Kas ir Stokholmas Latviešu skola, kāds ir tās mērķis un kas ir Stokholmas latviešu koris?

Kas ir Stokholmas Latviešu skola?

Stokholmas Latviešu skola ir bezpeļņas organizācija, kuras pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība sestdienas skolas darbībā, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola nevarētu pastāvēt.

Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1950-tajiem gadiem, skolas mājvieta ir Stokholmas Vecpilsētā, Storkyrkoskolan skolas telpās, kur tiekamies sestdienās no 10.15 līdz 14.00.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) nodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki, kas samaksājuši skolas naudu, ir ZLA biedri.

Skolu apmeklē bērni no pirmsskolas vecuma līdz 8. klasei. Patlaban skolēnu skaits tuvojas 100 bērniem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski!

Kāds ir skolas mērķis?
Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus, draugus.

Pasākumi
Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums. Pasākumu rīkotāji ir vecāki.

Kas apmaksā mācības skolā?
Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu, atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības un projektu finansējumu no Latvijas.

Kur skola atrodas?
Skolas adrese: kopš 2016. gada skola atrodas jaunās telpās – “Vittra Sollentuna”, Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna.

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi, vecāki un skolotāji ceļā uz akciju “Grāmatu ķēdi” Rīgā
Foto: Agnese Blaubārde, 2014. gada 17. janvārī

Bērnudārzs
Bērnudārza grupas nodarbības apmeklē apmēram 2-4 gadusveci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) 10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi. Nodarbības sākas 10.30. Bērnudārza  un pirmsskolas vecuma bērniem nodarbībās līdzi ir vismaz viens no vecākiem. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācāmies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. 11:00-11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns un iespēja uzsildīt līdzpaņemtās pusdienas. 12:15-12:30 mēs spēlējam pirkstiņspēles. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas ap 12.30.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?
Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, par mācību darbu atbild skolas pārzinis.
Skolas valdes sastāvs 2018. gadā
Ieva Reine – skolas pārzine, e-pasts ievareine(a)hotmail.com
Jānis Mankops – valdes priekšsēdis, e-pasts janis.mankops(a)gmail.com
Kristīne Deisone – kasiere, e-pasts kristine.deisone(a)yahoo.com
Sanita Otisone – valdes sekretāre stokholmas.latviesu.skola(a)gmail.com

Valdes locekļi
Agnese Blaubārde – informācija un dizains
Anna Petraškeviča – sakari ar skolotājiem
Juris Likums – sakari ar vecākiem
Eva Šakina Norouzi
Oskars Ozoliņš – IT lietas

Uzzini vairāk par skolas darbību, uzņemšanu un aizpildi pieteikuma anketu Stokholmas Latviešu skolas mājaslapā, seko līdzi jaunumiem Facebook lapā vai, iepriekš paziņojot skolas pārzinei, atnāc ciemos skolas sestdienā. Mīļi gaidīti!

“Stokholmas latviešu koris” jau vairāk nekā 70 gadus pulcina vienkopus dziedātājus, tiekoties iknedēļas meģinājumos pirmdienās, plkst. 18.00-20.00 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Korī aktīvi darbojas ap 60 cilvēku, notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos latviešu kopienas un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā.

Kopš 2016. gada janvāra kora mākslinieciskā vadītāja ir Sandra Leja Bojsten,sadarbībā ar kormeistaru Kristeru Vikmarku (Christer Wikmark) un pērn arī konsultējošo viesdiriģentu no Latvijas Aivi Greteru.

Koris sirsnīgi pateicas savai līdzšinējai diriģentei un mākslinieciskajai vadītājai Gaidai Rullei, kas vadīja un veidoja kori, uzturot un bagātinot latviešu un trimdas kormūzikas tradīciju, 23 gadu garumā!

Plašāka informācija par dalību korī un kora darbību, sazinoties ar kora valdes priekšsēdi Ingrīdu Leimani, e-pasts Stokholmas.latviesu.koris@gmail.com .

“Stokholmas latviešu koris” pirms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena Rīgā, 2013. gada 7. jūlijā.

Foto no Raita Freimaņa personīgā arhīva.

Kora vēsture

1944. gadā trimdā Zviedrijā ieradās Teodors Reiters. 1945. gadā viņš dibināja Stokholmas kori ar nosaukumu “Reitera Koris”. Kopš tā laika kora darbība ir turpinājusies bez pārtraukuma jau teju 70 gadus. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos – Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā. Atsevišķi kora dziedātāji ir piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas koris ar neaizmirstamu sajūsmu piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā, kā arī turpmākajos Dziesmu svētkos.
2012. gada oktobrī Stokholmā, atzīmējot Lūcijas Garūtas 110 gadi un Andreja Eglīša 100. gadi, Stokholmas Latviešu koris iestudēja un atskaņoja kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”. 2013. gada vasarā koris piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā, savukārt pērn kora dalībnieki piedalījās XIV Latviešu dziesmu svētkos Hamiltonā, Kanādā. 2015. gada vasarā kora dalībnieki piedalījās Eiropas Latviešu kultūras svētkos Briselē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā. Savukārt gada nogalē ar svinīgu sarīkojumu un koncertu Stokholmā tika atzīmēta kora nepārtrauktas darbības 70 gadu jubileja, kas apritēja 2014. gadā.
Patlaban koris aktīvi gatavojas Latvijas simtgades atzīmēšanai un kantātes “Dievs, Tava Zeme deg!” atskaņojumam Stokholmā 2017. gada 25. martā kopā ar Latvijas universitātes absolventu kori “Jubilate”, diriģents prof. Juris Kļaviņš, dalībai Eslingenes dziesmu svētkos Vācijā 2017. gada jūnijā, Ziemeļeiropas reģionālajiem kultūras svētkiem šā gada oktobrī Stokholmā un 2018. gada vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

Laika gaitā kori vadījuši diriģenti: Teodors Reiters, Leons Reiters, Arvīds Norītis, Andris Vītoliņš, Līga Puķīte, Gaida Rulle, Magdalēna Kalniņa.

Kora valdes sastāvs 2017. gadā (ievēlēti 2017. gada 30. janvāra pilnsapulcē)
Valdes priekšsēde – Ingrīda Leimane
Mākslinieciskā vadītāja – Sandra Leja Bojsten
Biedrzine un kora pārstāve ZLA – Rita Di Biaggio
Kasiere – Vija Kalniņa Skogum
Sekretāre – Inta Meiere
Valdes locekle – Inga Strante

Revidenti – Mārcis Štāls un Andris Rozenbachs.

Saziņa ar kori e-pastā Stokholmas.latviesu.koris@gmail.com 

Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejai veltīts video stāsts ar vēsturiskiem fotoattēliem un Teodora Reitera kora ierakstiem Intas Meieres sakārtojumā, pirmatskaņots kora 70. jubilejas pasākumā Alvīkas kultūras namā, Stokholmā 2015. gada 10. oktobrī.

2014. gada Pavasara koncerts, Somu baznīcā, Stokholmā, 2014. gada 30. martā, sadarbībā ar viesdiriģentiem Liliju Zobens (Lielbritānija) un Jāni Ozolu (Latvija).
Stokholmas Latviešu koris – kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Gustav Vasa baznīcā, Stokholmā, 2012. gada 21. oktobrī.

Laikraksts “Latvietis” par kora 65 gadu darbības jubilejas koncertu un pasākumu Stokholmā, 2011. gada 12. martā.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart