Vārda dienas: Oļģerts, Orests, Aļģirds, Aļģis , Algarts, Algers, Algirds, Alģirds, Alģirts, Aļģerts, Aļģimants, Aļģirts, Odisejs, Olgerts, Oļģerds, Orfejs, Orīda

Raksts

Ir pieejams izmantojamās literatūras saraksts, veidojot vēsturē tematiskās prezentācijas un mācību priekšmeta programmas

Izmantotā literatūra 10.klasei

1)      Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Viduslaiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 159 lpp.

2)      Klišāns, V. Vēsture vidusskolai. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 160 lpp

3)      Krieviņa, V. Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 192 lpp.

4)      Misāns, I., Pavulāne, V., Vijups, A. Pasaules vēsture I vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 360 lpp.

Papildus izmantotā literatūra 10.klasei

1)      Baldunčiks, J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999. 912 lpp.

2)      Blūma, D., Gorkins, N. Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis, 2003. 344 lpp.

3)      Hart – Davis, A. History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley, 2007. 612 p.

4)      Hatšeins, M. Pasaules reliģijas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 120 lpp.

5)      Turlajs, J. Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta, 2012. 80 lpp.

6)      Гордиенко, А. Иллюстрированная история. Древний мир. Минск: Харвест, 2007. 80 с.

7)      Гордиенко, А. Иллюстрированная история. Средние века. Минск: Харвест, 2006. 80 с.

Izmantotā literatūra 11.klasei

1)      Butulis, I., Daukšte, V., Kļava, V., Misāns, I., Plakans, A., Straube, G. Pasaules vēsture II vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 344 lpp.

2)      Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 295 lpp.

3)      Klišāns, V. Vēsture vidusskolai. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 222 lp.

4)      Krieviņa, V. Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 192 lpp.

5)      Krieviņa, V. Latvijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006 192 lpp.

Papildus izmantotā literatūra 11.klasei

1)      Avotiņa, A., Blūma, D., Līdaka, A., Ņefedova, I., Šmite, E. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 507 lpp.

2)      Baldunčiks, J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999. 912 lpp.

3)      Blūma, D., Gorkins, N. Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis, 2003. 344 lpp.

4)      Hart – Davis, A. History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley, 2007. 612 p.

5)      Hatšeins, M. Pasaules reliģijas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 120 lpp.

6)      Turlajs, J. Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta, 2012. 80 lpp.

7)      Мерников, А., Спектор, А. История войн России. Минск: Харвест, 2008. 80 с.

Izmantotā literatūra 12.klasei

1)      Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I., Goldmanis, J., Taurēns. Pasaules vēsture III vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 344 lpp.

2)      Butulis, I., Daukšte, V., Kļava, V., Misāns, I., Plakans, A., Straube, G. Pasaules vēsture II vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 344 lpp.

3)      Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 164 lpp.

4)      Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC,2006. 176 lpp.

5)      Goldmane, S., Klišāne, J., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 295 lpp.

6)      Klišāns, V. Vēsture vidusskolai. IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 155 lp.

7)      Klišāns, V. Vēsture vidusskolai. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 155 lp.

8)      Krieviņa, V. Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 192 lpp.

9)      Krieviņa, V. Latvijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006 192 lpp.

Papildus izmantotā literatūra 12.klasei

1)      Avotiņa, A., Blūma, D., Līdaka, A., Ņefedova, I., Šmite, E. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 507 lpp.

2)      Baldunčiks, J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999. 912 lpp.

3)      Blūma, D., Gorkins, N. Pasaules kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Pētergailis, 2003. 344 lpp.

4)      Hart – Davis, A. History. The definitive visual guide. UK: Dorling Kindersley, 2007. 612 p.

5)      Hatšeins, M. Pasaules reliģijas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 120 lpp.

6)      Puērns, V. Latvijas vēsture pamatskolai 3. daļa. Rīga: Raka, 2008. 256 lpp.

7)      Turlajs, J. Latvijas vēstures atlants. Rīga: Apgāda Jāņa sēta, 2012. 80 lpp.

8)      Мерников, А., Спектор, А. История войн России. Минск: Харвест, 2008. 80 с.

Show Buttons
Hide Buttons