Zināšana ir kustība, nezināšana ir miers; starp abiem ir pamatā naids jeb Raiņa aforismi

Attēlu rezultāti vaicājumam “rainis”

Rainis.

Dzeja parāda, apcere pierāda, aforisms aizrāda.

Dzeja ir saule, kas visu dzīvu dara; apcere ir mēness, kas visu klusā miņā nokārto; aforisms ir zibens, kas visu aši apgaismo.

Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās; visu, ko saka jūtas, – nevienā.

Patiesību var teikt tik, cik jūtas var noklusināt, jo melo jūtas, ne prāts.

Mēs saprotam visas lietas ne ar prātu, bet ar jūtām. Mēs redzam ne ar acīm, bet ar nerviem. Prāts un acis tik ieroči jūtām.

Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās; visu, ko saka jūtas, – nevienā.

Patiesību var teikt tik, cik jūtas var noklusināt, jo melo jūtas, ne prāts.

Mēs saprotam visas lietas ne ar prātu, bet ar jūtām. Mēs redzam ne ar acīm, bet ar nerviem. Prāts un acis tik ieroči jūtām.

Prāts ir vīrs un kungs, kuru valda sieva – jūta.

Kas zina, ko grib, – spēj, ko grib.

Kad gribi kļūt gudrs, mācies no gudriem, kad jautrs, mācies no muļķiem.

Kas tikai mācās, top muļķis; kas mācās un strādā, top gudrs.

Gudrībai ir robežas, muļķībai nav.

Spēkam ir robežas, nespēkam nav.

Tu pūlies muļķim ko pierādīt; vai tu pūlies arī aklam ko parādīt?

Zināšana ir kustība, nezināšana ir miers; starp abiem ir pamatā naids.

Kad gribi kļūt gudrs, domā daudzu domas līdzi un tālāk.

Kad tu otru uzvarējis ar savu pārliecību, tu pats sāc viņai neticēt; kritušais veic uzvarētāju.

Lielas sāpes aizvien staigā vienas pašas, un visas ielas viņām tukšas.

Laimes apmierināts ir tikai nedarbīgais.

Saule dzen visu uz priekšu. Nosēsties ēnā mierīgi strādāt, viņa lēni velk ēnu nost: «Ej tālāk!»

Tiklīdz mēs tikai drusku novēršamies no saules un viņa uz mums paskatās greizi, mēs tūdaļ vīstām un nīkstam, un salstam ziemā. Saule ir mīla.

Kad migla, tad segti augstākie baznīcas torņi, bet kalnu virsotnēs ir saule.

Nomet velti zemē sauju kapeiku, tu dabūsi citas; bet nomet velti jel vienu minūti, tu nedabūsi atpakaļ nevienas, nekad.

Aiz jūras prieks, bet svešs; mājā bēdas, bet savas.

Padoms nekad nepalīdz, mīļš vārds vienmēr.

Salīdzināt var tik to, kas ir līdzīgs. Nepierādīt ozolam, ka viņš nav tik smalks kā roze, un rozei – viņai nav tā spēka, kas ozolam.

Ar netīriem līdzekļiem nevar panākt tīru mērķi: mērķis pats top netīrs. Kad netīru ūdeni tīrā traukā lej, tad ij trauks top netīrs.

Liktenis tev dāvā dzīvību un tu prasi par to algu.

Ceļa puse ir pie pirmā soļa aiz sliekšņa.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart