VISC piedāvātie metodiskie materiāli, kas izmantojami praktiskā darbā gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs (3)

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācijaIzglītības posmsDatne
Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem. Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”
pirmsskolaiPDF
Bioloģija angliski.
Mācību stundu piemēri
vidusskolaiPDF
Bioloģija vāciski
Mācību stundu piemēri
vidusskolaiPDF
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām

pirmsskolai, sākumskolai (1-6)Video
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām
Informatīvs materiāls vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši 7 gadu vecumu. Materiālam ir pievienoti arī videomateriāli. Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6)PDF
Ceļu satiksmes drošībasākumskolai (1-6)PDF
Civilā aizsardzība
Metodiskā materiāla mērķis ir nodrošināt mācību kursa “Civilā aizsardzība” apguvi vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem, veidojot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos.
vidusskolaiPDF
Civilā aizsardzība
Prezentācijas
vidusskolaiZIP
Dabaszinātnes skolā
Video par aizraujošu un interesantu dabaszinātņu: fizikas, ķīmijas un bioloģijas zināšanu apguvi skolā
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9)Video
Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4. un 8. klasei: secinājumi un metodiskie ieteikumi
Metodiskie ieteikumi skolotājiem satiksmes drošības jautājumu apguvei izglītības iestādēs
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9)PDF
Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturāpamatskolai (7-9)PDF
Dzīvnieki un tava drošība
Metodiskais materiāls darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6)PDF
Finanšu pratība
Mācību līdzeklis skolotājiem finanšu pratības jautājumu apguvei mācību saturā 6–11 gadus veciem bērniem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6)ZIP
Fizika vāciski
Mācību stundu piemēri
vidusskolaiPDF
Ierosmes mācību priekšmeta “Kulturoloģija” apguveividusskolaiPDF
Integrēta āra nodarbība
Labās prakses piemērs – integrēta āra rotaļnodarbība pirmskolā
pirmsskolai, sākumskolai (1-6)Video
Integrēta mācību stunda 1.klasē
Labās prakses piemērs – integrēta mācību stunda 1.klasē, kurā skolēni pilnveido un nostiprina sociālās, latviešu valodas un matemātiskās prasmes.
sākumskolai (1-6)Video
Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolāvidusskolaiPDF
Īsi stāsti drošai dienai.
Metodiskais materiāls skolotājiem
pamatskolai (7-9)PDF
Īsi stāsti drošai dienai.
Mācību spēle
pamatskolai (7-9)HTML
Ko darīt, ja…
Jautājumi un atbildes par dažādām situācijām skolas vidē
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9)PDF
Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundāssākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9)PDF
Ķīmija angliski
Mācību stundu piemēri
vidusskolaiPDF
Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai
Metodiskais materiāls 4.-6.klasei. Izstrādāts ActivInspire vidē. Lai sekmīgi šo materiālu izmantotu, ir jāveic datora sagatavošana darbam.
sākumskolai (1-6)ZIP
Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai
Atbalsta materiāls vecākiem un skolotājiem, ko vēlams izmantot kopā ar izdevumu “Sarunas par mākslas darbiem“.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6)HTML
Show Buttons
Hide Buttons
Cart