Mērķauditorija

Pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti un citu radniecīgo jomu speciālisti

Programmas īstenošanas laiks

2021. gada 10.decembris; tiešsaistē no plkst. 10.00 līdz 13.00

Izsniedzamais dokuments

Saskaņota 6 stundu pedagoga, sociālā darbinieka, bāriņtiesas speciālista vai citas radniecīgas jomas speciālista kompetences programmas apguves apliecībaLR IZM izglītības iestāžu reģistrs. 4360800475

Mobings, tā atpazīšana, tā novēršanas pasākumi. Programmas apjoms- 6 stundas, 2021. gada 27. oktobra saskaņojuma Nr. RIMC-21-284

Kompetences programmas īstenošanas kārtība

Trīs akadēmisko stundu apguve tiek īstenota tiešsaistē, trīs – pašmācībā, apgūstot izsūtītos materiālus  

Programmas vadītājs

Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, psiholoģijas doktorants, psiholoģijas un pedagoģijas maģistrs, 15 grāmatu autors

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Programmas atslēgvārdi

Mobinga un vardarbības skaidrojums, psiholoģiskā terora veidi. Mobinga un vardarbības iedalījums: fiziskais, verbālais mobings, izstumšana jeb slēptā vardarbība. Mobinga un vardarbības upuri. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz atbrīvošanos no mobinga un vardarbības. Mobinga un vardarbības izpausmes: regulāra pārtraukšana, uzkliegšana, pastāvīga kritika, telefoniskais terors, mutiski draudi, rakstiski draudi, kontaktēšanās noliegums ar skatienu vai žestiem, kontaktēšanās noliegums ar pieņēmumiem, tos tieši neizsakot; nesarunāšanās, aprunāšana, baumošana un padarīšana citu acīs par smieklīgu, psihiski slimu, uzjautrināšanās par kādu fizisku trūkumu, privāto dzīvi, tautību, gaitas, balss vai žestu atdarināšana, lai uzjautrinātos, reliģiskās vai politiskās pārliecības ierobežošana, piespiešana veikt darbu, pārkāpjot otra pašapziņu, visu lēmumu apstrīdēšana, seksuāla uzmākšanās vai vārdiski izteikti seksuāli piedāvājumi; bezjēdzīgu uzdevumu uzdošana; pienākums veikt veselībai kaitīgu darbu, fiziska spēka pielietošana, seksuāla rakstura “roku palaišana”. Mobinga un vardarbības negatīvo domu, nolūku un rīcības atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, vingrinājumu pamatprincipi. Kritizēšanas ierosinātāji; atriebības alkas, skaudība, neapmierinātība ar sevi, vainīgā meklēšana, aizkaitināmība, pesimisms, agresivitāte, aizvainošana, mazvērtības izpausmes, uzmanības novēršana no savām problēmām, saņemtās kritikas nodošana tālāk, uzmanības novēršana no saviem trūkumiem, savtīgums, nespēja tikt galā ar privāto dzīvi, bērnībā pārdzīvotā vardarbība kā kompensācijas mehānisms, lai atspēlētos uz citiem. Hroniskais vajātāja tips. Dominēšana kā apliecināšanās un iekšējas neapmierinātības iemesls. Konkurentu vajātāja tips. Psiholoģiskā pazemošana un aizskaršana kā sava statusu saglabāšana un sava spēka pierādīšana. Lepošanās ar savu tiešumu. Mobinga un vardarbības sekas. Upura psihosomatiskās saslimstības: augsts asinsspiediens, sirdsklauves, kuņģa un zarnu trakta saslimšanas, čūlas, muskuļu sasprindzinājumi, stresa izraisītas hroniskas un psihiskas saslimšanas, nespēja uzticēties, gurdenums, dzīvesprieka zudums, depresija, neapmierinātība, skumjas, nervozitāte, baiļu lēkmes, koncentrēšanās spēju mazināšanās. Motivācija zudums, noslēgšanās sevī, draugu zaudēšana, domas par pašnāvību. Domāšanas blokāde. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu. Tiesiskās palīdzības iespējas Valsts cilvēktiesību birojā. Latvijas Darba likuma aspekti, kurā joprojām nav panta par mobingu. Satversmes 94. panta juridiskais aspekts par personas tiesības uz tās neaizskaramību. Darba likuma 28. panta otrās daļas aspekti. Darba likuma 101. panta pirmās daļas otrā un trešā apakšpunkta aspekti, kas paredz aizsardzību pret psiholoģiskā terora darbības prettiesiskumu.

  • Ja no vienas iestādes piesakās vairāki dalībnieki, ir jānorāda visu dalībnieku vārdi un e-pasti
  • Programmas īstenošanas dienā, sākot no plkst. 8.30 uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums, saņemsiet aktīvo saiti uz tiešsaistes platformu. Lūgums atcerēties no kura e-pasta tika izsūtīts pieteikums
  • Lai programmas īstenošana noritētu bez aizķeršanās, vēlams reģistrēties vismaz līdz plkst. 9.30
  • Programmas īstenošanas dienā operativitātes nolūkos saites nesaņemšanas gadījumā  lūgums zvanīt pa tālruni 26254215 –  Jums draudzīgi palīdzēs kāds no mūsu izglītības iestādes kolēģiem
  • Tiešsaistes kompetences programma netiek ierakstīta un netiek izsūtīta
  • Materiāli un apliecības digitālās apstrādes dēļ tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā

Maksa: 15.60 EUR par programmu no personas par programmu

Programmas īstenotāja iestādes rekvizīti:

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

Reģistrācijas numurs: 40002113833

Banka: A/S Swedbank HABALV22

Bankas konta numurs: LV97HABA0551011003309

Juridiskā adrese: Zīļu iela 15–6, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125.

Maksājuma mērķis: kompetences programma (10.12.2021)  

Pieteikšanās veidlapa

Korporatīvās programmas– individuāla vienošanās (katra 150 eiro par grupu)

Izglītojamo vecākiem

Vecāku sapulce- “1.semestra veiksmes un neveiksmes, to interpretācija psiholoģiskajā aspektā” jeb “Kā sarunāties ar bērnu par skolu un dzīvi” (1,5h)

Izglītojamajiem

Izglītojamo klases stundas (2*40 min)- “Sevis iedvesmošana un motivācija” (7.- 12.klasēm)

Senioriem

“Senioru psiholoģiskā labizjūta”

Darba kolektīviem

Iemācītais optimisms, labizjūtas vingrinājumi un intervences metodes”

Sīkāka informācija

www.pedagogs.lv

kanceleja@pedagogs.lv

Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Lai mums patīkama un lietderīga tikšanās!

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

LR IZM izglītības iestāžu reģistra nr.: 4360800475Direktors Gints Grunavs

Tālruņa numuri: 26254215, 28320454

Kanceleja@Pedagogs.lv

www.pedagogs.lv

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart