Pedagoģiskās meistarības skolas valsts valodas un naturalizācijas tālmācības nodaļa aicina pieteikties paātrinātām un intensīvās noslodzes mācībām, lai sagatavotos A,B,C valodas līmeņa prasmes apguvei, kā arī naturalizācijas eksāmenam. Mēneša maksa 120 eiro mēnesī neatkarīgi no kalendārā mēneša. Ir rīta, dienas, vakara un brīvdienu grupas.
Mācības notiek arī pēc nodarbībām – kopējā Whatsapp grupā – kopīga mājasdarbu pildīšana, tai skaitā papildu klausīšanās un rakstu darbi , kā arī praktiskie treniņi savstarpējām sarunām Whatsapp audio/video sarunās. Nodarbību laikā lielākais uzsvars ir sarunvalodu.

Отделение дистанционного обучения государственному языку и натурализации школы педагогического 

мастерства призывает подавать заявки на ускоренное обучение и обучение интенсивной нагрузки 

для подготовки к освоению знания уровня языка А, В, с, а также экзамена по натурализации.

Месячная плата 120 евро в месяц независимо от календарного месяца. Есть группы утренних, дневных, 

вечерних и выходных.

Обучение проводится и после занятий  в общей группе WhatsApp  совместное выполнение домашних заданий, 

в том числе дополнительные слушания и письменные работы, а также практические тренинги для взаимных 

бесед в аудио  и видеобеседах WhatsApp. Во время занятий наибольший акцент делается на разговорном языке.

kanceleja@pedagogs.lv

Tālr. 26254215

Pieteikties/Подать заявку

 

Show Buttons
Hide Buttons
Cart