Audzināšanas tēmas konspekts “Labvēlīgas gaisotnes izveidošana grupā” (1.nodarbība)

Mērķis: labvēlīgas gaisotnes izveidošana grupā.

Uzdevumi:

 1. grupas dalībnieku savstarpējā iepazīšanās;
 2. saliedēšanās un labvēlīgas gaisotnes veidošana;
 3. grupas noteikumu izstrāde.

Laiks: 45–50 minūtes.

Nodarbības izklāsts:

 1. iepazīstināt grupas dalībniekus (darbības pamats, pārstāvētā skola utt.) ar sevi un pastāstīt par grupas programmu;
 2. iepazīšanās un labvēlīgas gaisotnes izveidošanas spēle „Atdzīvini savu vārdu”.

Resursi: krāsains A4 formāta papīrs, zīmuļi, šķēres, līmlente, relaksējoša mūzika.

Norise: Annemartas Kreituses zīmējums.

 1. Vadītājs piedāvā piedalīties aizraujošā aktivitātē „Vārdu skulptūras veidošana”. Katram dalībniekiem jāizvēlas darbam piemērota vieta (pie galda), viena krāsaina papīra lapa no daudzajām iespējamajām krāsām, zīmulis un šķēres.
 2. Vadītājs skaidro uzdevuma izpildi: lapa tiek pārlocīta garumā, locījuma mala tiek pavērsta pret dalībnieku. Ar puscentimetra lielu atkāpi no locījuma vietas visā lapas garumā tiek novilkta līnija. Uz šīs līnijas ar zīmuļa palīdzību, pielietojot dažādu burtu attēlošanas tehniku, dalībnieks uzraksta savu vārdu ar dubulto rakstu. Svarīgi, lai burti būtu apjomīgi. Kad darbs ir pabeigs, to parāda vadītājam; ja nepieciešams, vadītājs pasaka, kādas korekcijas nepieciešamas.
 3. Vadītājs piedāvā „noslīpēt” skulptūru jeb ar šķērēm pareizi izgriezt savu vārdu – tas jādara uzmanīgi, lai nepārgrieztu burtu savienojumu locījuma vietās.
 4. Kad vārdu skulptūra ir pabeigta, vadītājs, parādot savu paveikto darbu, sāk stāstījumu par savu vārdu (vai savs vārds patīk, vai vēlētos citu vārdu, kā ieguva šo vārdu, vai vēlas lai viņu uzrunā pilnā vārdā) un pēc stāstījuma ar līmlenti pielīmē izgriezto vārdu pie tāfeles. Stāstījumus turpina katrs grupas dalībnieks, atkārtojot darbību. Vadītājs ievēro laika limitu katram stāstītājam.
 5. Noslēgumā ar aplausiem tiek atklāta „Labo vārdu” izstāde.
 1. Grupas noteikumu izstrāde.

Resursi: papīrs, pildspalvas, flomāsteri, lielais papīrs, līmlente.

Norise:

 1. Vadītāja īss skaidrojums par kopīgi pieņemto grupas noteikumu nepieciešamību un to pieņemšanas kārtību.
 2. Dalībniekus sadala grupās – 3–4 cilvēki katrā. Katrai grupai tiek dots uzdevums uzrakstīt svarīgākos noteikumus, kuru mērķis ir veicināt pozitīvu gaisotni, radošu darbību grupā, katra dalībnieka vajadzību respektēšanu. Vadītājs informē, ka, beidzot darbu, katra grupa to prezentēs.
 3. Grupu noteikumu prezentācija.
 4. Vadītājs rosina padomāt par noteikumiem, ar kuriem var papildināt jau esošos:
 • tiesības izteikt savu viedokli;
 • nekritizēt;
 • izrādīt iniciatīvu;
 • aktīvi līdzdarboties;
 • ievērot „šeit un tagad” principu;
 • izvairīties no „necenzētu vārdu” lietošanas;
 • nepārtraukt runātāju;
 • uzklausīt citus;
 • paturēt iespēju neatbildēt uz sāpīgu jautājumu;
 • izslēgt mobilos telefonus u. c.
 1. Visas grupas tiek apvienotas vienā, un tiek dots uzdevums izveidot vienotos grupas noteikumus un noformēt noteikumu lapu. Sadala lomas grupā – rakstītājs, laikzinis, noformētājs, definētājs.
 2. Pēc noteikumu izstrādes kopā ar dalībniekiem tiek pārrunāta noteikumu lietderība, kāpēc nepieciešami noteikumi un kāpēc tie ir jāievēro, vai konkrēti šajā grupā ir nepieciešami noteikumi, kuru neievērošanas gadījumā jāsaņem sods.
 1. Atgriezeniskā saite. Pārrunā nodarbībā piedzīvoto, kas patika, kas nepatika, ko vēlētos mainīt, ko ieguva.

 

Show Buttons
Hide Buttons
Cart