Šodien labais ir vairāk, es priecājos ik dienas jeb saspringuma, baiļu un stresa transformācijai

Afirmācijas saspringuma, baiļu un stresa transformācijai:

 • Es ļauju domām un ķermenim brīvi darboties, šādi es atbrīvojos no sasprindzinājuma.
 • Esmu brīvs no cīņas, šādi es sevi labāk redzu, labāk, dzirdu un labāk jūtu.
 • Ik dienas rūpējos par labajām domām, šādi es rūpējos par sevi un apkārtējiem; tās atgriežas pie manis – šādos brīžos Pasaule kļūst draudzīgāka.
 • Es apklusinu savas tērgājošās un vērtējošās domas, es apstājos, lai savā ķermenī saskatītu gaismu un domās izstarotu aizkustinošu mīlestību pret sevi un apkārtējo pasauli.
 • Mācības ir zīmju tulkošana un sevis izprašana.
 • Tajā nav ne uzvaru, ne zaudējumu – tā vienkārši ir mierīga Dabas izpausme – tā izglīto manas domas un ķermeni, tā atbrīvo mani no bailēm un vainas apziņas.
 • Uz pagātni es atskatos ar mīlestību, un mācos no tās ar pateicību.
 • Tur nav ne sliktā, ne labā.
 • Es pateicos par apgūto. Es atzīstu un pieņemu, es dzīvoju saskaņā ar pārmaiņām, tāda ir Dabas aprite.
 • Es esmu atvērts pasaulei, šādi es atpazīstu gudrību un apgūstu mieru.
 • Es gremdējos Dievišķajā gudrībā, tas ir iekšējs spēks, kas piesaista ārējos.
 • Es iedvesmojos, es paplašinos, es izstaroju mieru un saskaņu, šādi es sakārtoju savu dzīvi.
 • Es izstaroju labestību un mīlestību, jo zinu, ka tā atgriežas pie manis, tā darbojas Dabas aprites likums.
 • Es iedvesmoju ķermeni, šādi es to pieradinu pie veselības.
 • Vislabākā drošība esmu es pats.
 • Katru vārdu piepildu ar mieru, tas piepilda manu sirdi, ķermeni, manu ticību, visu būtību, es pateicos šim spēkam.
 • Es sevī uztaustu laimes asnus; tas izdodas īstajā laikā un īstajā vietā, es jūtos mierīgi.
 • Es dzīvoju par saskaņā ar sevi, šādi es rūpējos par saskaņu ar apkārtējo pasauli.
 • Es iztēlojos sevi priecājamies ar nelabvēļiem, šādi es rūpējos par labām attiecībām ar visu pasauli.
 • Es pārtraucu runāt par bēdām, šādi es esmu brīvs no bezpalīdzības un depresijas.
 • Es domāju labas domas, tās caur citiem atgriežas pie manis, mēs esam vienoti.
 • Es atceros labo, man ir pozitīva atmiņa.
 • Es uzticos sev un apkārtējai pasaulei, šādi es atbrīvojos no vientuļnieka izjūtām.
 • Dažādi uzskati ir ceļš uz citām pasaulēm, es jūtos drošs šādā dažādībā.
 • Esmu brīvs no briesmām, šādi es pārtraucu tās piesaistīt.
 • Ik brīdi es atceros sauli – tā spīd vienmēr, ik brīdi es atceros labus vārdus – tie sasniedz mani vienmēr.
 • Bezgalīgajā dzīves plūsmā viss ir taisnīgs, viengabalains un pilnīgs.
 • Es ticu varenajam Dabas Spēkam.
 • Katru dienu, katru mirkli tas caurstrāvo katru manu šūnu. Es jūtu to.
 • Priecājoties par sevi, es priecājos par pasauli, un, priecājoties par pasauli, es priecājos par sevi.
 • Mēs esam vienoti neredzamā ēterā, tāpēc droši dalos ar pārējiem.
 • Mēs esam vienots veselums.
 • Es ar prieku sagaidu katru nākamo dienu, ar prieku un aizspriedumiem apgūstu visu jauno.
 • Tāda ir Dabas aprite.
 • Esmu īstajā laikā, īstajā vietā un daru to, kur visbiežāk aizklīst manas domas.
 • Es domāju mierīgas un drošas domas, šādi es dzīvoju mierīgā un drošā pasaulē.
 • Es paļaujos uz sevi, tas ir ceļš uz apkārtējās pasaules atbalstu.
 • Es brīvi izpaužu jūtas, tas ir ceļš uz manu drošību.
 • Šodien labais ir vairāk, es priecājos ik dienas.
 • Manu labo domu gravitācija vada manu dzīvi, un esmu pārliecināts par to.
 • Es esmu enerģijas nezūdamības likuma cēloņsakarīga izpausme, es to apzinos un ar to rēķinos.
 • Es esmu Visuma iemīļots bērns, ar labām domām un vārdiem es pasargāju savu un citu dzīvi.
 • Es daru to, kas radīts man, tātad eju kopsolī ar Visuma Spēkiem.
 • Es atbrīvoju vietu jaunām veiksmēm, es paplašinos, robežas nosaku tikai es.
 • Es izjūtu prieku par šodienas pieredzi, šādi es mācos, es apzinos, ka Dabā viss vairojas.
 • Es piepildu savu māju ar Mīlestību, šādi esmu drošībā.
 • Vissīkākajā atoma vienībā ir cita bezgalība, es esmu saistīts ar Visumu, es esmu kopā ar spēku, kurš ir radījis mani.
 • Es strādāju ar cilvēkiem, kuri mani mīl un kurus mīlu es, es esmu drošībā.
 • Es drosmīgi ļaujos panākumiem, tas piepilda manu dzīvi.
 • Es vēlos būt laimīgākais, nevis labākais. Laimīgākais ir pats labākais cilvēks uz pasaules, jo aplaimo arī citus, es par tādu kļūstu.
 • Esmu ceļā uz Laimi.
 • Es sevi iepriecinu, es radu savus likumus.
 • Es radu pasauli tādu, kādu es radu sevi, tāpēc es sevī redzu lielisku būtni.
 • Es mīlu dzīvi, šādi es paužu prieku, kas mīt manī.
 • Es rūpējos par pozitīvu ticību, tie ir mani iekšējie spēki, kuru priekšā atkāpjas neveiksmes.
 • Es atbrīvojos no cīņas ar slikto pasauli, es rūpējos par labo pasauli, šādi vairojas mans miers un drošība.
 • Es brīvi dodu, es brīvi ņemu, es ticu šai Dabas apritei.
 • Es ik dienas sevi izprotu, šādi mana pasaule kļūst plašāka un drošāka.
 • Es atbrīvojos no bailēm, šādi es pārtraucu tās piesaistīt.
 • Ap sevi es radu mīlestības un pateicības lauku, šādi mainās apkārt notiekošais.
 • Manas būtības dzīlēs atrodas neizsīkstošs, bezgalīgs dzīves avots, tas ir mans atjaunotnes spēks.
 • Es rūpējos par līdzsvaru domās un vārdos.
 • Es kļūstu mierīgāks, šādi es kļūstu arī drošāks.
 • Es rūpējos par savu labizjūtu, šādi es glābju Pasauli; lolojot sevi, es loloju citus, gādājot par citiem, es gādāju par sevi.
 • Es dzīvoju šodienā, izjūtu katra mirkļa burvību, prieku, esmu ceļā uz prieka pilnu un mierīgu nākotni.
 • Dabā valda vairošanās likums, tāpēc es priecājos ik dienas, un esmu pateicīgs par to.
 • Es ar pateicību atveros pozitīvai iedvesmai, tā uzlādē un papildina mani.
 • Šī diena ir brīnišķīga, es eju kopsolī ar Dabas spēkiem.
 • Manas vēlmes ir laimes avots, tie mani sargā kā dievišķs spēks.
 • Es slavēju savu ķermeni, šādi es katru šūnu piepildu ar Dievišķo saprātu.
 • Pagātne ir brīva no tagadnes, es mācos un mainos, es brīvi izzinu šodienu.
 • Piedevis es jūtos brīvāk un vieglāk, šādi es mācos sevi mīlēt arvien vairāk un spēcīgāk. Es piedodu otram, šādi es piedodu sev.
Show Buttons
Hide Buttons
Cart