Vārda dienas: Fēlikss, Felicita , Asola, Aspazija, Aspāzija, Asunta, Atēna, Feliciana, Feliciāna, Felicianna, Felicians, Felicija, Felīcija, Felicijana, Felicijans, Felicjana, Felikarmena, Felikss, Felīsija, Filicija

Raksts

Vecāku akadēmija jeb visas dienas garumā izglītojamo vecāki sēž bērnu solos un mācās par bērnu audzināšanu

Vecāku akadēmija

Kā tas notiek?

Vecāki ar bērniem skolā ierodas uz pirmo mācību stundu. Bērni dodas uz savām klasēm, vecāki – uz speciāli norādītu mācību telpu. Vecākiem notiek kursi visas dienas garumā, kamēr vien bērnam skolā notiek mācību stundas.

Vecāki tāpat kā skolēni ievēro iekšējās kārtības noteikumus, dienas režīmu, piedalās starpbrīžos, dodas kopīgi pusdienot, kā arī ievēro visas tās prasības, kas attiecas uz skolēniem.

Vecāki saņem pedagoģiskās un personības tālākizglītības kursu apliecību.

Izglītības iestāde „Pedagoģiskās meistarības skola” ir LR IZM reģistrēta izglītības iestāde, kura realizē pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas ar tiesībām īstenot arī skolēnu vecāku pedagoģisko kompetenču pilnveides kursus. LR IZM Izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475.

Kā pieteikt “Vecāku akadēmiju”?

Zvanot uz Pedagoģiskās meistarības skolas kanceleju pa tālruņa nr. 25856256, rakstīt e-pastu uz: kanceleja@pedagogs.lv

Lektors Kaspars Bikše vai viņa aizvietotājs.

Vecāku akadēmijas cena 150 EUR + ceļa izdevumi (nepieciešamības gadījumā arī naktsmītne)

Show Buttons
Hide Buttons