Daugavpils izglītības ziņas

Jaunumi

Jaunumi

18.01.2018.

Piedāvājam iespēju š.g. 24.janvārī apmeklēt konferenci "Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība". Konferences laikā radīsim sajūtu un ideju kokteili, kur katram būs iespēja piekrist, uzskatīt citādāk, piedalīties, iepazīt un izdarīt savu izvēli.----- Pasākumā savu skatījumu uz izglītību 21.gadsimtā sniegs sociālantropologs Roberts Ķīlis, Tikkakosken pamatskolas (Somija) direktors un skolotāji par reformu realitāti, direktora lomas nozīmi un skatījumu uz izglītību kā mainīgu jebkuros apstākļos, pat tad, ja sistēma tiek uzskatīta par vienu no labākajām. Varēs iepazīties ar āra apmācības metožu kopumu, kas ir izstrādāts, sadarbojoties Latvijas, Somijas un Lietuvas skolotājiem.
Aicinām skolotājus, vecākus, izglītības darbiniekus un jebkuru, kuru interesē izglītība, tās iespējas un izaicinājumi, ir vēlme rast idejas, iedvesmu un veidot savu skatījumu. Dzīvojam pārmaiņu sabiedrībā, kurā izglītības izaicinājumi ir mūsu ikdiena. Reformas notiek un notiks. Nākotnes un šodienas sabiedrība veidojas informācijas, nevis industrializācijas laikmetā ar citiem noteikumiem, pieaug ģimenes un sociālo saikņu nozīmīgums. Apzināta iesaiste procesos, to analīze un kritiska informācijas uztvere ir drošības pamats. Ir nepieciešamība sarunāties, sadzirdēt un domāt.

Pieteikšanās: https://goo.gl/forms/gHP7MEwL4zG7PhYn1
Dalība pasākumā bez maksas.
Projektā tapušas metodes, lai efektīvi mācītos ārā. Pieejams un brīvi izmantojams:
http://www.preililatvijai.lv/wp-content/uploads/2018/01/Ara_metodes_Nordplus_LV-.pdf
Darba kārtība KonferencePreili.pdf

Organizē Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" projekta Nordplus Junior projekta ietvaros, apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas pieredzi par āra mācīšanos. Projekta Nr. NPJR-2016/10098 ietvaros.


Aija Vanaga
projekta vadītāja
aija.vanaga@gmail.com
t.26385873

Posted: January 18, 2018, 8:35 am

17.01.2018.

2018.gada 18.novembrī Latvijas Valsts svinēs 100 gadu jubileju! Daugavpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāji aktīvi gatavojas Latvijas simtgadei.
Katru gadu skolotāji meklē un realizē savās skolās idejas, kas saistītas ar 18.novembra svētkiem. Arī šogad skolotāji apkopoja savas idejas un izveidoja prezentāciju “Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem – 2”, kurā ir apskatāmas fotogrāfijas ar dažādiem mājturības un tehnoloģiju stundās izveidotiem darbiem, izmantojot dažādus materiālus un formu, bet visus vieno tēma un krāsa.----- Prezentācija ir ievietota Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Atbalsta_materiali/180116_Gatavojoties_Latvijas_valsts_svetkiem.pdf

Paldies visiem darba dalībniekiem: Tatjanai Tulovskai, Žannai Bukovskai (Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs), Ritai Ostapko (Daugavpils Vienības pamatskola/Daugavpils Valsts ģimnāzija), Tatjanai Baranovskai (Daugavpils Centra vidusskola), Tatjanai Romaļskai (Daugavpils 17.vidusskola, Daugavpils 9.vidusskola), Vladimiram Piperam (Daugavpils 17.vidusskola), Jadvigai Osipovai (Daugavpils 16.vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija), Gaļinai Želabovskai ( Daugavpils 16.vidusskola), Irīnai Marcinķevičai (Daugavpils 15.vidusskola), Oksanai Barkovskai (Daugavpils 13.vidusskola), Jekaterinai Kovaļevskai (Daugavpils 10.vidusskola), Tatjanai Jakimovičai (J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola), Ilonai Peipiņai, Nataļjai Izuļenai (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), Ilonai Užulei (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija/ Daugavpils 12.vidusskola), Vitālijam Ratnikam (Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 9.vidusskol
Īpašs paldies idejas autorēm un prezentācijas veidotājām – Tatjanai Tulovskai un Tatjanai Romaļskai!


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāja
Nataļja Izuļena

Posted: January 17, 2018, 3:18 pm

17.01.2018.

Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ir aktīvi un kreatīvi bērni un viņu vecāki, kuri atsaucās Daugavpils teātra aicinājumam piedalīties konkursā, kas veltīts gaidāmajai „Čipolīno” pirmizrādei! Trīs dalībnieki no grupas “Saulīte” (skolotāja J.Nedokosa) nu ir ieguvuši biļetes uz šo izrādi un jūtas gandarīti.-----
Atskatoties uz gadumijā paveikto, varam teikt, ka mūsu aktivitāte ir vispusīga un vērsta uz labiem darbiem un rīcību. Tā pagājušās nedēļas nogalē pirmsskolēni un viņu skolotāji ar koncertu viesojās dienas centrā “Saskarsme”, kur ar saviem priekšnesumiem iepriecināja tā apmeklētājus un ieskandināja Veco Jauno gadu.
Bērni, viņu vecāki un skolotāji vairākas nedēļas darbojās ar vienotu moto – palīdzēsim mazajiem slimniekiem kaut uz mirkli aizmirst to, kur viņi atrodas, ko jūt un pārdzīvo. Akcijas nosaukums "Коробкa радости", kurā piedalījāmies ar DauTKom starpniecību, mūs vienoja palīdzības akcijā, kurā tika ziedotas rotaļlietas un rakstītas vēstulītes Daugavpils reģionālās slimnīcas mazajiem pacientiem. Iepriekš mazie pirmsskolēni cītīgi iesaistīja vecākus citā labdarības akcijā, kuras laikā tika vākti dažādi siltinošie materiāli un barība dzīvnieku patversmes iemītniekiem.
Iestādē grupa “Ziediņš” sarīkoja Ziemassvētku gadatirgu, kurā savāktie līdzekļi arī tika novirzīti dzīvniekiem. Šī grupa arī organizēja iestādē jautru pasākumu – Koļadki, kas pārējiem pirmsskolēniem deva iespēju ieskatīties tautas svētku svinēšanās tradīcijās.
Ļoti ceram, ka iesākto veiksmīgi turpināsim arī šajā gadā – būsim aktīvi, radoši, izpalīdzīgi un atvērti jauniem piedāvājumiem un iespējām!

Ieskats akcijā "Коробкa радости" http://www.grani.lv/daugavpils/91088-polnuyu-korobku-radosti-dostavili-v-detskoe-otdelenie-drb-video.html

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
A.Kucina,
pirmsskolas skolotāja
J.Nedokosa

Posted: January 17, 2018, 3:01 pm

17.01.2018.

Somija ir viena no līderiem izglītības sistēmas kvalitātē pasaules mērogā. Pateicoties Erasmus+ programmas projektam „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”, no š.g. 9.janvāra līdz 15.janvārim Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietnieces Alina Jeremenko un Iveta Miloslavska devās uz Somijas pilsētu Joensū, lai par to pārliecinātos. Brauciena mērķis bija tikšanās ar Somijas skolu administrācijas pārstāvjiem un diskusijas par veiksmīgas skolvadības priekšnosacījumiem, dažādu skolu apmeklēšana un vides novērošana.-----
Viena no visspilgtāk atmiņā palikušajām meistarklasēm bija "Mūsdienīgas skolvadības principi". Tās vadītājs stāstīja par iespējām radīt pozitīvu vidi veiksmīgas un daudzpusējas sadarbības nodrošināšanai, piem., skola – skolēns – ģimene, neizslēdzot nevienu no posmiem. Daudz uzmanības tika veltīts izglītības iestādes administrācijas darbam komandā. Pēc lektora domām, laba administratoru komanda salīdzināma ar džeza ansambli, kur katram ir tiesības spēlēt solo partiju, nepārtraucot kopējo melodijas virzību. Viens no mūsdienīgākajiem terminiem "NeuroLeadership" ietver sevī neiroloģijas un biznesa vadošo prātu sadarbību ar izglītības iestāžu administratoriem, lai risinātu mūsdienās aktuālas organizatoriskās problēmas. Pamatīgai tēmas izpratnei meistarklases vadītājs ieteica pievērsties patstāvīgi.
Kursu gaitā daudz uzmanības tika veltīts laika plānošanas menedžmentam. Somijas direktoru asociācijas pārstāve, skolas direktore Anna Renko savā lekcijā uzsvēra prāta un ķermeņa līdzsvara saglabāšanu, kā arī to, ka jāpievērš uzmanība katra pedagoga stiprajām pusēm, "pieverot acis" uz trūkumiem – tad veidosies stiprs kolektīvs.
Mums bija unikāla iespēja vienu mācību dienu pavadīt Joensū pilsētas Karhunmäki skolā, kurā mācās bērni līdz 6.klasei, kur ir vismūsdienīgākais tehniskais aprīkojums, kā arī skolas telpas atbilst jaunākajām tendencēm mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, piem., Smart House tehnoloģija. Skolas iekšējās sienas ir pārvietojamas, skolēni vienas mācību stundas laikā var brīvi pārvietoties pa dažādām telpām, nodrošinot ērtu vidi aktīvai darbībai. Sarunās ar skolas direktoru un pedagogiem laiks paskrēja nemanot. Mūs uzrunāja direktora atziņa – vislabākā skola ir tā, kura atrodas tuvu skolēna dzīvesvietai. Tas ir ērti un saprotami gan bērniem, gan viņu vecākiem. Mēs apmeklējām mājturības stundu, kur zēni un meitenes no 3.līdz 6.klasei strādā gan pie darbgaldiem, veidojot izstrādājumus no koka, gan citās telpās, darbojoties ar mīkstajiem materiāliem. Vēl bija iespēja vērot matemātikas, mūzikas, angļu valodas, ētikas un dabaszinību stundas. Skolēni ir atbildīgi par savu drošību, par vidi, kurā atrodas, mācību process ritēja kā parasti, un viesu klātbūtne nevienam netraucēja.
Kursu organizatora un Joensuun Yhteinskoulun Lukio direktora moto ir šāds "Laimīgi skolotāji, laimīgi bērni". Ar šo atziņu esam atgriezušās mājās, un esam gatavas projekta turpmākajai realizēšanai savā ierastajā vidē.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
direktora vietnieces
I.Miloslavska
un A.Jeremenko

Posted: January 17, 2018, 11:27 am

16.01.2018.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” (PIKC “DDMV “Saules skola””) izsludina pieteikšanos uz pieaugušo neformālās izglītības kursiem zīmēšanā un gleznošanā.-----
Kursos tiks apgūti zīmēšanas un gleznošanas pamati, dažādas zīmēšanas un gleznošanas tehnikas. Kursos tiek gaidīti visi, kurus interesē mākslas pasaule gan ar, gan bez priekšzināšanām tēlotājmākslā.
Kursu ilgums – 3 mēneši (48 akadēmiskās stundas).
Kursu maksa – 32.00 EUR mēnesī (3 mēneši – 96.00 EUR).
Nodarbību grafiks
Zīmēšana pirmdienās 18.00-19.25
Gleznošana ceturtdienās 18.00-19.25

Organizatoriskā sapulce notiks 2018.gada 1.februārī plkst.18.00 PIKC “DDMV “Saules skola””, Saules ielā 6/8, 3.stāvā.
Pirmā nodarbība 5.februārī plkst.18.00.
Pieteikšanās kursiem https://goo.gl/forms/Cj1keVemV2Lc01rP2

Sīkāka informācija pa tālruni: 65424576, 20217 446.

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””
Saules iela 6/8,
Daugavpils,
LV-5401
Mājaslapa: www.saules.lv

E-pasts: saules.skola@saules.lv

Posted: January 16, 2018, 2:03 pm

16.01.2018.

Š.g. 3.februārī PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” aicina uz sagatavošanas kursu pirmo nodarbību.
Kursos būs iespēja apgūt iemaņas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, kā arī gūt ieskatu skolas mācību saturā, iepazīties ar mācību procesa prasībām, pārliecināties par izvēlētās izglītības programmas atbilstību interesēm.-----

Nodarbības notiks sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

Nodarbību datumi:
3.un 17.februāris;
3.un 17.marts;
7.un 14.aprīlis;
12.un 26.maijs.

Sagatavošanas kursu programma:
• zīmēšana (16 stundas)
Kursa mērķis: iegūt pamatzināšanas iekomponējumā, priekšmetu uzbūvē, proporcijās.
Nepieciešamie materiāli, kas jāņem līdzi uz nodarbību: grafīta zīmulis, dzēšgumija, rasēšanas papīrs A3 (vatmans).
• gleznošana(16 stundas)
Kursa mērķis: iegūt pamatzināšanas iekomponējumā, tonālajās attiecībās, silti-vēsajās attiecībās.
Nepieciešamie materiāli, kas jāņem līdzi uz nodarbību: guaša krāsas vai akvarelis, akvareļpapīrs A3, otas, trauks ūdenim.
• kompozīcija (16 stundas)
Kursa mērķis: iegūt pamatzināšanas par ritmu un krāsu, kompozīcijas vizuālo izteiksmīgumu, izpildījuma precizitāti, telpiskumu.
Nepieciešamie materiāli, kas jāņem līdzi uz nodarbību: guaša krāsas, tuša, velce, rasēšanas papīrs (vatmans).

Maksa par sagatavošanas kursiem – EUR 14,50 mēnesī.

Kursu norises vieta: PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””, Saules iela 6/8, Daugavpils, 3.stāvā.

Pieteikšanās kursiem https://goo.gl/forms/gvnQZ09urfYFzFiz1

Informācija: t.65424576; 20217446 vai pa e-pastu: saules.skola@saules.lv

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””
Mājaslapa: www.saules.lv

E-pasts: saules.skola@saules.lv

Posted: January 16, 2018, 1:59 pm

15.01.2018.

Š.g. 15.janvārī Satversmes tiesa publicē pērn septembrī izsludinātā 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Mana Satversme” un 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Mana Latvija un Satversme” uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus.-----

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti 2018.gada 15.februārī Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96.gadadienai veltītajā pasākumā Satversmes tiesā.

Lasīt vairāk: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/nosledzies-satversmes-tiesas-izsludinatais-skolenu-zimejumu-un-domrakstu-konkurss-par-satversmi/

Ketija Strazda
Satversmes tiesas
priekšsēdētājas palīdze

+371 67830737
+371 26200580
http://www.satv.tiesa.gov.lv

Posted: January 15, 2018, 2:47 pm

15.01.2018.

Fizikas 68.olimpiādes 2.posms (novadu) notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2018.gada 19.janvārī, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes ilgums 180 minūtes.
Olimpiādes sākums plkst.10.00.
Reģistrācija no plkst.9.30.-----

Rīcības komisijas sastāvs RicibasKomisija.pdf

Dalībnieku sadalījums pa skolām un telpām Fizikas 68_olimpiades_2_posms_sadalijums_pa_skolam_telpam_2018.pdf

Posted: January 15, 2018, 2:32 pm

 Jau pavisam tuvu  pirmklasnieku pieteikšanas diena.

Lai atvieglotu vecākiem iesnieguma aizpildīšanu, jau vairākus gadus atpakaļ izveidotas un nopublicētas iesniegumu formas, kas ir lejupielādējamas un ērti aizpildāmas.-----

Izdrukai:  Pielikums-1_Iesniegums.docx >

Elektroniski: Pielikums-2_e-Iesniegums.docx >

Norāde ar pirmklasnieku vecākiem paredzēto informāciju DPIP vietnē >

Viktors Petrovs, DPIP IT administrators, tālr. 66154143

Posted: January 12, 2018, 11:33 am

11.01.2018.

11.janvāris ir gada pieklājīgākais datums, kad svin Starptautisko „Paldies!” dienu. Šajā dienā būtu vēlams pateikt „paldies” tiem, kurus mīlam un cienām.
Daugavpils 10.vidusskolas Skolēnu parlaments nolēma atbalstīt ANO un UNESCO iniciatīvu un ierosināja ieviest jaunu tradīciju – iemācīties „Paldies!” vārdu dažādās pasaules tautu valodās, jo pateicība un labvēlība ir vispārcilvēciskas vērtības, kuras pārvar valstu, reliģiju, valodu un etnisko atšķirību barjeras.-----
11.janvārī skolēnus sagaidīja pārsteigums – vārds „Paldies!” rotāja skolas pakāpienus. Skolēni ar aizrautību pētīja jaunos vārdus, mēģināja tos pareizi izrunāt, mācījās no galvas, minēja valodu.
Skolēnu parlaments aicina biežāk teikt mīļo un tik svarīgo vārdiņu „PALDIES!”

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā
Natālija Mihailova

Posted: January 11, 2018, 11:00 am

10.01.2018.

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1.kārta notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2018.gada 17.janvārī.-----

Olimpiādes sākums plkst.10.00.
Reģistrācija no plkst.9.30.
Ilgums 90 minūtes.
Rīcības komisijas sastāvs 

olimpiādes dalībnieku sadalījums pa skolām un telpām EUSO_atlase_2018_dalibnieku_sadalijums_pa_skolam_un_telpam_publikacijai.pdf

Posted: January 10, 2018, 2:30 pm

09.01.2018.

Daugavpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāji kopā ar vizuālās mākslas skolotājiem jauno 2018.gadu iesāka ar iedvesmojošu un iespaidiem bagātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Līvāniem 3.janvārī.-----
Līvānu 1.vidusskolā mūs laipni sagaidīja pieredzes bagātā mājturības un tehnoloģijas skolotāja, daudzu mācību grāmatu autore, amatu meistare Maija Kulakova. Viņa izrādīja nupat renovēto skolu, kā arī mājturības kabinetu un praktisko nodarbību darbnīcas, kas pārsteidza ar savu funkcionālo iekārtojumu, radošas un darbīgas vides atmosfēru, kur skolēniem prieks mācīties un skolotājiem – strādāt. Noklausījāmies lekciju "Mājturība pasaules kontekstā" par starptautisko vispasaules mājturības organizāciju, tās biedriem, mērķiem un aktivitātēm. Saruna izvērtās domu apmaiņā par mājturības lomu Latvijā, gaidāmajām izglītības reformām un etnogrāfisko kultūras mantojumu, kas mūsu tautai ir nenovērtējama bagātība, ko gan negribētos laist zudumā uz visiem laikiem, bet vajadzētu saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Maija Kulakova prezentēja savu nupat iznākušo grāmatu "Pavārmākslas gudrību grāmata", kā arī acis priecēja Maijas daudzu gadu garumā veidotā pašdarināto Ziemassvētku atklātnīšu kolekcija. Apmeklējām Līvānu Mākslas un amatniecības centru, kur savām acīm redzējām par godu Līvānu 80 gadu jubilejai visu vietējo meistaru austo 94 metrus garo īpašo Līvānu jostu, kur katra audēja ieaudusi savus mīļākos rakstus. Apmeklējām Līvānu Mākslas un mūzikas skolu, kur skatījām skolēnu darbu izstādes, darbu skates un smēlāmies iedvesmu no mākslinieciskajām skolotājām, kas dalījās savā pieredzē, darbojoties ar skolēniem. Kā semināra odziņa un gards pārsteiguma bija iespēja nobaudīt Līvānu novada nacionālo firmas ēdienu "Dubnas un Daugavas akmeņi". Kas tas bija un cik labi garšoja, lai paliek noslēpums! Domāju, ka ne viena vien mājturības skolotāja to izmēģinās un iemācīs saviem skolēniem praktiskajās nodarbībās mājturības un tehnoloģiju stundās!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Lāsma Šembela

Posted: January 10, 2018, 8:51 am

09.01.2018.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs Latvijas simtgades svinību ietvaros aicina pilsētas un novada iedzīvotājus kopīgi veidot izstādi „Brīvības stāsti: Latvijas vēsture – ģimenes vēsture”. Līdz 2018.gada 15.februārim ikviens var atnest interesantas vēstures liecības uz muzeju, tādējādi iekļaujot savas ģimenes stāstu valsts brīvības stāstā.-----

IzstadeBrivibasIela.pdf

Posted: January 10, 2018, 8:38 am

08.01.2018.

Informējam, ka šogad jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija uz darbu 2018.gada vasarā notiks elektroniski, nevis pie sociālajiem pedagogiem savās skolās, kā bija iepriekš. Reģistrācija sāksies jau 3.februārī plkst. 11.00 Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs. Reģistrēties būs iespējams līdz 15.februārim.
Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem elektroniskā reģistrācija sāksies 24.februārī plkst. 11.00 Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs. Reģistrēties būs iespējams līdz 8.martam.----- 
Jau iepriekš būs pieejama pieteikuma anketa, ar kuru varēs iepazīties pirms reģistrācijas sākuma. Reģistrācijas dienā OBLIGĀTI ir jāatjauno mājaslapa, lai lejā zem veidlapas parādītos norāde “SŪTĪT”. Neatjaunojot mājaslapu, norāde neparādīsies un nebūs iespējas nosūtīt savu pieteikumu.

Informācija pieteikuma aizpildīšanai:
1. Reģistrācija ir pieejama tikai jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpilī.
2. Piesakoties nodarbinātības programmai jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, pretendenta vecumam uz 1.jūniju ir jābūt ne mazāk kā 13 gadi un ne vairāk kā 14 gadi. Savukārt nodarbinātības programmai jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, pretendenta vecumam uz 1.jūniju ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi. Vecuma neatbilstības gadījumā elektroniska reģistrācija nebūs pieejama.
3. Īpaša uzmanība jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas, pieteikums tiks noraidīts.
Tiem jauniešiem, kuriem nebūs pieejas datoram, 3.februārī (sestdien) no plkst. 11.00 līdz 13.00 un 24.februārī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās (Saules ielā 5a) būs nodrošināta pieeja datoriem, kur paši jaunieši varēs reģistrēties vasaras nodarbinātības programmas sistēmā.
Informējam, ka reģistrēšanās Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās nedod priekšrocības.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 65422306, mob. 27096500.

Posted: January 10, 2018, 8:34 am

09.01.2018.

No š.g. 7.februāra līdz 7.martam AS „Grindeks” organizēs jau devītās „Profesiju dienas skolēniem”, aicinot 9.-12.klašu skolēnus no visas Latvijas, kuriem ir vēlme saistīt savu nākotni ar ķīmijas vai farmācijas nozari, pavadīt vienu dienu uzņēmumā un iepazīties ar izvēlētā profesijas pārstāvja ikdienu.-----

ProfesijuDienasGrindex.pdf

Posted: January 10, 2018, 8:30 am

08.01.2018.

Š.g. 12.janvārī PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” (Saules iela 6/8) no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, uz kuru tiek aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts un mācību iestāžu darbinieki, studenti, uzņēmēji un citi.-----
Šajā seminārā jūs uzzināsiet par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un saņemsiet atbildes par likumdošanas jautājumiem no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) pārstāvjiem; dzirdēsiet veiksmīgus pieredzes stāstus no biedrības “Cerību spārni” Evas Viļķinas un modes zīmola “OWA” Natalijas Jermolajevas, kā arī būs iespēja izveidot savu sociālās uzņēmējdarbības paraugu kreatīvā darbnīcā “Jauno virsotņu iekarotāji”.
Viss pasākums notiks neformālā un kreatīvā atmosfērā, ar kafijas pauzi un bez maksas!

Pieteikšanās pasākumam ir obligāta – e-pasts – kulturas_klubs@inbox.lv, m.t. 28234883

Posted: January 9, 2018, 11:02 am

08.01.2018.

Š.g. 11.janvārī plkst.16.30 Daugavpils Māla mākslas centrā (18. Novembra ielā 8) tiks atklāta mākslinieces Rimmas Iļjinas personālizstāde “Dolce Vita”.-----
Avangarda mākslas, ekspresīvā sublimatisma izstādē būs skatāmi no 2015.gada līdz 2017.gadam tapušie darbi. Ekspozīcijā iekļautas miniatūras (novada daba), kā arī cilvēku un dzīvnieku portreti. Darbi gleznoti grafiskā, groteskā manierē. Kopumā izstādes apmeklētāju uzmanībai tiks piedāvāti vairāk nekā 40 darbi, kas ir pakļauti vienai– dzīves baudīšanas – idejai un veido vienotu estētisko rindu.
Māksliniece Rimma Iļjina dzimusi 1952.gada 12.februārī Pērnavā (Igaunijā). 1986.gadā absolvēja Maskavas Tautas mākslas neklātienes universitāti. Kopš 1977.gada dzīvo un strādā Daugavpilī, ir Daugavpils Reģiona mākslinieku asociācijas biedre. Mākslinieces darbi atrodami privātkolekcijās Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Krievijā. R.Iļjina ir vairāku starptautisko izstāžu konkursu dalībniece un godalgotu vietu ieguvēja.
Mākslinieces gleznas ekspozīcijā papildinās Daugavpils Māla mākslas centra keramiķu darbi.
Izstāde “Dolce Vita” būs skatāma līdz 2018.gada 7.februārim.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja
komunikācijas un sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste
Nataļja Ivanova
t.65424155, 20203713
natalja.ivanova@daugavpils.lv

Posted: January 9, 2018, 9:50 am

 08.01.2018.

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 2017.gada 11.decembra līdz 2018.gada 28.februārim norit programmas “Piens un augļi skolai” konkurss.-----

LAD_Skolu_programma_konkurss_08012018.pdf

Posted: January 9, 2018, 9:35 am

05.01.2018.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”” aicina uz semināru “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” par izglītības un karjeras iespējām dizaina nozarē, kas notiks š.g. 25.janvārī no plkst. 9.30 līdz plkst. 16.00 PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”” telpās Daugavpilī, Saules ielā 6/8.----- Seminārā varēs uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu dizaina jomā, kā arī jaunumiem un izaicinājumiem nozarē. Seminārā uzstāsies pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas un sadarbības izglītības iestādēm, kā arī nozares lietpratēji no tādiem uzņēmumiem kā “Albrecht Baltic” un “Zaza Couture”, kā arī Marka Rotko mākslas centra. Savukārt dienas otrajā pusē skolēniem tiks organizētas praktiskās darbnīcas, kur sešu meistardarbnīcu laikā skolēniem būs iespējas iepazīt un iemēģināt roku koka, tekstila, foto, reklāmas, apģērba un interjerdizaina jomās.
Seminārā aicināti piedalīties izglītības iestāžu karjeras speciālisti, pedagogi un jaunieši.
Reģistrācija un semināra programma VIAA mājaslapā: 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?year=2018&text_id=39898

Sīkāka informācija:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
pedagoģe karjeras konsultante
S.Čeirāne
t. 29196866

Posted: January 5, 2018, 3:16 pm

05.01.2018.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīts un atzīts Junior Achievement (JA) karjeras izglītības pasākums skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju prasībām, sniegt ieskatu nozarēs, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties piemērotu profesiju un izglītības ceļu, ievērojot arī darba tirgus prasības. Latvijā Ēnu diena ir JA Latvija reģistrēta preču zīme.-----
Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Šogad Ēnu diena notiks 14.februārī. Jauniešiem būs iespēja satikties ar potenciālajiem darba devējiem, izmantojot reģistrācijai un vakanču izvēlei lielāko karjeras izglītības biržu – portālu www.enudiena.lv.
Lai jauniešiem sniegtu šo iespēju, darba devēji – iestādes, uzņēmumi, organizācijas – tiek aicināti līdz 2.februārim reģistrēties, atjaunot profilus un pieteikt vakances Ēnu dienai. Skolēni savu reģistrāciju un pieteikšanos vakancēm var uzsākt arī no brīža, kad atrod portālā sev interesējošo vakanci, līdz pat 9.februārim.
Sīkāka informācija un pieteikšanās kalendārs gan ēnu devējiem, gan ēnotājiem atrodams zemāk norādītajās saitēs :

http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf

http://enudiena.lv/informacija/enu-deveji/

Aicinām arī Daugavpils pilsētā esošos darba devējus būt sociāli aktīviem un pieteikt savas vakances Ēnu dienai!
Kā vienmēr, aktuālas un pieprasītas ir šādu nozaru profesijas – medicīna un slimnīcu darbība, programmēšana, IT, radio un TV programmu apraide, finanšu tirgus vadīšana, žurnālistika, tūrisms un viesmīlība, kā arī daudzas citas.
“Ēnu dienā 2017” Daugavpils pilsētā bija 56 ēnu devēji, izsludinot 233 vakances, uz kurām tika saņemti 353 pieteikumi. Dažādās darba vietās Daugavpilī ēnoja 162 ēnotāji gan no Daugavpils skolām, gan tuvākās apkārtnes.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
pedagoģe karjeras konsultante
Santa Čeirāne
t. 65407437
t. 29196866
santa.ceirane@ip.daugavpils.lv

Posted: January 5, 2018, 2:54 pm

 

Comments are closed