Iecavas novada Dzimtmisas pamatskola laiku griežos

Muižas vēsture

Tā 1560. gadā tika uzcelta pirmā Misas muiža ar īpašnieku Lukassu Volfu. Šī muiža atradās pašā Pūtelenes centrā (tagad starp Iecavu un Baldoni, šosejas Rīga – Bauska 35.km), ko vēlāk pārdēvēja par Dzimtmisas muižu.

Precīzu datu par Dzimtmisas muižas kungu mājas celtniecību nav. Tā ir tipiska koka guļbūves celtne ar stāvu, divslīpju kārniņu jumtu, kolonnām, skatu laukumu, dīķi, parku. Tas ir savdabīgs gotisks mezonīns ar diviem simetriskiem dzeguļotiem torņiem un atiku starp tiem. Tādas celtnes Latvijā ir saglabājušās tikai nedaudzas. Dīķis un skatu laukums saglabājies arī šodien. Uz šī laukuma notiek skolas ievērojamākie pasākumi: sacensības, skolas 120-gades svinības u.c.

  
Dzimtmisas muižas ēka ap 1920. gadu. Muižas ēkas parks, dīķis šodien.

Muižas bagātību vērtēja pēc zemnieku daudzuma un apstrādātās zemes platības. Visiem vietējiem zemniekiem vajadzēja iet strādāt pie muižas īpašnieka. Arī nodevas bija jāmaksā. Uz muižu vajadzēja vest sviestu, olas, gaļu, graudus u.c. produktus.

Kā pēdējie Dzimtmisas muižas īpašnieki ir zināmi barons Reicholds ar sievu un 3 bērniem. Dēls – pazudis bez vēsts, bet meita Marija Reicholde (18.05.1880 – 16.04-1936) precējusies ar poli Koenigstalderu. Dzīvojusi Polijā, kur mirusi, atvesta cinka zārkā un apglabāta Stīveru kapos. Muižā palika dzīvot Marijas meita Benita. Lai saimniekotu muižā, pabeidza vācu lauksaimniecības skolu Igaunijā. Benita lika stādīt savā zemē priedītes, kuras aug vēl šodien. 1939. gadā Benita aizbrauca uz Vāciju.

Dzimtmisas pamatskolas vēsture
Bauskas rajona Dzimtmisas pamatskolas vēsture aizsākās 1877.g. rudenī. No Dzimtmisas muižas atdalīja 2 ha lielu saimniecību, kur sāka celt vienstāvu koka guļbūvi ar vienu klases telpu, 2 istabām un virtuvi skolotājam. 1877.g. rudenī sāka mācīties pirmie skolēni. Pirmais skolas pārzinis bijis Jēkabsons. Tālāk dzīvojošie skolēni naktīs gulēja turpat klases telpā (43,4m²) uz salmu maisiem, kurus no rīta atkal novāca. Siltu ēdienu skolēni nesaņēma.

1914.g. 1.augustā sākās Pirmais pasaules karš. Iedzīvotāji devās bēgļu gaitās. Septembrī skolas apkārtnē apmetās vācu karaspēks. No 1916.g. te valdīja pusbads. No 1914. – 1920.g. skola nedarbojās.

  
 Skolas 120 gadu jubilejas svinības. Muižas ēkas pirmie skolotāji:
Bērziņa (Rūsiņa), skolas direktors Dauksis, skolotāja Pēperniece (Daukse).

Pēc Neatkarīgās Latvijas nodibināšanas 1918.g. 18.novembrī tika veikta zemes reforma laukos (1920.g.), tika likvidēta Dzimtmisas muiža. Ēku un zemi ieguva pagasts, kuru izmantoja skolas vajadzībām.

1944.g. 25. februārī skolā pēkšņi ieradās vācu armijas daļas, lika atbrīvot 11 istabas, saimniecības telpas armijas vajadzībām. Zirgus izvietoja saimnieku šķūņos. Mācības pārtrauca 1944.g. 5.aprīlī. Pēc tam ieradās vācu sapieru pulks. 17.septembrī skola nokļuva pirmajās frontes līnijās, atradās tikai dažus simtus metru no vāciešu ierakuma. Pēc tam vāciešu vietā ieradās Sarkanā Armija. Tornīšus izmantoja izlūkdienesta vajadzībām. Kara laikā skola bija ļoti bojāta: sašautas sienas, bojāts jumts, izbiruši logi, uz ierakumiem aiznestas durvis, nodegušas saimniecības ēkas.

  
Šādi skola izskatījās pēc kara. Skolas pagalms šodien.

Mācības atsākās 1945.g. 10.novembrī.

No 1950.g. skolu pārdēvē par Ziemeļu 7-gadīgo skolu, kura nonāk Baldones raj. TIN ziņā.

No 1959.g. skolu nodod Rīgas raj. TIN pakļautībā.

No 1967.g. skola atkal nonāk Bauskas TIN pakļautībā.

No 1986. – 1989.g. skola saucas Ziemeļu nepilnā vidusskola.

No 1989. – 1992.g. skola saucas Ziemeļu 9-gadīgā skola.

No 1997.g. jūnija skola atgūst vēsturisko nosaukumu – Dzimtmisas pamatskola.

1997.g. jūnijā skolā svinēja 120 gadu jubileju.

Direktori
1877. – 1878.g. – Jēkabsons
1878. – 1879.g. – Veidholds
1879. – 1880.g. – Jānis Struņķis
1880. – 1896.g. – Jānis Rullis
1896. – 1925.g. – Rūdolfs Birznieks
1925. – 1950.g. – Alfreds Dauksis
1951. – 1957.g. – Lidija Skalbe – Beinardte
1958. – 1968.g. – Leonīds Kanniņš
1968. – 1978.g. – Rita Bērziņa
1979. – 1993.g. – Anna Ruļuka
1993. – 1999.g. – Sarmīte Buks – Vaivade
1999. – 2002.g. – Anna Ruļuka
No 2002. gada – Jana Arāja

Mācību pārziņi
Anna Dzilna
Dzidra Spradze
1968. – 1987.g. – Laima Leite
1987. – 1988.g. – Lilija Līka
1988. – 1995.g. – Vija Mizaite – Rozentāle
1995.g. – Lolita Krēmere

2016./2017.m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki.

2015./2016.m.g. skolā mācības uzsāk 119 izglītojamie, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki.

2014./2015.m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 21 pedagogs, no tiem 12  strādā pilnu darba dienu, 12 tehniskie darbinieki.

2013./2014. m.g. skolā mācības uzsāk 116 izglītojamie, strādā 20 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 14 tehniskie darbinieki.

2012./2013. m.g. skolā mācības uzsāk 121 izglītojamais, strādā 17 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 14 tehniskie darbinieki.

2011./2012. m.g. skolā mācības uzsāk 125 izglītojamie, strādā 22 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 13 tehniskie darbinieki.

2010./2011. m.g. skolā mācības uzsāk 135 izglītojamie, strādā 20 pedagogi, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu, 10 tehniskie darbinieki.

2009./2010. m.g. skolā mācības uzsāk 126 izglītojamie, strādā 21 pedagogs, no tiem 12 strādā pilnu darba dienu,  9 tehniskie darbinieki.

Jau kopš 2002. gada Dzimtmisas pamatskola ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedre. Muižas ansamblis iekļauts visos asociācijas izdotos tūrisma katalogos un ceļvežos, kļūstot par ceļotāju interešu objektu. Skolēni aktīvi iesaistās darbībā, iegūstot gidu zināšanas un uzņemot skolas viesus paši.

Skolas kolektīvs sveic pensionāri – bijušo Dzimtmisas pamatskolas skolotāju Laimu Leiti dzīves jubilejā 2003.gada jūnijā.

Skolas direktore Jana Arāja

Pedagoģiskais sastāvs2017./2018. mācību gadā

Jana Arāja – direktore;

Lolita Krēmere – direktores vietniece izglītības jomā, vācu valodas skolotāja;

1.klases audzinātāja Evita Žeikare – 1.-4. klašu skolotāja;

2..klases audzinātāja Inta Ozoliņa – 1.-4. klašu skolotāja;

3.klases audzinātāja Inga Grundmane – 1.-4. klašu skolotāja;

4.klases audzinātāja Inese Krīgena – 1.-4. klašu skolotāja;

5.klases audzinātāja   Iveta Salgrāve – Latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja

6.klases audzinātāja Sarmīte Kovale – Latviešu valodas un literatūras skolotāja;

7.klases audzinātāja  Jana Arāja – direktore;

8.klases audzinātāja Judīte Sirsniņa – mūzikas skolotāja;

9.klases audzinātājā  Velga Ērgle  – dabaszinību cikla skolotāja -ģeogrāfija,bioloģija, ķīmija;

Māra Slapiņa – matemātikas un fizikas skolotāja;

Vilnis Gailums – sporta skolotājs;

Kristīne Vētra – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Juris Bidzāns – mājturības un tehnoloģiju skolotājs;

Aldis Bensons – mājturības un tehnoloģijas skolotājs;

Ingrīda Vaisjune – vēstures, sociālo zinību skolotāja;

Jēkabs Klīdzējs – informātikas skolotājs;

Inita Grāvere – vizuālās mākslas skolotāja.

Skolā piedāvātie interešu izglītības programmas

  • Lietišķā māksla 1.-9.kl.;
  • Floristikas pulciņš 4.-9.kl.;
  • Tautiskās dejas 1.-4.kl.;
  • Mūzikas pulciņš – ansamblis 1.-9.kl.;
  • Radošā mākslas studija- vizuālā māksla 1.-9.kl.;
  • Fiziskās kultūras un sporta spēļu, tūrisma pulciņš 1.-9.kl.;

 

 Dzimtmisas pamatskolas deju kolektīvs Iecavas novada Deju svētkos
2004. gada 29. maijā.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons
Cart