Vārda dienas: Tenis, Dravis , Denisa, Denise, Deniss, Denīza, Denīze, Deņiss, Dionisijs, Dioniss, Dionizijs, Radions, Rodions, Trofims

Raksts

Es dzīvoju cēloņsakarīgā pasaulē, tāpēc iztēlojos to par labu esam jeb afirmācijas kā kognīcija

Afirmācijas kā kognīcija

 • Dzīves notikumi ir mana attīstība, es tos izprotu kā apslēptas zīmes.
 • Pārtraucot konfliktus iekšējā pasaulē, tie pazūd arī ārējā pasaulē – to vietā ienāk labvēlība un saskaņa – tā izdziedē vecās rētas.
 • Par pasauli es runāju tikai labu, šādi es nodrošinos pret sliktu attieksmi no apkārtējās pasaules.
 • Es rūpējos par jēgpilnām domām, es jūtos pacilāti.
 • Es cienu katru satiktu cilvēku, jo katrs ir mana kaut kā projekcija.
 • Es domāju par laimi, tāpēc runāju par to; kā runāsim, tā dzīvosim.
 • Es dzīvoju cēloņsakarīgā pasaulē, tāpēc iztēlojos to par labu esam; ko vizualizēsim, to piedzīvosim.
 • Ik dienas es rūpējos par domām, vārdiem un emocijām, šādi es radu savas pasaules materializāciju.
 • Manas domas jau ir rīcība, es uzņemos atbildību. Es rūpējos par ikdienā lietotiem vārdiem, šādi apliecinu gatavību mainīties, augt, novērtēt, atzīt un priecāties. Vispirms es mīlestību baudu domās, šādi es to pievelku. Es pārtraucu runāt par naudas trūkumu, šādi es veicinu bagātību un esmu atvērts panākumiem. Manas domas un vārdi darbojas kā magnēts, es pievelku veiksmi un labklājību, es par to pārliecinos ik dienas.
 • Es domāju un runāju par laimi, šādi es rūpējos par to.
 • Es mainu domāšanas veidu, es mainu vārdus un man tie palīdz.
 • Es pārvaru ierobežojumus, šādi savu dzīvi skatu nebeidzamā vienreizīgumā un krāšņumā.
 • Ik dienas es iedziļinos savā bezgalības būtībā, šādi es apgūstu Dabas gudrību.
 • Es izprotu vecāku un skolotāju pārdzīvojumus, tas palīdz izprast sevi.
 • Es ļauju visiem būt citādiem, arī es esmu citāds.
 • Es saskatu sevī veiksminieku, tas ir pirmais solis uz veiksmi.
 • Es iejūtos veiksminieka lomā, tas vairo veiksmes spēkus.
 • Mana līdzdalība konfliktos ir informācija par mani, es atbrīvojos no cīņas, es mācos saskatīt, sadzirdēt un mainīties.
 • Es domāju labas domas, runāju mīļus vārdus, ik dienas jūtos labāk un labāk.
 • Es pievēršos tikai labajam, šādi es pārtraucu pievērsties trūkumiem, un tos mazāk pamanīs arī pārējie.
 • Mainās manas domas, mainās mana valoda; mainās mana valoda, mainās manas domas, tātad es baudu tiesības uz labizjūtu un labklājību.
 • Es ar prieku pieņemu drosmīgus lēmumus, šādi es mainos milzu ātrumā.
 • Sevis izzināšana ir drošība un svētība, es to daru ar mīlestības un cieņas pilnu attieksmi.
 • Es pārtraucu runāt par nogurumu, šādi es pārtraucu to piesaistīt.
 • Es emu brīvs no kavēšanās pagātnē, šādi es taupu resursus tagadnes mirklim, es veselīgi izzinu šodienu.
 • Es attīstu iekšējo bagātības izjūtu, tas ietekmē manu ienākumu palielināšanos, Dabā viss vairojas.
 • Ik dienas es izzinu sevi, tās ir mana drošība.
 • Es pieņemu citu unikālās pasaules, šādi es kļūstu unikāls.
 • Garīgā attīstība ir mainīt sevi, nevis citus; es mainos, mainās arī pasaule.
 • Es priecājos par citu panākumiem, šādi es tos novēlu arī sev; resursi ir bezgalīgi, tie pietiks visiem; Daba ir nebeidzama.
 • Es pasludinu pozitīvu priekšstatu par dzīvi, es to pieņemu ar prieku, es mainos un dzīvoju tālāk.
 • Ne vienmēr tas, kas bija svarīgs vakar, ir svarīgs arī šodien, es atbrīvojos no vecajiem priekšstatiem, mans solis ik dienas kļūst vieglāks.
 • Es daru to, kas man patīk, es brīvi rīkojos ar naudu, es apzinos, ka nauda ir nebeidzama Dabas izpausme.
 • Es pārtraucu runāt par grūtībām, es esmu brīvs no tām, mans solis ik dienas kļūst vieglāks un vieglāks.
 • Es pārtraucu baidīties par sevi, šādi es pārtraucu baidīties no citiem, mēs esam draugi.
 • Es gaidu labo sevī, šādi es gaidu labo arī citos cilvēkos.
 • Es rūpējos par draudzīgām domām, apkārtējā pasaule ik dienas kļūst draudzīgāka.
 • Ienākumi man ir tik, cik spēju tos iztēloties un tam noticēt, es veicu pārmaiņas, es saņemu pienācīgu atalgojumu.
 • Es paplašinu priekšstatus par dzīvi, es tos pieņemu un atzīstu, es mainos.
 • Mana diena sākas ar pateicību un prieku, tātad šādi tā arī beidzas, tāds ir Dabas aprites princips.
 • Es atbrīvojos no vēlmes būt labākajam, šādi esmu brīvs no konkurentiem un jūtos mīlētāks.
 • Ar labām domām es turpinu savu attīstību, šādi savu ikdienu padaru vieglāku arī citiem.
 • Es gūstu to, ko saskatu iztēlē, es saskatu tikai labo; ko vizualizēsim, to piedzīvosim.
 • Esmu brīvs no domām un vārdiem par neveiksmi, šādi es atbrīvojos no neveiksminieka lomas; es ieeju jaunā dzīvē, manī notiek garīgas pārmaiņas.
 • Es atsakos no veciem priekšstatiem par to, kādai ir jābūt pasaulei un kādām ir jābūt attiecībām.
 • Es rūpējos par labām domām un vārdiem, jo apkārtējā vide ir manu domu, vārdu un emociju radītās sekas.
 • Es spēju saskatīt sevī labo, šādi es spēju saskatīt labo arī otrā.
 • Es esmu pelnījis to, ko atkārtoju domās un vārdos, es izvēlos veiksmi, veselību un bagātību.
 • Es izvairos runāt par ienaidnieku, šādi es viņu novērtēju, esmu brīvs no sliktā saskatīšanas.
 • Es par citiem runāju tikai labu, šādi es piesaistu jaunus draugus.
 • Esmu brīvs no stereotipiem un aizspriedumiem, mani bērni to novērtē un pateicas.
 • Konfliktsituācijas ir mācībstundas, pret tām es izturos ar pateicību un cieņu.
 • Es piedodu sev un citiem, tas mani dara brīvu, piedošana ir negatīvās informācijas dzēšana, tā ir sliktā pārvēršana labajā.
 • Mana diena sākas ar pateicību un prieku, tātad šādi tā arī beidzas, tāds ir Dabas aprites princips.
 • Ik dienas es gūstu jaunas idejas un izpratni par pilnvērtīgu un bagātu dzīvi.
 • Es svētīju pasauli, šādi es apstiprinu un atzīstu savas domāšanas un runāšanas ieradumus.
 • Esmu atvērts uzticībai un līdzcietībai, tas ir ceļš uz draudzīgas pasaules veidošanu.
 • Mana uzvedība ir manu domu, vārdu, emociju un jūtu atspoguļojums, šādi es dzīvei piešķiru jēgu.
 • Manās attiecībās viss ir likumsakarīgs, tāpēc es priecājos par katru, kas kaut ko māca, ar pateicību es atveros šai mācībai.
 • Konstruktīvas domas un vārdi rada vēlamas situācijas, es priecājos par labajām pārmaiņām.
 • Es apgūstu to, kas derīgs tikai man, šādas zināšanas palīdz justies brīvākam.
 • Manos notikumos viss ir paša radīts un likumsakarīgs, tāpēc droši rūpējos par labo.
 • Mans darbs sagādā prieku un baudu, tas liecina par manu saskaņu ar vēlmēm.
 • Es meklēju izskaidrojumus sevī, tas ir visgudrākais veids, kā mainīties.
 • Notiek tas, par ko es domāju un runāju, tāpēc es domāju un runāju tikai par labo; par ko nerunā un nedomā, tas izzūd pats no sevis – no resursu trūkuma.
 • Pasaule ir manu domu un vārdu atspoguļojums, tātad arī šobrīd es gūstu jaunas zināšanas par panākumiem un bagātību.
 • Visa izskaidrojumus es meklēju sevī, šādi es iepazīstu pasauli. Es rūpējos par labajām domām un vārdiem, šādi es uzņemos atbildību par kolektīvo ēteru.
, , ,
Show Buttons
Hide Buttons