Mērķauditorija
Pedagogi, sociālie darbinieki un aprūpētāji, bāriņtiesu speciālisti, sociālie pedagogi, policijas darbinieki, kultūras darbinieki, muzejpedagogi un citi interesenti

Izsniedzamais dokuments
Sociālie darbinieki saņem 6 stundu sociālā darbinieka kompetences programmas apguves apliecību
Bāriņtiesu speciālisti- 6 stundu bāriņtiesas kompetences programmas apguves apliecību
Pedagogi- pedagogu kompetences programmas apguves apliecību
Iekšlietu un citu radniecīgo profesiju pārstāvji- atbilstoši savai profesionālajai jomai, piemēram muzejpedagoga vai iekšlietu struktūrā strādājošā darbinieka/speciālista kompetences programmas apguves apliecību

Programmas īstenošanas laiks un forma
2021.gada 23.novembris no plkst. 10.00 līdz 13.00- trīs akadēmiskās stundas tiešsaistē, trīs- darbs pašmācībā ar saņemtajiem mācību materiāliem
Saskaņojuma nr.: RIMC-21-286

Maksa: 15.60 EUR par personu par vienas kompetences programmas apguvi

Programmas vadītājs
Kaspars Bikše, Kopenhāgenas Universitātes lektors, pedagoģijas maģistrs, psiholoģijas zinātņu doktorants,15 grāmatu autors

Programma

Dažāda vecumposma attīstības īpatnības, vecāku un bērnu attiecību (it īpaši pusaudžu) skaidrojumi, uzvedības izmaiņas (1h)

Pusaudžu haoss kā apkārtējās pasaules izjūta, garastāvokļa izmaiņas, hormonu darbība, straujais augšanas process (1h)

Pusaudžu uzvedība sociālajā struktūrā, vilšanās, dusmas, depresija, ļaunums, nožēla (1h)

Destruktīvās izjūtas, ilūzija, melošana, konflikti, negatīvisms, pusaudžu uzvedība, to skaidrojumi (1h)

Rupjības, smēķēšana, alkohols, zagšana, datorspēles, attieksme pret mācībām, uzvedības skaidrojumi (1h)

Pusaudžu grupas, dzimumuzvedība, sociālā poza, pašapziņa un motivācija, motivācija, tā skaidrojums (1h)

Programmas satura atslēgvārdi
Tēva un mātes sindroms, veiksminieka un neveiksminieka loma, pusaudžu, vecumposma attīstības īpatnības, pusaudžu sociālā poza, mācīšanās un uzvedības motivācija, dusmas, naids, apātija, depresija, melošana, bailes, trauksme, garastāvokļa izmaiņas, pusaudžu vainas izjūta, nosodījums, nicinājums, aizkaitinājums, atriebība, īgnums, nemiers un satraukums, negatīva attieksme pret sevi un apkārtējo pasauli, negatīvisms, nevēlēšanās dzīvot un priecāties, rupjības, smēķēšana, alkohols, zagšana, datorspēles, pusaudžu dzimumuzvedība, pašapziņa un motivācija, pusaudžu straujais augšanas process, pusaudžu iesaistīšanās konfliktos, ārējā izskata akcentēšana, sociālās salīdzināšanas pieeja, pusaudžu uzvedības tipi, to skaidrojumi, labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālo un pedagoģisko darbinieku, aprūpētāju darbā, negatīvo domu un uzvedības psihohigiēna, to skaidrojums, sevis un citu izzināšana kā psiholoģiskās vides uzlabotājs- doma, vārds un iztēle, dažādu situāciju psiholoģiskie skaidrojumi sociālajā, pedagoģiskajā un kultūras darbā, to faktoru ietekme uz rīcību, apzināta un neapzināta dažādu stratēģiju lietošana sociālajā, pedagoģiskajā un kultūras darbā- ķermeņa valoda, melošanas stratēģijas, pozitīvā un negatīvā fenomens sociālajā, pedagoģiskajā un kultūras darbā, vērtību noteikšanas stratēģijas, sociālā, pedagoģiskā un kultūras darbinieka valodas lietojums, psiholoģiskā vide un psihohigiēna, atbildības uzņemšanās, upura un tirāna loma, lepnība, aizvainojums, dusmas, naids, apātija, depresija, psihosomatiskā medicīna, afirmācijas, apziņas trenēšana un tās disciplinēšana, dusmu stratēģijas, krāsu ietekme uz uzvedību, ķermeņa valoda, melu stratēģijas, labsajūtas un labizjūtas vingrinājumi, laimes un optimisma fenomens, piedošanas fenomens, prāta disciplīnas vingrinājumi, bailes, trauksme, garastāvokļa izmaiņas, vainas izjūta, nosodījums, nicinājums, aizkaitinājums, atriebība, īgnums, nemiers un satraukums, žēlums un žēlošanās, līdzcietība, negatīva attieksme pret sevi un apkārtējo pasauli, nevēlēšanās priecāties

Paldies tiem, kuri jau ir pieteikušies!

Tiešsaistes semināra dienā uz e-pastu no kura tika izsūtīts pieteikums dalībnieki saņemsiet aktīvo saiti uz tiešsaistes platformu.

Vēlams reģistrēties ar savu vārdu.

Lai tehnisku iemeslu dēļ nebūtu aizķeršanās, platformā vēlams reģistrēties vismaz līdz plkst. 9.30.

Ja saite nav saņemta, pārbaudīsim surogātpastu jeb mēstuļu sadaļu.

Ja gadās aizķeršanās ar iekļūšanu mācību platformā, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 26254215 un mūsu izglītības iestādes kolēģis Jums draudzīgi palīdzēs.

Tiem, kuriem kompetences programmu apmaksā darba devējs, lūgums viena kolektīva dalībniekiem izmantot vienu kopīgu pieteikšanās veidlapu, sadaļā “vārds uzvārds” norādot visu dalībnieku vārdus un uzvārdus. Tas pats attiecas arī uz sadaļu, kur jāievada darba devēja rekvizīti, respektīvi, ievadīt ziņas par kuru dalībnieku(iem) tiek veikta apmaksa.

Maksājuma rekvizīti:
Latvijas Psiholoģijas muzejs, biedrība
Reģistrācijas numurs 40008208790
Swedbank HABALV22
LV66HABA0551039576672
Zīļu iela 15-6, Baldone
Ķekavas novads LV-2125.

P.S. Ir iespējams kompetences programmu īstenot par iestādes darbiniekiem izvēlētu tēmu,
Ja nepieciešams lielāks stundu skaits, lūgums sazināties telefoniski pa tālr. nr. 28320454 vai rakstiski e-pastā kanceleja@pedagogs.lv

Sīkāka informācija
https://pedagogs.lv/
kanceleja@pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 26254215, 28320454

Pieteikšanās veidlapa

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart