Kādas izglītības iestādes darbojas Jēkabpilī jeb “kas”, “kur”, “kad” Jēkabpils izglītības iestādēs

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gada sākumā ir 1289 , no tiem obligātās izglītošanās vecumu  sasniegušo bērnu (5-6-gadīgo ) skaits ir 501. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis” šajā mācību gadā ir 228 audzēkņi , pirmsskolas izglītības iestādē ,, Bērziņš” (ar mazākumtautību izglītības programmu) – 115 audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ – 288 audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestādē,,Zvaigznīte”- 366 audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš”- 292 audzēkņi. Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni var izglītoties  gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan arī Jēkabpils 2.vidusskolā, kur šogad apmācības tiek nodrošinātas 10 izglītojamajiem dzimtajā  krievu valodā. Pirmsskolas izglītības iestādēs ,,Auseklītis’’ un ,, Zvaigznīte” tiek īstenotas arī speciālās pirmsskolas  izglītības programmas – izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.  Bērniem no trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm  pašvaldība piemēro uzturēšanās un ēdināšanas atlaides. Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti  gan pilsētā deklarētie bērni, gan bērni no pilsētai blakus esošajiem novadiem.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās izglītības iestādes, kurās 2017./2018. mācību gadā mācās 2609 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klases) šajā mācību gadā mācās 490 izglītojamie. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klases) izglītību iegūst 570 izglītojamie, tai skaitā 10 audzēkņi apgūst pirmskolas mazākumtautību izglītības programmu. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klases) mācās 626 skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klases) mācās 755 skolēni,  un Jēkabpils vakara vidusskolā (5.-12.klases) ir 178 izglītojamie. Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. Jēkabpils vakara vidusskola līdztekus vispārizglītojošā virziena programmai īsteno  arī pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības  programmu.

Jēkabpilī darbojas 2 mākslas profesionālās ievirzes  izglītības iestādes –  Jēkabpils mākslas skola un A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola. Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos. Jēkabpilī ir  arī sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.   Vairāk nekā 400 bērnu un jauniešu Jēkabpils sporta skolā apgūst basketbola spēles tehniku, trenējas vieglatlētikā un citos sporta veidos, gūstot labus panākumus valsts nozīmes sacensībās.

Pilsētā aktīvi darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā, no mācībām brīvajā laikā, 2016./2017. gada sākumā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās  720 audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide’’   ietvaros 2011.gadā izveidots  Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura kompetencē ir veicināt iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

Show Buttons
Hide Buttons
Cart