Neticības, nožēlas, nosodījuma, atriebības, grūtsirdības, vainas un dusmu transformācijai

Afirmācijas mazvērtības, neticības, nožēlas, aizvainojuma, nosodījuma, atriebī­bas, liekulības, grūtsirdības, vainas un dusmu transformācijai.

 • Esmu brīvs no citu nosodīšanas, šādi esmu brīvs no viņiem.
 • Brīvs ir tas, kurš nevienu nenosoda.
 • Es atbrīvojos no citu vērtēšanas un pamācīšanas, šādi es taupu resursus savai laimei.
 • Es atbrīvojos no sevis nosodījuma, šādi esmu brīvs no citu nosodīšanas.
 • Esmu brīvs no sliktā atkārtošanas, šādi es rūpējos par sliktā atstāšanu bez resursiem.
 • Esmu brīvs no dusmām, šādi es rūpējos par labvēlīgas pasaules attieksmi pret mani.
 • Esmu brīvs no aizvainojuma, šādi es atbrīvojos no pāridarītājiem.
 • Esmu brīvs no atriebības, šādi es esmu brīvs no nelabvēļiem.
 • Es atbrīvojos no citu kritizēšanas, vainošanas un vērtēšanas, šādi es kļūstu apmierināts ar sevi.
 • Es pārtraucu konfliktus sevī, šādi tie izzūd arī ārējā pasaulē.
 • Es atbrīvojos no neapmierinātības, es priecājos par apkārt notiekošo.

Dusmu brīžos es atkārtoju: “Tu esi ienācis manā dzīvē, lai man palīdzētu. Es tev piedodu to, ka tu neatbilsti tam, ko gaidīju no tevis. Un lūdzu tev piedošanu par to, ka es neatbilstu tam, ko gaidīji tu. Un pateicos tev par šo mācībstundu! Tu kā spogulis parādi manas stiprās un vājās puses. Tu esi mans draugs, tas ir, cits “es”. Es apgūstu mācībstundu un mainos, kļūstu gudrāks un stiprāks.”

 • Es atbrīvojos no dusmām, apkārtējā pasaule atbrīvojas no dusmām pret mani, es izvēlos mīlēt pasauli.
 • Es atbrīvojos no dusmām, šādi atbrīvojos no sevis postīšanas.
 • Es atbrīvojos no iedomātiem ienaidniekiem, esmu brīvs no viņu uzbrukumiem.
 • Es atbrīvojos no otra kritizēšanas un nosodīšanas, šādi es izrādu apmierinātību ar savu radīto pasauli.
 • Es atbrīvojos no dusmām, šādi es atbrīvojos no ķildīgajiem, es priecājos, es piesaistu smaidīgos un laipnos.
 • Es atbrīvojos no liekulības, šādi es varu būt es pats, es atbrīvojos no liekas nastas.
 • Esmu brīvs no liekulības, šādi es atbrīvojos no mazvērtības un neticības sev.
 • Esmu brīvs no meliem, es uzticos sev un citiem.
 • Esmu brīvs no nožēlas par pagātni, es atbrīvojos no bēdīgām pagātnes atmiņām; es dzīvoju šeit un tagad.
 • Es izkopju brīvības izjūtu, šādi es atbrīvojos no iekšējās vainas izjūtas un kauna; es esmu tāds, kāds es esmu, un man uz to ir plašas tiesības.
 • Es esmu brīvs no citu ietekmēm, šādi es atbrīvojos no niecības izjūtas, es dzīvoju savu unikālo dzīvi.
 • Es atbrīvojos no dusmām, šādi es pārtraucu sevi kritizēt un vainot.
 • Es atbrīvojos no dusmām, šādi es esmu brīvs no ielaušanās citu pasaulēs.
 • Es atbrīvojos no konfliktu cēloņiem sevī, šādi es esmu brīvs no strīdiem apkārtējā pasaulē.
 • Es atbrīvojos no dusmām un aizvainojuma, es pieņemu, atzīstu, piedodu un pateicos mācībai.
 • Es atbrīvojos no gaušanās un žēlošanās, šādi es taupu spēkus savai laimei.
 • Es atbrīvojos no aizvainojuma, jo Dabā viss ir taisnīgi.
 • Es atbrīvojos no glaimiem, es vairoju savu pašcieņu.
 • Es atbrīvojos no aprunāšanas, šādi es pārtraucu otrā cilvēkā piedēvēt to, kas ir manī.
 • Es atbrīvojos no apvainošanās, šādi es sevī vairoju cieņu.
 • Esmu brīvs no aizvainojuma, šādi es atbrīvojos no pāridarītājiem.
 • Es baudu pacilājošu garastāvokli, šādi es atbrīvojos no īgnuma.
 • Es esmu brīvs no grūtsirdības un depresijas, šādi es atbrīvojos no agresijas pret sevi.
 • Es atbrīvojos no neapmierinātības ar citiem, šādi esmu brīvs no neapmierinātības ar sevi.
 • Es esmu brīvs no salīdzināšanas, šādi es atbrīvojos gan no pārākuma, gan mazvērtības.
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart