Izglītojamo mācību rezultātu vērtēšanas pamatprincipi jeb vienkārši par “sarežģīto”

Princips

Principa pamatojums

Tūlītējs vērtējumsVērtējums tūlīt pēc darba nodošanas vai atrunātajā laika posmā (piemēram, 3 dienas, nedēļa u.c.), nodrošinot atgriezenisko saiti: darba analīzi un izvērtējumu (ne tikai novērtējumu ballēs, bet arī analīzi un argumentāciju, lai: izglītojamais nenostiprinātu pieļautās kļūdas un tās neatkārtotu; lai nezustu motivācija tiem, kuriem izteikta ir ārējā motivācija; netiktu kavēta izglītojamā kritiskās, refleksīvās domāšanas un paškontroles attīstība.
KonfidencialitāteVērtējums tiek publiskots (t.i., visai klasei/grupai dzirdot) vispārinātā veidā, atklājot galvenās tendences, problēmas, visbiežāk pieļautās kļūdas, nenosaucot izglītojamos vārdā vai uzvārdā; par vērtējumu pedagogs runā tikai ar izglītojamo vai citām personām atbilstoši profesionāliem mērķiem.
Individuāli veikta analīzeSaruna ar izglītojamo, kurā konkrētā izglītojamā mācīšanās rezultāti tiek salīdzināti ar viņa paša iepriekšējiem rezultātiem, lai parādītu attīstības dinamiku, tā nostiprinot izglītojamā pašvērtējumu un mācīšanās motivāciju;  analizē darbu/darbus, rezultātusnevis vērtē (kritizē) izglītojamā personību.
Piemērots darba analīzes veidsIevēro attīstības posma īpatnības; psiholoģiskās iezīmes, piemēram, atbalstoša attieksme  pret trauksmainu bērnu.
Vērtējuma pamatojumsIzmanto salīdzinājumu ar konkrētā izglītojamā iepriekšējiem rezultātiem, nevis salīdzina ar citu izglītojamo rezultātiem; veido dialogu ar izglītojamo, lai veicinātu izglītojamā kritiskās domāšanas prasmes, kā arī savstarpējo uzticēšanos.
Pozitīva virzībaVērtējumu pamato pozitīvā gaisotnē, lai novērstu nevēlamu psiholoģisko spriedzi; analīzi un izvērtējumu sāk ar sasniegumiem,  nevis pieļautajām kļūdām; nepieciešams atrast arī pozitīvo paveiktajā, lai rosinātu izglītojamos uzlabot savus darba rezultātus un noticēt saviem spēkiem; analīzi pabeidz ar pozitīvu, rosinošu domu, tā sekmējot pedagoģisko optimismu, ticību izglītojamā spējām un iespējām, lai rosinātu un aktivizētu viņu uz turpmāko aktivitāti/darbību mācību procesā.

Atgriezeniskā saite sastāv no diviem komponentiem:

  • ārējā – pedagoga vērtējuma;
  • iekšējā – izglītojamā pašnovērtējuma.

Abiem komponentiem ir liela nozīme pašapliecināšanās, pašizpausmes vajadzību īstenošanā. Vēlamā atgriezeniskā saite ir tāda, ka abi iepriekš minētie vērtējumi sakrīt, pretējā gadījumā rodas emocionālais diskomforts, kas neļauj pilnībā apmierināt pašapliecināšanās vajadzības.

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart