Vārda dienas: Andulis, Alnis , Alna, Alnars, Alnors, Džeida, Džellija, Džozelīna

Raksts

Daži vingrinājumi neirolingvistiskajā aspektā jeb par kritērijiem, vēlēšanās izteikšanu un pozitīvo domāšanu

Kāds putns nolēma kļūt vēl labāks. Atvēra svēto grāmatu un izlasīja bausli: „Izturies pret citiem tā, ka tu gribētu, lai izturas pret tevi.” „Cik gudrs bauslis!” putns nodomāja. „No rītdienas sākšu dzīvot pēc šā principa.”

Putns saplūca garšīgas, sulīgas ogas un aizlidoja pie sava drauga zirga. – Sveiks, mans dārgais draugs, — viņš sveicināja zirgu. — Tik ilgi neesam redzējušies. Atnesu tev garšīgas un derīgas ogas. Lūdzu, mielojies.

Zirgs apēda ogas un nobeidzās. Izrādījās, šīs ogas bija derīgas putnam, bet indīgas zirgam.

Lieta tāda, ka bauslis, kas ierakstīts svētajā grāmatā, ir patiess tikai tajā gadījumā, ja jūs skaidri zināt, kas otram ir vajadzīgs un derīgs.

Kā liecina dzīves pieredze, cilvēki maz zina paši par savām vēlmēm un vajadzībām. Un vēl jo mazāk —par apkārtējo cilvēku vēlmēm un vajadzībām.

Vingrinājums „Kritēriju atbilstība”

Nosakiet paši savus kritērijus tam, ka jūs mīl, augstu vērtē un ciena. Kā jūs to uzzināt? Sastādiet šo kritēriju sarakstu.

Tagad pajautājiet kādam cilvēkam (piemēram, savam tuvi­niekam), kādi ir viņa mīlestības un cieņas kritēriji. Sastādiet sarakstu!

Salīdziniet abus sarakstus. Vai tie sakrīt vai ne? Kāda ir atšķirība?

Padomājiet, kādi bija šie kritēriji pirms pieciem, desmit gadiem. Un kādi tie varētu būt pēc pieciem, desmit gadiem? Vienkārši pafantazējiet par to.

Jūs ievērosiet, ka jūsu pašu kritēriji laika gaitā ir mainījušies.

Attēlu rezultāti vaicājumam “vēlēšanās”Vingrinājums „Vēlēšanās izteikšana”

Uzrakstiet savus Nolūkus-vēlēšanās uz papīra lapas.

Iedo­mājieties, ka jūsu priekšā ir mags un brīnumdaris, kurš ir gatavs izpildīt jebkuru jūsu vēlēšanos. Ko jūs palūgsiet sev?

Varbūt jums vajadzīgs mājoklis vai darbs? Vai ari jūs gribat satikt mīlamu un jūs mīlošu cilvēku? Vai ari jums nepiecie­šama veselība?

Piemēram:

Es paziņoju par savu Nolūku:

strādāt iemīļotu un labi apmaksātu darbu;

iegūt veselību;

atrast draugus — domubiedrus;

kļūt par bagātu cilvēku;

nopirkt (uzcelt) māju;

redzēt savu vīru (dēlu) skaidrā prātā un veselu;

utt.

Pārskatiet šo sarakstu ļoti uzmanīgi. Varbūt kaut kas no minētā jums būtu bijis vajadzīgs pirms gadiem pieciem, bet ne tagad. Pārdomājiet to ļoti uzmanīgi, ieklausoties intuīcijas balsī, lai neizšķiestu savu dārgo enerģiju un gadus kaut kādu nevajadzīgu mērķu sasniegšanai.

Pēc tam kad jūs paziņosiet par savu Nolūku, jūsu zemapziņā iekustēsies zināmas enerģijas, domas un emocijas, kas sāks griezt jūsu likteņa ratu.

Attēlu rezultāti vaicājumam “pozitīvā domāšana”

Vingrinājums „Pozitīvā domāšana”

  • Paņemiet papīra lapu (var gadīties, ka tā būs vajadzīga labi lielai) un sarakstiet uz tās visas īpašības, kas jums pašam sevī nepatīk. Ja vēlaties, varat iekļaut sarakstā arī citu saskatītās negatīvās īpašības – kā citi jūs redz. Atvēliet rakstīšanai vismaz desmit minūtes. Esiet godīgi līdz ne­žēlībai – saraksts ir domāts vienīgi jums pašam.
  • Tagad rūpīgi apsveriet uzrakstīto un pasvītrojiet katru negatīvo īpašību, ar kuru pilnīgi neko nevarat izdarīt. Piemēram, jūs ciest nevarat savu mazo augumu, bet tā nu reiz daba jūs ir izveidojusi, tādēļ nav ne mazākās jēgas par to dusmoties vai raudāt – ar to ir vienkārši jāsamierinās. Ie­spējams, ka jūsu dzīvē ir problēmas, kuras jūs varat ietekmēt ļoti mazā mērā, piemēram, kāda slimība vai defekts. Tās ir lietas, kuras jums ir jāpieņem – un par spīti tām jāmīl pašam sevi. Mēs vēl atgriezīsimies pie tā, kā to var izdarīt.
  • Tālāk atzīmējiet katru negatīvo īpašību, kuru jūs pats esat gatavs pie­ņemt. Piemēram, draugi var jūs «apvainot» pārspīlētā reaģēšanā uz da­žām lietām, bet jūs pats zināt, ka šāda jūtīga uztvere faktiski motivē jūs kaut ko darīt konkrētajā situācijā. Pārdomājiet, ja šai īpašībai patiesi ir pozitīva ietekme uz jums, tad saglabājiet to. Bet, ja jūtat, ka šāda veida emocionalitāte nav lietderīga, rada nemieru un traucē jums lemt vai rīko­ties, jums jāmeklē veids, kā tikt vaļā no šīs pārlieku jūtīgās reaģēšanas.
  • Esam nonākuši līdz vingrinājuma trešajai daļai. Apvelciet visas vājības, trūkumus un negatīvās rakstura iezīmes, kuras jūs vēlētos izmainīt. Piemē­ram, jūs zināt, ka jums ir ātra daba un jūs varat uzsprāgt no dusmām, nodarot pāri gan sev, gan pārējiem procesa dalībniekiem; vai arī jums ir grūti pieņemt kritiskas piezīmes vai aizrādīt citiem. Te var palīdzēt pārliecinošas izturēšanas tehnika, par kuru mēs runāsim tālāk. Saglabā­jiet savu lapu un, kad beigsiet lasīt šo grāmatu, izdomājiet, kā jaunap­gūtie paņēmieni var palīdzēt jums atbrīvoties no nevēlamajām īpašībām

Pirms dodamies tālāk, palūkosimies vēlreiz uz pirmo saraksta daļu: trūkumiem un vājībām, kuras jums sevī nepatīk, bet ar kurām jūs neko nespējat iesākt. Vai tas tā patiesi ir? Vai tiešām tas jums negrozāmi nolemts? Iespējams, ka jā, bet vai jūs nevarat kaut ko no visa tā vērst sev par labu, gūt kādu pozitīvu pieredzi?

Pārskatiet vēlreiz pasvītrotās īpašības. Ko labu varat tajās atrast? Vai kādā no trūkumiem jūs nevarat saskatīt attīstības un izaugsmes iespēju? Piemēram, ja viena no pašam netīkamākajām atziņām ir “kļūstu vecāks», – un ko tur teikt, novecošanas process tik tiešām ir neizbēgams; tas notiek ar ikvienu no mums, un tikai retais par to priecājas, – tad ko gan pozitīvu jūs varat saskatīt šajā faktā? Nedo­mājiet par to, aizmirstiet Savas nepatīkamās izjūtas- grumbas un rievas, un mūžīgo cīņu, lai uzturētu savu ķermeni formā. Pieņemiet to un centieties saskatīt labo.

Show Buttons
Hide Buttons