopīgā valoda raisās pati no sevis. Ingas audzināmo vecums ir noskaidrots, bet kādi ir grupiņas bērnu raksturi un raksturiņi? Jaunajai skolotājai visi bērni ir zinātkāri un mīļi, turklāt katrā no viņiem ir kaut kas īpašs, ar ko viņi spēj apburt. Grupas bērni ir kā īsta ģimene: lielākie bērni ir atbildīgi un izpalīdzīgi, palīdz rūpēties par mazākajiem, turpretī mazie ir enerģiski un zinātkāri, ar interesi vērojot un atdarinot gados vecākos, ātrāk iemācās būt patstāvīgi. Mazie bērni ir īsti un patiesi savās izpausmēs, tāpēc vislielākais gandarījums Ingai ir tad, kad viņa jūtas mīlēta un gaidīta savā grupiņā, kad bērni ar neviltotu smaidu un prieku samīļo savu skolotāju. Protams, gandarījumu sagādā arī bērnu izaugsme, vecāku atzinīgie vārdi un laba vēlējumi – tādi nelieli prieka brīži katras dienas ritumā.
Ingasprāt, skolotāji ir ļoti radoši un nesavtīgi, jo ir gatavi apmainīties ar idejām un pieredzi, viņi atbalsta viens otru, jo šajā darbā ir kopīga prioritāte – bērns. Ingai šķiet svarīgi, ka skolotājs ir tā profesija, kas neļauj apstāties savā attīstībā, jo visapkārt ir enerģiski bērni, kuriem jāspēj tikt līdzi, turklāt šajā darbā nav rutīnas: katra diena ir kā jauna, balta lapa, kuru var krāsot, kā vien vēlies. Turklāt skolotāja darbs nebeidzas, aizverot iestādes durvis – arī mājās tiek darinātas jaunas rotaļspēles un mācību materiāli, kas noderēs nodarbību organizēšanai. Skaidrs – viena no skolotāja darba priekšrocībām ir iespēja par to pašu samaksu papildus strādāt arī mājās! Inga smejas un piekrīt šai domai. Kas vēl skolotāja darbā ir aizraujošs – aicinu Ingu atklāt savas domas. Izrādās, vislielākā priekšrocība tomēr ir pozitīvā enerģija, kas nāk no bērnu smaidiem, smiekliem un sirsnīgā acu skatiena. Un turklāt skolotājs nenoveco – savā sirdī viņš ir mūžam jauns, jo katru gadu nāk citi bērni, kas ienes jaunas vēsmas grupas dzīvē. Tad re, kāpēc visbiežāk tieši sievietes izvēlas strādāt par skolotājām – var ilgāk saglabāt jaunību! Protams, Inga min jau par anekdoti kļuvušo priekšrocību baudīt divus mēnešus ilgu atvaļinājumu, kura laikā tiek atgūti spēki, meklētas jaunas idejas darbam (kurš gan par to šaubītos!), vairāk laika pavadīts ar dažkārt nedaudz novārtā atstātajiem radiem un draugiem.
Bet tagad par sarunas iemeslu – dalību konkursā: kādas bija izjūtas, uzzinot par konkursu un izvirzīšanu dalībai tajā? Inga atceras neseno pagātni un stāsta, ka pirmajā brīdī viņu pārņēmusi neziņa, domājot par savas vizītkartes video, kā to veidot, ko likt iekšā. Bet, kā saka: “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!” Un izrādījās, ka jādomā nevis par to, ko stāstīt vizītkartē, bet gan par to, ko atstāt ārpus stāsta – mācību gada laikā notikušā atspoguļojums pārsniedza atļauto 3 minūšu limitu. Turklāt, veidojot video, Ingu pārņēma gandarījuma sajūta, atsvaidzinot atmiņā kopā ar bērniem paveikto darbu. Vēl Inga vēlas pateikties iestādes vadītājai I.Andrijauskienei, kura saskatīja un novērtēja viņas ieguldījumu iestādes dzīvē un pieteica konkursam „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2017”.
Nesenā pagātne atmiņā atsaukta, tagad laiks pasapņot par nākotni – kā Inga redz 2027.gada 20.oktobrī notiekošo? Inga gan saka, ka nav pareģe, tomēr dažas vīzijas viņai ir: “Ņemot vērā straujo informācijas tehnoloģiju attīstību, domāju, ka aizvien vairāk tiks izmantoti datori, interaktīvās tāfeles un citi digitālie rīki. Pedagogiem jāattīstās un jāseko līdzi jaunumiem, jo mūsdienās bērni ļoti ātri apgūst jaunās tehnoloģijas un ierīces. Lielāka uzmanība jāpievērš komunikācijas un sadarbības prasmēm, kā arī tikumiskajām vērtībām, jo mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana atstāj novārtā savstarpēju “dzīvu” kontaktu vienam ar otru.”
Skolotāja profesija tiešām ir daudz paņemoša, tomēr – dzīve ir arī ārpus tās. Inga ir laimīga un pateicīga Dievam par visu, ko Viņš dzīvē ir devis. Inga ar siltumu balsī stāsta, ka, protams, ārpus darba vissvarīgākā un dārgākā prioritāte viņai ir ģimene: vīrs, dēliņš un meitiņa, ar kuriem patīk kopā izbraukt pie dabas un atpūsties. Vēl konkursante atklāj, ka viņai ļoti patīk dziedāt, tāpēc to viņa dara ne tikai darbā kopā ar bērniem, bet arī kopā ar draugiem, dziedot baznīcas korī savas dzimtās vietas baznīcā. Bet laimīga Inga ir tad, kad viņai ir labi padarīta darba sajūta redzot, ka darbs ir nesis augļus.
Visiem skolotājiem Inga novēl radošu, idejām un panākumiem bagātu mācību gadu – gan šo, gan visus nākamos! Lai skolotāju darbs sniedz prieku ne tikai bērniem un vecākiem, bet arī pašiem! Vēl Inga aicina dzīvot un priecāties par katru dienu, kas mums ir dota šajā dzīvē, neskatoties uz grūtībām, kas mūs var piemeklēt! No savas puses Ingai novēlam – lai dzīve arī turpmāk ir labām domām un labiem darbiem piepildīta!


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434

Posted: October 20, 2017, 8:39 am

19.10.2017.

Atraktīvs un aktīvs, dzīvespriecīgs un mērķtiecīgs – tāds ir pirmais iespaids par konkursa “Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2017” laureātu, Swedbank dāvanu kartes ieguvēju, Daugavpils 3.vidusskolas skolotāju Nauri Kupcovu. Konkursam iesniegtā videovizītkarte labi raksturo jauno pedagogu, bet kas palicis “aiz kadra”, mēģināsim noskaidrot.-----
Vizītkartes radītās aizdomas izrādās pamatotas – Nauris ir īstens un krietns latgalietis, jo dzimis Viļānos. Skolas gaitas sākušās un noslēgušās Viļānu vidusskolā, pēc kuras absolvēšanas patstāvīgi un ļoti apzināti tika izvēlētas pedagoģijas studijas. Ģimene vienmēr ir atbalstījusi visas Naura idejas un tāpat notika arī reizē, kad bija jāizvēlas nākotnes profesija. Turklāt ģimenē tā nebūt nebija neparasta izvēle – Naura vecmamma ļoti ilgus gadus, līdz pat pensijai, strādāja par vācu valodas skolotāju Maltas vidusskolā.
Kā jau Latgales patriotam, Naurim nekur tālu nebija jādodas – tepat Daugavpils Universitātē tika studēta vēsture un iegūts profesionālā maģistra grāds, kļūstot par vēstures un sociālzinību skolotāju. Un ko tālāk? Naura aktivitāte nemaz nepieļautu izvēlēties kādu rutīnas un noteikta darbalaika amatu, tāpēc, protams, vienīgā pareizā izvēle ir skola. Jo, kā saka Nauris: “Gribējās apgūt kaut ko jaunu, kur varētu sniegt savu ieguldījumu, piemēram, darbojoties ar bērniem.” Turklāt skolotāja darbs, Nauraprāt, ir prestižs, cienījams un būs vienmēr.
Un tā 2015./2016.mācību gadu Nauris uzsāk 3.vidusskolā kā pedagogs, mācot Latvijas un pasaules vēsturi, sociālās zinības un ekonomiku. Strādāt skolā nav ne viegli, ne vienkārši, vēl nopietnāks lēmums ir izvēlēties šo darbu. Vai sevi raksturojot, Nauris izmantotu vārdu “pārgalvīgs”? Te nu jaunais skolotājs piedāvā citus variantus, un tie ir “aktīvs, radošs, drosmīgs, pozitīvs, pārliecināts par saviem spēkiem”. Skolotājam, kurš sevi tā raksturo, tika piedāvāta iespēja mācīt skolēnus no 6.klases līdz 12.klasei. Nauris atzīst, ka viņa audzēkņi ir dažādi, tāpēc katram ir nepieciešama sava pieeja, lai attīstītu viņu radošumu un loģisko domāšanu. Spurainie pusaudži nav tā vienkāršākā mērķauditorija, to Nauris atzīst, bet kopīgu valodu ar skolēniem ir izdevies atrast, jo jaunais pedagogs ir ļoti atvērts un komunikabls. Bērni ļoti labi atšķir īstumu no samākslotības, tāpēc jaunais skolotājs ir kļuvis par “savējo”. Pasaulē noteikti ir daudz aizraujošāku lietu par mācību stundām – kā lai piesaista skolēnu uzmanību un rada interesi? Nauris atklāj savu recepti: “Katru reizi ienāku klasē ar domu, kā gan viņus motivēt mācīties, un praktiski es vienmēr cenšos visu saistīt ar notikumiem, kas notiek mūsdienu pasaulē”. Nauris smejot pastāsta, ka kļuvis ne tikai par skolotāju, bet arī par tēti! Uz manu jautājumu par zēnu vai meiteni, atbilde ir – gan zēni, gan meitenes! Neizpratne pieaug, tāpēc Nauris, lai ieviestu skaidrību šajā tēmā, kļūst nopietns un atklāj, ka ir 10.b klases audzinātājs, kas ir interesanti, jo jārūpējas par veselas klases labklājību, jāzina, kur katrs piedalās vai, gluži otrādi, kāpēc nav skolā. Īsāk sakot, klases audzināšana ir kā vecāku rūpes par saviem bērniem. Nauris uzskata, ka arī skolotāju darba kolektīvs ir draudzīgs, kā ģimene, tāpēc skolā jaunais pedagogs jūtas ļoti mājīgi un ērti.
Taujāts par to, kas skolotāja darbā šķiet visinteresantākais, jaunais pedagogs atzīst, ka tas, ka viss pastāvīgi mainās un attīstās, savukārt gandarījumu sagādā bērnu ieinteresētība, paldies vārdi, rezultāts, ko viņi ir sasnieguši. Dzīvē ir daudz problēmu, tāpēc interesanti, kādas trīs sagādā Naurim visvairāk galvassāpju? Naurim galva nesāp vis, jo problēma ir tikai viena – tas ir laiks, kura nekad nepietiek, jo ļoti daudz jāstrādā un tādējādi maz laika tiek veltīts sev un ģimenei. Tad jau bez skolas Naura dzīvē nekā cita nav! Te nu es kļūdos un jūs arī – jaunais censonis tomēr atrod laiku muzicēšanai folkloras kopā “Dyrbyni” un uzņēmējdarbībai, nodarbojoties ar internetmarketingu, blogingu, jauniešu izglītošanu par uzņēmējdarbības jautājumiem un kopā ar viņiem veidojot uzņēmumus “hand made”. Mācoties Daugavpils Universitātē, ir spēlēts arī teātris, bet pēdējā laikā aktiermākslas prasmes tiek izmantotas, kopā ar folkloras kopu “Dyrbyni” iestudējot kādu koncertuzvedumu. Tad jau laika tomēr ir pietiekami daudz, vai arī tas ir labs laika menedžments – varbūt Nauris varētu dalīties pieredzē, kā var paveikt tik daudz! Bet nav jau brīnums, ka Nauris paspēj tik daudz – viņš vienkārši tiecas pēc laimes, jo, kā atzīst pats, laimīgs ir tad, kad ir cilvēkos un var darīt kaut ko cilvēku un savā labā.
Uzzinot par konkursu un to, ka skola viņu izvirza dalībai tajā, Nauris nodomājis: “Tas ir forši, tā ir iespēja sevi pierādīt.” Un jaunajam pedagogam tas ir izdevies lieliski!
Nauris nekad nav gājis pie zīlnieces vai astrologa, lai noskaidrotu, kas gaidāms nākotnē, bet pats gan neatsakās pafantazēt par to, kas notiks pēc 10 gadiem. Un tā – Nauris Kupcovs joprojām būs Daugavpilī, strādās skolā, kura jau tagad pastāvīgi attīstās un drīz vien tagadējo mācību procesu nomainīs kompetenču izglītība. Vai tā būs aktuāla arī pēc 10 gadiem, to gan Nauris neņemas apgalvot. Sevi Nauris redz jau kā gana pieredzējušu pedagogu skolā, kurā skolēniem būs iespēja sagatavoties mūsdienu mainīgajai pasaulei. Un šis “gana pieredzējušais pedagogs” joprojām palīdz skolēniem tikt galā ar jautājumiem un meklē ar viņiem kopā atbildes.
Nauris novēl savai skolai pastāvīgi attīstīties un mainīties, lai bērni tajā gribētu mācīties, skolotājiem – pacietību, būt pozitīviem un aktīviem, lai bērniem būtu interesanti un viņi varētu lepoties ar saviem skolotājiem. Bet sev – veiksmi turpmāko plānu realizācijā, jo nedrīkst stāvēt uz vietas, ir jāiet uz priekšu, jo jaunatne mainās kopā ar pasauli! Mums atliek vien pievienoties šiem vēlējumiem! Lai izdodas!

Kopā ar folkloras kopas “Dyrbyni” draugiem - Nauris vidū

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434

Posted: October 19, 2017, 8:42 am

18.10.2017.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) rīko zinātniskās pētniecības darbu konkursu Latvijas skolu 10.–12.klases skolēniem «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!»-----

Nolikums Nolikums2018.pdf

Posted: October 18, 2017, 11:24 am

18.10.2017.

Š.g. 12.oktobrī tūkstošiem skolu visā pasaulē piedalījās Āra izglītības dienā. Arī Daugavpils 12.vidusskolas pedagogi atbalstīja šo pasaules mēroga kampaņu un vadīja nodarbības dabā – izmantoja iespēju pabūt kādu brīdi svaigā gaisā, radoši izmantot dabas resursus dažādu mācību priekšmetu apguvē un vienlaikus stiprināt saikni ar apkārtējo vidi!-----
1.-2.klašu skolēni dabaszinību stundās skolotāju D.Kriškānes, I.Somas un S.Zahares vadībā apskatīja kokus un krūmus skolas dārzā, mācījās tos atpazīt pēc lapām, 4.klases skolēniem apgūt krāsu nosaukumus vācu valodā mācīja L.Ceceruka, 6.a klases skolēni matemātikas stundā kopā ar skolotāju I.Siņavsku modelēja negatīvos skaitļus, 10.klašu skolēni CLIL nodarbībā skolotāju A.Ozoliņas un I.Ivanas vadībā meklēja dažādas zīmes dabā un mācījās tās modelēt programmā POWER POINT, 12.a klases skolēni fizikas stundā kopā ar skolotāju I.Meškovsku mērīja apgaismojumu skolas telpās un salīdzināja ar apgaismojumu skolas pagalmā. Krievu valodas stundās skolotājas V.Maļinas vadībā skolēni lasīja A.Puškina dzeju.
Diemžēl laika apstākļi šajā dienā nelutināja, tāpēc liels PALDIES visiem, kuri atbalstīja šo kampaņu!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12.vidusskolas
Ekoskolas koordinatore
I.Soma

Posted: October 18, 2017, 8:48 am

18.10.2017.

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja angļu valodas skolotājam Sergejam Usevičam, konkursa „SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs” laureātam, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Veicināšanas balvas ieguvējam, skats uz dzīvi ir visai nopietns; rodas iespaids, ka viņš neko nedara pavirši, katru jautājumu apdomā un izsver atbildi.-----
Sergejs ir daugavpilietis, kura dzīves ceļš pagaidām vijas tikai pa šo pilsētu – te Sergejs piedzimis, te mācījies: pirmās četras klases pabeidzis 1.sākumskolā (tās tagad gan vairs nav), tad izglītojies 4.vidusskolā, kas tagad ir Centra vidusskola.
Laikam tiešām nekas šai dzīvē nenotiek nejauši, visam ir savs cēlonis un likumsakarīgas sekas. Jau skolas laikā Sergeja mīļākie mācību priekšmeti bija matemātika un angļu valoda, kurus mācīja brīnišķīgi skolotāji. Vēl šodien Sergejs atzīst, ka viņu ietekme uz turpmākās profesijas izvēli bija milzīga. Un tomēr profesijas izvēlē savijies gan apzinātais, gan nejaušais, jo angļu valoda Sergejam patikusi jau no bērnības un viņš bija pilnīgi pārliecināts par studiju virzienu, savukārt domājot par profesiju, Sergejs ieklausījies Daugavpils Universitātes pasniedzēja ieteikumā un izvēlējies specialitāti “Vidējās izglītības skolotājs: angļu un spāņu valoda”. Lai gan, kā noprotams, Sergejs nekļuva par matemātikas skolotāju, tomēr abi kādreizējie skolotāji ir etalons un paraugs tam, kā jāstrādā vidusskolā, pat vissarežģītākās tēmas izskaidrojot vienkāršā un visiem saprotamā veidā. Turklāt stundās klātesoši bijuši gan joki, gan sirsnīgas sarunas, bet pāri visam – nopietns un rezultatīvs mācību darbs. Tīši vai netīši, tomēr, kā atzīst Sergejs, arī savā darbā viņš izmanto līdzīgu pasniegšanas stilu. Taujāts par skolotāja darba priekšrocībām, Sergejs pauž viedu domu: “Priekšrocība jebkurā darbā ir darīt mīlamu darbu!”
Skolotāji par Sergeja izvēli droši vien bija priecīgi un lepni, bet kā to uztvēra ģimene? Izrādās, vecāki nemaz par to nebija pārsteigti, jo jau sen bija savā dēlā pamanījuši interesi par valodām, savukārt sieva pārliecinājusi, ka būt skolotājam – tas ir viņa īstais darbs, jo Sergejs ir bezgala pacietīgs un spēj labi izskaidrot sarežģītus jautājumus. Kāds vēl ir Sergejs? Ne tikai “pacietīgs”, bet arī “atbildīgs”, “disciplinēts”, “optimistisks” un “izdarīgs”. Skolotāja ideāls, vai ne? Sergeja sieva noteikti piebilstu, ka arī vīra un tēva ideāls, bet stāsts ir par skolotāju Sergeju Useviču, tāpēc – kur un kā sākās pedagogs Sergejs? Izrādās, savu skolotāja karjeru jaunais pedagogs 2012.gadā uzsāka mācību centrā “ADA Plus”, kur nostrādāja nepilnus trīs gadus, savukārt kopš 2015./2016,mācību gada Sergeja mērķauditorija ir vidusskolas posma 16 – 19 gadus vecie skolēni. Jaunais skolotājs par saviem skolēniem saka, ka viņi ir dažādi: kādam mācības padodas vieglāk, kādam iet grūtāk, bet viņus vieno motivācija mācīties un sasniegt mērķus. Daudzi jau droši zina, kurā nozarē strādās un jau tagad dara visu, lai savu sapni piepildītu.
Arī kopīgas valodas atrašana ar skolēniem nesagādā grūtības – tā kā viņi ir motivēti, iesaistīt viņus mācību procesā ir samērā vienkārši. Turklāt liela nozīme ir arī tam, ja skolotājs ir sava mācību priekšmeta “karalis”, kurš mīl savu mācību priekšmetu, un Sergejs tāds ir! Turklāt, spriežot pēc klātpievienotās fotogrāfijas, kas tapusi 2017.gada pavasarī “ZZ Čempionātā” un ir īpaši dārga Sergejam, savu angļu valodas “karali” skolēni reizēm nēsā uz rokām! Jaunais pedagogs cenšas skolēniem parādīt visu angļu valodas skaistumu un iedvesmot mācībām ar savu paraugu. Sergeja skolēni labprāt parunājas ar savu skolotāju arī starpbrīžos, un tad ir iespēja daudz uzzināt par to, kas viņus interesē un vispār – no kā sastāv mūsdienu jaunatnes dzīve! Te nu jāsāk smaidīt, jo Sergejs pats ir tik jauns, ka viņam vajadzētu ļoti labi zināt, kas tā par dzīvi!
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja īpatnība ir tā, ka klasēm nav klases audzinātāju, bet ir plūsmas kuratori, tāpēc Sergejs ir angļu valodas skolotājs, kuram viņa darbā visvairāk patīk tam piemītošā daudzveidība – katra stunda, katra tēma ir tik atšķirīga. Pat viena tēma dažādās klasēs tiek mācīta savā veidā, jo bērni ir dažādi, viņu domāšanas ceļi arī nav vienādi. Kādam var šķist apgrūtinoši tas, ka visu laiku ir jāpielāgojas apstākļiem un jāpārkārtojas, bet Sergejam tas patīk un viņš to uztver kā plusu – tāds darbs neļauj atslābināties un uztur tonusā. Un kā ar gandarījumu no tik spraiga darba? Ja jums šķiet, ka to skolotājam rada skolēnu gūtās atzīmes, Sergeja gadījumā jūs kļūdāties. Izrādās, jaunā skolotāja mīļākais un gandarījuma pilnākais brīdis ir tad, kad skolēns, kuram bija grūti izprast kādu tēmu vai gramatikas jautājumu, pēkšņi izsaucas: “Es sapratu! Tas taču bija tik vienkārši!”
Ja radies priekšstats, ka Sergeja kā skolotāja dzīvē viss ir tikai gludi un spoži, turpmākais tomēr šīs domas mainīs. Par problēmām runājot, Sergejs kā pirmo min mobilos telefonus un skolēnu atkarību no tiem – tikko zvans ieskandina starpbrīdi, jaunieša rokā ir telefons un notiek pilnīga atslēgšanās no visa apkārtesošā. Otrā problēma ir internets, kura izmantošanai ir milzīgi daudz plusu, bet Sergejam iznāk saskarties arī ar tā negatīvo pusi – skolēni, gatavojot mājasdarbus, kopē un par savu uzdod tur pieejamo informāciju. Trešais jautājums, kas satrauc Sergeju – skolēnu lielā noslogotība. Daudzi skolēni tiecas būt izcili it visā, tāpēc, uzsākot jaunu mācību gadu, piesakās fakultatīvos, apmeklē dažādus pulciņus, vēl, protams, jāpilda mājasdarbi un jāgatavojas kontroldarbiem, olimpiādēm un konkursiem... Tā visa rezultātā jau pēc diviem trim mēnešiem skolēni ir morāli un fiziski noguruši.
Par to, kā Sergejam izveidojusies saskarsme ar skolēniem, ir pastāstīts, bet kā ir būt skolotājam – kolēģim? Sergejs uzskata, ka viena mācību priekšmeta skolotājiem ir cieši jāsadarbojas, jo viņi nav konkurenti, bet gan kolēģi, kuri viens no otra var mācīties un gūt vērtīgas idejas. Esot vidusskolas posma skolotājam, ir jāzina, ko un kā dara sākumskolas un pamatskolas skolotāji, jo pēc kāda laika viņu skolēni jau mācīsies vecākajās klasēs. Tāpēc ir svarīgi zināt, kādas metodes un pieejas izmanto kolēģi, un, ja ir kādas grūtības, tad tās risināt kopīgi. Mācību process ir komandas darbs, tāpēc svarīgi strādāt kopā, iespēju robežās ņemot vērā visu iesaistīto spējas un vēlmes.
Dalība jebkurā konkursā noteikti rada satraukumu. Kā jutās Sergejs, uzzinot par konkursu un to, ka skola tieši viņu izvirza dalībai tajā? Jaunais pedagogs atklāj, ka bijis patīkami, ka viņa darbu ir novērtējuši kolēģi un administrācija, bet, no otras puses, pārdzīvojis, vai nenāksies pievilt dāvāto uzticību. Vai nākotnē viņš būs laimīgāks, Sergejs nezina, bet pēc 10 gadiem viņš pilnīgi noteikti būs par 10 gadiem vecāks. Tā pajokojis, Sergejs atgriežas pie nopietnības un saka, ka uzskata, ka jauno tehnoloģiju ietekme ar laiku tikai palielināsies. Jau tagad skolas dzīvē organiski ienākuši un iedzīvojušies projektori, interaktīvās tāfeles, “datu mākoņi” un elektroniskie žurnāli. Iespējams, ka pēc 10 gadiem katrā klasē katram skolēnam būs planšete vai klēpjdators. Ja jau Sergejam prāts reizēm nesas uz jokiem, vai ir kāds kuriozs, par kuru gribētos pastāstīt arī citiem? Un te nu seko anekdotes cienīgs Sergeja stāsts: “Ir pirmais mana darba mēnesis skolā. Man tad bija 27 gadi. Atnāku uz darbu kā ierasts, plkst.7.45, un dežurantei palūdzu atslēgu no kabineta. Saņēmu noraidījumu – skolēniem atslēgas neizsniedz. Tad nu nācās skaidrot, ka neesmu skolēns, bet gan jaunais skolotājs”.
Un tagad par patīkamo ārpus klases un skolas! Sergejs nosauc trīs savas izvēles: mūzika, kino un grāmatas. Protams, arī tās kādā veidā saistītas ar angļu valodu. Runājot par laimi, Sergejs ir lakonisks: laime ir būt kopā ar ģimeni – sievu un dēlu, un lielākoties šī laimes sajūta iegriežas tikai brīvdienās un skolēnu brīvlaikos.
Sarunas noslēgumā izskan īss un kodolīgs novēlējums skolai, skolotājiem, skolēniem un sev – “Pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību!” Un mēs no savas puses piebilstam – “Lai Sergeja darba mīlestībai ilgs un auglīgs mūžs!”

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434

Posted: October 18, 2017, 8:34 am

17.10.2017.

No š.g. 1.septembra Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” īsteno Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.-----
No 9.oktobra līdz 13.oktobrim Lietuvā notika pirmā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partnervalstu tikšanās projektā. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi kopā ar administrāciju ciemojās pie mūsu kaimiņiem Lietuvā, Kelmes pilsētā, pirmsskolas izglītības iestādē “Kūlverstuko”. Lietuvas partneri bija rūpīgi gatavojušies mūsu projekta partnervalstu vizītei. Kopā Lietuvu apmeklēja 7 pedagogi.
Mobilitātes plānā – iepazīt darbu rotaļnodarbībās, dažādos režīma momentos, izjust atmosfēru, pašiem atrodoties bērnudārza solā. Kā viesi apmeklējām dažādas rotaļnodarbības. Tikšanās laikā bija iespēja visiem partneriem iepazīstināt arī ar savas iestādes prezentācijām un atbildēt uz jautājumiem par savas valsts izglītības sistēmu un pirmsskolas programmām.
Lietuvieši iepazīstināja mūs ne tikai ar pirmsskolas izglītības sistēmu Lietuvā, bet arī ar savu valsti, tās tradīcijām, ievērojamiem cilvēkiem un viņu sasniegumiem. Visi mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Kelmes kultūrvēsturiskajām vietām. Kelmē apmeklējām Novadpētniecības muzeju, A.Šalkauska fotoizstādi “Trio”. Bija iespēja izgatavot tautas lelli Kelmes Kultūras centrā. Iepazināmies ar pilsētas arhitektūru un parku. Latvijas un Lietuvas kultūrās un tradīcijās ir daudz kā kopīga. Kelmes vēsturiskais centrs atgādina Daugavpili – tādas pat ieliņas un līdzīga arhitektūra.
Tuvīnajā svētceļotāju centrā darbojāmies ar ārstniecības zālēm, paši gatavojām ārstniecības augu, zāļu tēju “Trīs dāvanas no Dieva”. Tas bija vienreizējs piedzīvojums.
Braucienā guvām jaunas idejas darbam, pozitīvas emocijas, kā arī sadraudzējāmies tuvāk ar citu valstu pedagogiem. “Ābelītes” pārstāvji pateicās Lietuvas partneriem par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu "Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school" /"Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā
Nataļja Kozireva,
t.65474792

Posted: October 17, 2017, 3:04 pm

17.10.2017.

Š.g. 14.oktobrī Latgales jauno ģeogrāfu skola (LJĢS) pirmo reizi šosezon viesojās Daugavpilī, kur Daugavpils 12.vidusskolas telpās ieradās ar mērķi noskaidrot zinošākos skolēnus politiskās ģeogrāfijas jautājumos.----- 
Astoņu uzdevumu garumā dalībniekiem nācās rast atbildes uz jautājumiem kā par slaveniem latviešu politiķiem, tā par degvielas cenām Saūda Arābijā.
Nodarbībās piedalījās 72 skolēni no Daugavpils, Rēzeknes un Ilūkstes. Uzdevumi bija sarežģīti, bet interesanti, tāpēc patiess prieks par mūsu skolēnu veiksmīgo darbu. Pamatskolas grupā 3.labākais punktu skaits bija Daugavpils 12.vidusskolas 8.klases skolēnam Danielam Daņilovam, 10.klašu grupā triumfēja Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja jaunieši: Alekss Norkus un Roberts Druzs.
11.klašu grupā pirmo reizi piedalījās un uzvarēja Daugavpils 9.vidusskolas skolēns Artūrs Kušķis, otrajā vietā atstājot Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolēnu Danielu Rožko, 4.vieta tika Margaritai Mihailovai no Daugavpils 16.vidusskolas. 12.klašu grupā otrā vieta šoreiz pienācās Daugavpils 12.vidusskolas skolēnam Dainim Vērdiņam.
Nākamo posmu LJĢS aizvadīs Lāčplēša dienā, kad noskaidrosies zinošākie Latgales skolēni, kas izcīnīs iespēju aprīlī piedalīties Valsts ģeogrāfijas olimpiādē. Lai sniegtu iespēju piedalīties visiem gribētājiem, pasākums tiks rīkots vienlaicīgi divās vietās: Rēzeknē un Daugavpilī, tāpēc izmantojiet iespēju piedalīties!
Liels paldies par tehnisko atbalstu Daugavpils 12.vidusskolas administrācijai! Paldies visiem pedagogiem, kuri bija kopā ar saviem audzēkņiem, gan domās, gan darbos!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils ģeogrāfijas skolotāju
MA vadītāja
Signita Gabrāne
t.65407438

Posted: October 17, 2017, 11:46 am

17.10.2017.

Š.g. 21.oktobrī plkst. 16.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra koncertzālē tiks atskaņots viens no trim projekta „Marks Rotko. Skaņu ainavas” koncertiem eksperimentālā mūzikas dueta „Endless Roar” izpildījumā.-----
„Endless Roar” ir eksperimentālās mūzikas duets (sastāvā: saksofonists Arvīds Kazlausks un komponists/vizuālais mākslinieks Džekins Pusons), kas savā daiļradē pēta improvizāciju strukturētu vadlīniju ietvaros, kā arī atsaucas uz laikmetīgo mūziku un trokšņu roku. Divu gadu pastāvēšanas laikā duets ir vairākkārt koncertējis, kā arī ierakstījis savu pirmo digitālo albumu.
Projektā “Marks Rotko. Skaņu ainavas” mūziķi ir radoši ieintriģēti piedāvāt klausītājam oriģinālu un novatorisku skatījumu uz ASV mākslinieka, abstraktā ekspresionisma virziena pamatlicēja Marka Rotko (1903 - 1970) daiļradi.
Šīs performances pamatā būs lielas audiovizuālas tēmas ar rūpīgi izmeklētu faktūru un krāsu, kas procesa gaitā akumulēsies un mainīsies.
Projekts ir nozīmīgs ar to, ka tas uzrunās publiku šodien tik aktuālā laikmetīgās mākslas izpausmju valodā un pludinās robežas starp dažādiem medijiem un žanriem, radot jaunu skatījumu.
Performance triju koncertu formā 2017.gada oktobrī tiks prezentēta Durbes Luterāņu baznīcā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Jāpiebilst, ka abi projektā iesaistītie mūziķi ir sadarbojušies ne tikai kā „Endless Roar” biedri. Starp nozīmīgākajiem sadarbības momentiem jāatzīmē arī A.Kazlauska izpildītās saksofona solo epizodes Dž.Pusona skaņdarbā pūtēju orķestrim “Leaves Upon The Wind” (2015. g.), skaņdarbs lielam saksofonu ansamblim “Lake Of Dreams” (2014. g.), kā arī multiinstrumentāla solo kompozīcija saksofonam, perkusijām un elektronikai “Tumulus”, kuru A.Kazlausks pirmatskaņoja šā gada aprīlī Rīgas Saksofonu Dienu ietvaros.

Projektu atbalsta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.


Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
mārketinga speciāliste
Inita Paegle
tālr.: +371 65430273
mob.tālr.: +371 26126743
e-pasts: inita.paegle@daugavpils.lv

Posted: October 17, 2017, 11:38 am

17.10.2017.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) izsludina pieteikšanos Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) balvai “Platīna Pele 2017”. Balva šogad tiks pasniegta jau vienpadsmito gadu, un tās mērķis ir apzināt un cildināt pēdējo gadu laikā Latvijā radītos labākos risinājumus pārvaldei, sabiedrībai, biznesam un labākos e-skolotājus.-----

https://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/Pele2017.aspx

Posted: October 17, 2017, 9:48 am

17.10.2017.

2016.gada 1.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā kā 1.klases skolotāja uzsākusi savas darba gaitas, Natālija Mickeviča saviem mazajiem audzēkņiem ne tikai sniegusi noderīgas zināšanas, bet arī spējusi izveidot saliedētu klases kolektīvu un motivēt skolēnus piedalīties un uzvarēt dažādos konkursos un pasākumos. Jaunās skolotājas darba spars un aktivitāte ir bijis pamats viņas izvirzīšanai konkursam „SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs 2017”, kurā viņa ir ieguvusi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veicināšanas balvu.----- 
Bet ceļš uz šo panākumu sākās Krāslavā, kas ir Natālijas dzimtā pilsēta, savukārt skolas gadi paiet, mācoties Aglonas internātvidusskolā. Ir profesijas, kuras nejauši izvēlēties nav iespējams, un arī Natālijas izvēle studēt pedagoģiju ir bijis apzināts lēmums, kas, kā atzīst pati konkursa laureāte, ļoti pārsteidzis viņas ģimeni. Un tūlīt pat seko precizējums: “Pārsteidzis pozitīvā ziņā”. Diezgan lielā mērā profesijas izvēli ietekmējuši Natālijas skolotāji, kuri – tīši un netīši – iepazīstināja ar būtiskākajām niansēm izglītības iestādēs. Šobrīd šķiet, ka arī izvēlētais studiju virziens jaunajai skolotājai ir bijis pilnā loze – Natālija kļuva par pamatizglītības (1.-6.klašu) un pirmsskolas skolotāju. Un būt par jaunāko klašu skolotāju Natālijai tik ļoti piestāv! Lūgta sevi raksturot, Natālija min piecus vārdus: “uzticība”, “laiks”, “miers”, “punktualitāte”, “improvizācija”. Un kuri no tiem visvairāk noder skolā? Natālija smaida savu tik sirsnīgo smaidu un saka, ka tie ir “miers” un “improvizācija”.
Kopā ar saviem audzēkņiem 2017./2018.mācību gadā Natālija “mācās” nu jau 2.klasē un par saviem mazuļiem saka, ka viņi ir dažādi: drosmīgi, interesanti, saprotoši, vienvārdsakot – īpaši. Lai gan Natālija ir tiešām jauna skolotāja, tomēr ar audzināmajiem vecuma starpība ir visai ievērojama – kā lai atrod kopīgu valodu ar katru atsevišķi un visiem kopā? Natālijas atslēdziņa uz audzēkņu sirsniņu durvīm ir prasme reizēm pašai “pārvērsties” par bērnu un tad jau viss izdodas. Savukārt ieinteresēt bērnus visvieglāk ir – pārsteidzot ar ko pilnīgi negaidītu. Sākumskolas skolotājs vienmēr ir arī klases audzinātājs – kā Natālija jūtas šajā lomā? Te nu jaunā skolotāja smejot saka, ka tas ir darbs režīmā “7/24”, gluži kā degvielas uzpildes stacijai. Tikai benzīna un dīzeļdegvielas vietā ir idejas, tāpēc uz naktsskapīša mājās ir papīra lapa un pildspalva – lai pierakstītu kādu nosapņotu dinamisko minūti vai ko tamlīdzīgu.
Skola noteikti nav garlaicīga vieta, jo katru dienu notiek kas interesants, neviena diena nav līdzīga citai. Savu darba kolektīvu jaunā skolotāja uzskata par saliedētu, gatavu atbalstīt un palīdzēt ar padomu. Savukārt par skolotājas darba priekšrocībām Natālija sauc iespēju par notikumiem uzzināt pirmajai. Gandarījumu skolotājai sagādā viņas audzināmo izaugsme visās jomās, bet īpaši priecē latviešu valodas līmeņa un kvalitātes augšana. Un tas noteikti notiek, kā man šķiet, pateicoties Natālijai!
Lai gan Natālija ir skolotāja 24 stundas diennaktī, ir viņai arī intereses ārpus klases un skolas. Viena no tām ir darbošanās ar puzlēm, bet otra ir... pat nezinu, kā lai to raksturo... Neparasta? Mūsdienīga? Domājiet paši – Natālijai patīk izstrādāt un izmantot sabalansētas ēdienkartes!
Laikam jau jaunā pedagoģe nebija pirmā, kas uzzināja, ka tiek izvirzīta konkursam „SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs 2017”, bet atceroties savas sajūtas, Natālijai atmiņā ir palikusi patīkama pacilātība un noteikti prieks, ka viņas darbs jau ir pamanīts un tik augstu novērtēts. Aicināta padomāt par 10 gadus tālu nākotni, Natālija sevi joprojām redz skolā, bet jau ar lielas pieredzes bagāžu un citu skatu uz dzīvi, pasauli, skolu un sevi tajā. Un novēlējumi gan skolotājiem, gan skolēniem, gan sev ir vienādi – izturību un labklājību ģimenēs!
Vēlreiz apskatiet Natāliju fotogrāfijā – tā izskatās skolotāja, kurai nav problēmu un kura prot būt laimīga! Lai šī prasme ar gadiem tikai vairojas – tad laimīgi būs arī tie, kas ir blakus Natālijai!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434

Posted: October 17, 2017, 8:26 am

16.10.2017.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 1. – 6.klašu skolēniem tiek piedāvāta interaktīvā programma „Ciemos pie patvāra”.-----
Nodarbības laikā skolēni varēs aplūkot patvāru kolekcijas izstādi “Pie tējas patvāra”, uzzināt, kādus tējas vārāmos katlus 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā lietoja mūsu senči, lai uzvārītu ūdeni tējai, kādu profesiju pārstāvji izgatavoja patvārus. Bērniem būs iespēja ieskatīties patvārī un ieraudzīt, no kā tas sastāv, kur lēja ūdeni, bet kur lika ogles, kā patvāri pareizi kurināja.
Skolēni uzzinās daudz interesanta ne tikai par patvāriem, bet arī par tējas dzeršanas tradīcijām, kas pastāvēja pirms daudziem gadiem. Skolēnus gaida dažādas interesantas spēles, mīklas, viktorīnas. Programmas nobeigumā bērni izbaudīs garšīgo tēju draudzīgā, omulīgā vidē.
Nodarbības ilgums 1 h – 1 h 15 min.
Cena: 1,00 EUR
Minimālais cilvēku skaits grupā – 10 cilvēki.
Pieteikšanās vismaz trīs dienas iepriekš, zvanot pa tālruni 20203713.
Gaidām ciemos!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja
komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste
Nataļja Ivanova
t.65424155, 20203713
natalja.ivanova@daugavpils.lv

Posted: October 16, 2017, 5:12 pm

16.10.2017.

No š.g. 5.oktobra līdz 7.oktobrim Bratislavā, Slovākijā, notika Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un eTwinning organizētais starptautiskais profesionālās pilnveides seminārs "Iekļaujošā izglītība", kurā piedalījās 105 dalībnieki no 24 valstīm.-----
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzaicināja Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāju Tamaru Fadejevu, Zālītes speciālās internātpamatskolas skolotāju Inesu Šahurovu, Pumpuru vidusskolas skolotāju Vēsmu Šleineri un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotāju Dzintru Sijāti pārstāvēt Latviju šajā seminārā.
Semināra ietvaros tika novadītas darbnīcas:
“Bērni un jaunieši ar traucējumiem, un izglītība kā profesionālā apmācība nākotnei”, “Iekļaušana un izslēgšana no psiholoģiskā viedokļa”, “Ceļā uz kopējo”, “Romu bērni”, “Sociālā un emocionālā mācīšanās”, “Apdāvināto bērnu iekļaušana eTwinning”.
Darbnīcās apspriestās tēmas bija:
- karjeras plānošana un karjeras konsultēšana pamatskolās;
- skolu un darba devēju sadarbība un darba prakses vietas izveide;
- starpnozaru sadarbība starp iestādēm;
- sociālās un emocionālās mācīšanās pamatkompetences;
- sociālās un emocionālās mācīšanās attīstīšana;
- apdāvināto bērnu attīstība un motivācija;
- projektu mācīšana u.c.
Katra darbnīca aptvēra teorijas izklāstu un praktiskās grupu nodarbības, kur skolotāji varēja uzzināt, kā risina problēmas citās valstīs, dalīties ar savu pieredzi un mainīties idejām. Nodarbības tika vadītas, izmantojot principu “mācīties darot”. Tas nozīmē, ka dalībniekiem tika piedāvāts diskutēt, formulēt savu viedokli, izpētīt, izzināt dažādus ar semināru tematiku saistītos jautājumus. Nozīmīga apmācību daļa tika organizēta, dalībniekiem strādājot nelielās, 4 – 8 dalībnieku darba grupās. Semināra vadītāji deva nelielu teorētisko ieskatu par katru apskatāmo jautājumu.
Semināra laikā bija interesanti iepazīties ar citu dalībnieku viedokli, gūt radošas idejas savam turpmākajam darbam, kā arī bija iespēja dalīties savā pieredzē, piedāvāt savas projektu izstrādnes, kā arī apspriest kolēģu projektu idejas un meklēt projekta sadarbības partnerus. Kopumā darbnīcās visu semināra laiku valdīja labvēlīga un radoša gaisotne.
Eiropas programmas eTwinning organizētajos projektos un semināros skolotājam tiek dota lieliska iespēja paaugstināt savu pedagoģisko kompetenci. Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un semināra organizatoriem par piedāvāto iespēju, kolēģiem no Latvijas par sadarbību un atsaucību un skolas direktorei Marikai Raičonokai par atbalstu un palīdzību, gatavojoties semināram!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra
direktora vietniece
Tamara Fadejeva

Posted: October 16, 2017, 4:41 pm

16.10.2017.

Karjeras nedēļas ietvaros, no š.g. 17.oktobra līdz 19. oktobrim, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa 9. - 12. klašu skolēniem organizē pasākumu „Profesiju virpulī atrast savējo!” Šis pasākums tiek organizēts ar mērķi sniegt iespēju skolēniem izpētīt savas nākotnes profesiju un trīs dienu laikā pārliecināties, vai tā ir sapņu profesija.-----
Otrdien notiks pasākuma „Profesiju virpulī atrast savējo!” atklāšana. Pasākuma dalībnieki iepazīsies savā starpā un diskutēs par izvēlētajām profesijām, kā arī piedalīsies interaktīvā pieredzes apmaiņā par savas nākotnes profesiju un uzzinās par turpmāko savas izvēlētās profesijas pētīšanu.
Trešdien notiks otrais pasākuma posms, kura laikā dalībnieki satiksies ar speciālistiem: grāmatvežiem, autosportistiem, sociālajiem darbiniekiem, sporta skolotājiem, žurnālistiem, policistiem, zobārstiem, medmāsām, farmaceitiem, fizioterapeitiem u.c.
Ceturtdien dalībnieki dalīsies pārdomās un emocijās par tikšanos ar speciālistiem un plānos savas karjeras izveidi.
Dienas noslēgumā, dalībnieki piedalīsies apmācībās „Profesijas un karjeras apziņas maiņa XXI gadsimtā”.
Programmā:
1. Idejas, kas krīt no debesīm.
2. Strādāt gultā vai gulēt darbā?
3. Rakstura īpašības un stereotipi – profesija man vai es profesijai?
4. Sociālā atbildība – kā ģeniāli cilvēki maina pasauli.
5. Uzņēmējdarbība – ej un dari!

Papildu informācija:
Artjoms Pučinskis
t.27028209

Posted: October 16, 2017, 2:43 pm

16.10.2017.

Š.g. 11.oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājiem „Pētnieciskā darbība kā kompetenču pieejā balstīta starppriekšmetu saikne”, kurā Vienības pamatskolas latviešu valodas skolotājas popularizēja savu pieredzi.-----
Seminārs sākās ar ekskursiju „Rainis, saule, vienība”, kuru vadīja 8.klases gidu grupa. Skolēni iepazīstināja semināra dalībniekus ar vietām Vienības pamatskolā un tās apkārtnē, kas saistītas ar ekskursijas tematu.
Semināra turpinājumā skolotājas pastāstīja par pētniecisko darbību un tās posmiem, kas tika veikti, balstoties uz starppriekšmetu saikni un kompetenču pieeju.
Ekskursija kā metode ir ļoti svarīga, jo, mainot vidi, tā dažādo skolas ikdienu, paaugstina motivāciju, rada bērniem prieku. Tā māca skolēnus iedziļināties, būt uzņēmīgiem, radošiem, darboties kā pētniekiem.
Seminārā tika uzsvērts, ka vairs nepietiek ar prasmi mācīties un iegūt zināšanas, svarīgākas kļūst prasmes tās izmantot darbībā un radīt jaunas vērtības.
Paldies Vienības pamatskolas latviešu valodas skolotājām Inesei Geibai, Silvijai Veiderei un Jeļenai Celmai par ieskatu individuālajā darbā ar skolēniem, par prasmi ieinteresēt un motivēt!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības satura nodaļas
izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos
Ilona Bohāne
t.65432102

Posted: October 16, 2017, 2:28 pm

16.10.2017.

Lai apzinātu situāciju Latvijas skolu medijos un atbalstītu to aktīvāko dalībnieku izaugsmi, jauniešu kustība “Young Media Sharks” un organizācija “Avantis” aicina Latvijas skolēnus piedalīties konkursā “Medijplēsis”. Radošākajām un aktīvākajām skolu komandām būs unikāla iespēja piedalīties 2 dienu izglītojošā tūrē Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā, bet pati spēcīgākā skolu mediju komanda balvā saņems Māras Upmanes-Holšteines un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustisko koncertu savā skolā!----- 
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija – sabiedrībā pazīstamas dažādu mediju jomu pārstāvošas personības: Sandijs Semjonovs, TV žurnālists un dokumentālo filmu autors, Lelde Lietaviete, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, producente, Edavārdi, latviešu repa izpildītājs un DELFI sociālo tīklu satura redaktors, Māra Upmane-Holšteine, mūziķe, profesionāli darbojusies arī radio un reklāmas nozarē, Siiri Haidma, mediju un dokumentālo studiju koordinatore Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā (BFM), un Ilona Bičevska, producente un “Avantis” radošā direktore.
Pārstāvot savu izglītības iestādi, konkursam var pieteikties skolu komandas, organizējot oriģinālu “smartmob” aktivitāti (zibakcijas paveids, kas informē sabiedrību par kādu sev interesējošu tematu) savā skolā un to atspoguļojot divu minūšu garā video vai rakstā ar bildēm. Vērtējumu veidos gan iesniegtā darba radošums un kvalitāte, gan tas, cik daudz skolēnu iesaistīts “smartmob”.
“Medijplēsis” noteiks radošāko un aktīvāko Latvijas skolas mediju. Konkurss cer atbalstīt jauniešus, kuri savā skolā īsteno mediju, un mudināt viņus paust savas domas un kritiski analizēt sabiedrībā notiekošos procesus un problēmas.
Konkursa rezultātus paziņos 2017.gada 16.novembrī.
Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski līdz 9.novembra plkst. 23.59, aizpildot anketu saitē http://ej.uz/medijplesis2017, kur pieejams arī konkursa nolikums. Vairāk informācijas, rakstot uz e-pasta adresi marija@avantis.lv.

Konkursu finansiāli atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija, konkursa izglītojošās tūres balvu atbalsta Baltijas Filmu un mediju skola Tallinā. Konkursa partneri ir “Young Media House” un Gētes institūts Rīgā.

Vairāk par konkursu būs iespējams uzzināt arī jaunizveidotajā jauniešu mediju start-up “Young Media House” atvērto durvju dienā 19.oktobrī plkst. 17.00 Rīgā, Aldaru ielā 5.

Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski līdz 9.novembra pulksten 23.59, aizpildot anketu šeit. Informācija soctīklos: 

https://www.facebook.com/YoungMediaSharks

Marija Rācene
Project Manager/Coordinator
m:+37126192539 e: marija@avantis.lv

Posted: October 16, 2017, 2:27 pm

16.10.2017.

Š.g. 15.novembrī Daugavpils 12.vidusskolā pulcēsies 100 Daugavpils un tuvāko skolu 10., 11.klases jaunieši, lai runātu par sevi un sabiedrību – Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa. Diskusiju vadīs multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis, “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un padomniece Liene Valdmane.-----

Eiropas pedas_DAUGAVPILS_2017.pdf

Posted: October 16, 2017, 2:17 pm

13.10.2017.

Sirmā senatnē burkāni tika uzskatīti par rūķu kārumu un cilvēki ticēja: ja aiznesīsi uz mežu bļodiņu ar sautētiem burkāniem, tad no rīta tajā vietā atradīsi zelta stieni.
Mūsdienās mēs zinām, ka šie oranžie dārzeņi ir īsti brīnumdari mūsu veselībai – tie satur daudz minerālvielu un mikroelementu, C, B, D, E, P, K vitamīnus un A provitamīnu – karotīnu. Un veselība ir dārgāka par zeltu.-----
Burkāni ir vieni no vērtīgākajiem dārzeņiem, cilvēkam pietiek apēst 100 gramus burkānu, lai nodrošinātu organismu ar nepieciešamo karotīna diennakts devu. Burkānu krāsviela karotīns organismā pārvēršas par A vitamīnu.
Ļoti vērtīga ir burkānu sula. Dienā vajadzētu izdzert 200 gramus sulas, bet ārstnieciskā nolūkā – trīs glāzes. Burkānu sulā ir daudz retinola (A vitamīns), kas stimulē olbaltumvielu sintēzi un veicina organisma augšanu. Burkānu sula ir arī lielisks selēna avots. Selēns ir nozīmīgākais mikroelements, kas nepieciešams pilnvērtīgai imūnsistēmas darbībai.
Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Mēnestiņš” bērni ļoti vēlas izaugt lieli un veseli, tāpēc kopā ar skolotāju un skolotāja palīgu 11.oktobrī rīkoja grupiņā “Burkānu dienu”. Katrs bērns no mājām bija atnesis burkānus, un ar prieku un zinātkāri piedalījās sulas tapšanas procesā.
Kad burkānu sula bija gatava, visi bērni pie kopīga galda baudīja svaigi spiestu, saldu un gardu sulu. Varēja arī grauzt burkānus.
Burkānu dienas noslēgumā visi piekrita, ka šis kārums ir ne tikai veselīgs, bet arī garšīgs. Un ar šo našķi bērni gribētu pacienāt arī savus draugus.
Grauziet burkānus, dzeriet burkānu sulu un esiet veseli!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
12.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
S.Špandaruka
t.65427132

Posted: October 13, 2017, 2:27 pm

13.10.2017.

Š.g. 11.oktobrī notika otrā Daugavpils 11.pamatskolas izglītojamo konference starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” ietvaros. 9.klases skolēni kopā ar skolotājiem vispusīgi izklāstīja konferences pamattēmu „Katram šķīvim savs stāsts”.----- Pasākuma gaitā tika aplūkoti teorētiskie jautājumi par alerģiju izraisošu pārtiku un ģenētiski modificētajiem produktiem, kā arī sarīkotas praktiskās nodarbības. Konferences dalībniekiem tika sniegta svarīga informācija par veselīgas pārtikas lietošanu. Runājot par latviešu tradicionālajiem ēdieniem, skolēniem bija iespēja pašiem pagatavot biezpienu un nogaršot to. Pasākuma noslēgumā bērni atcerējās un kopā nodziedāja tautasdziesmas par senām galda klāšanas tautas tradīcijām. Konferenci palīdzēja sagatavot ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja Marina Ruskova, bioloģijas skolotāja Natālija Šope, fizikas un matemātikas skolotāja Diāna Tamane un mūzikas skolotāja Olga Bančenkova.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11.pamatskolas
skolotāja
Olga Banenkova

Posted: October 13, 2017, 2:13 pm

13.10.2017.

Tiek uzskatīts, ka latviskās dzīvesziņas vērtības ir kopīgā vēsturiskā atmiņa un ideāli, tās simboli un arhetipi. Tieši tāpēc, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi izvirzīja uzdevumu – ikvienu iestādes audzēkni iesaistīt latviešu tradīciju izzināšanā caur gadskārtu svētkiem latviskajā dzīvesziņā.----- Š.g. 6.oktobrī Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums “Senlatviešu sētas atainošana Miķeļdienas vakarēšanā” 5 – 6 gadus veciem bērniem. Gan bērni, gan vecāki izspēlēja senlatviešu rotaļas, skandēja tautasdziesmas, apguva tamborēšanas pamatus, izšuva kartiņas, auda prievītes un sagaršoja maizes dažādās garšas. Tādējādi zināšanas tika apgūtas un izzinātas caur labo, audzināta tikumība, piederības sajūta, atbildība, gods un cieņa. Radot un izspēlējot audzēkņi kopā ar vecākiem audzina sevī lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Tas palīdzēja izprast un saskatīt savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzēs mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
17.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Velta Prokofjeva

Posted: October 13, 2017, 2:03 pm

13.10.2017.

Š.g. 7.oktobrī Rīgā notika ikgadējā Nacionālā konference eTwinning, kurā piedalījās vairāk nekā 150 pasniedzēju un projekta īstenotāju no visas valsts. Konferences finālā iekļuva 6 labākie 2017.gada projekti. Mūsu skolēni ar lepnumu stāstīja par paveikto darbu, par iegūto pieredzi un prasmēm projekta realizācijas procesā. Īpaši iepriecina “starpviju” kompetences: sadarbība un komunikācija digitālajā pasaulē. Daugavpili pārstāvēja 16.vidusskolas komanda ar savu projektu “Oh triangle, Your are beautiful!”-----
Projekta dibinātāja ir matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča. Projekta īstenotāji bija 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Svetlanu Rudjko un angļu valodas skolotāju Nadeždu Dzalbi.
Jāatzīmē, ka skolēni kopā ar savām skolotājām 3 gadu laikā jau ir realizējuši 6 projektus, no kuriem 3 ir kļuvuši par finālistiem – vieni no labākajiem projektiem valstī.
Šajā reizē 16.vidusskolas skolēni parādīja sava darba rezultātu – izveidota elektroniskā grāmata ar trim daļām, kura satur teorētisko materiālu, matemātikas uzdevumus un to risinājumus, kuros definē trijstūru veidus un atrod dažādu trijstūru elementus, perimetrus un laukumus, un pasakas par trijstūriem angļu valodā. Ar savu darbu skolēni parādīja, ka matemātika nepavisam nav sausa un precīza zinātne, tā pilnībā var būt romantiska un nepavisam ne garlaicīga.
Projektu pasākumā “Nacionālā balva” prezentēja jau 9.a klases skolēni: Kaufmans Aleksandrs, Osipovs Rostislavs, Ragele Juliāna, Zaharova Anastasija, Vasiļjeva Anna un 12.klases skolniece Jeļizaveta Kaļiņina. Skatītāju zālē viņiem juta līdzi un atbalstīja skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko.
Mazliet skumji, ka otrajam projektam “Bio’symbolism it’s fun -, kas tika gatavots paralēli, pietrūka tikai 1 punkta, lai arī kļūtu par finālistiem.
Aģentūra apbalvoja konkursa “Nacionālā balva eTwinning 2017” ar piemiņas plāksni, kas tiks izvietota pie skolas Slavas sienas, kā arī katrs, kurš piedalījās konkursā, saņēma diplomu un dāvanu.
Pasniedzējiem bija iespēja noklausīties pētnieci Re: Baltica Evitu Puriņu, kura pastāstīja par Latvijas izglītības sistēmas problēmām, kā arī varēja uzklausīt somu rakstnieci Lindu Lukas, kura prezentēja savu grāmatu bērniem par programmēšanas pamatiem.
Noslēgumā vēlamies teikt, ka visi projekta fināla autori satiksies oktobra beigās Maltā, lai iepazītos ar citu Eiropas valstu fināla projektiem, lai gūtu jaunu pieredzi, jaunus partnerus starptautiskai sadarbībai.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 16 vidusskolas
skolotājas
Svetlana Rudjko
un Regīna Urbanoviča

Posted: October 13, 2017, 9:18 am

 

Comments are closed