Vārda dienas: Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola , Meikols, Meikulis, Meikuls, Nika, Nikandrs, Nikija, Nikijs, Niklass, Niklāss, Niklavs, Niko, Nikolass, Nikole, Nikoleta, Nikolīna, Nikolla, Ņika

Kā un kad tapa Salaspils 1. vidusskolas avīze jeb par avīzes ideju, kas tika izteikta skaļi un tad vairs atpakaļceļa nebija

Jaunākais numurs šeit!

Kā un kad tapa avīze?

Doma, ka skolai atkal varētu būt sava avīze radās jau sen, bet pārliecības, ka ideja varētu realizēties, nebija.
Pienāca brīdis, kad doma tika izteikta skaļi un tad vairs atpakaļceļa nebija. Tika pulcināti interesenti un darbs varēja sākties. Pirmais „Loga” numurs iznāca 2006. gada novembrī. Tika nolemts, ka avīze iznāks reizi mēnesī.

2006./2007.m.g. avīzi veidoja: avīzes vārda „Logs” autore Baiba Bučinska, rakstu autori – Ieva Krūmiņa, Nora Pudriķe, Sabīne Dupkeviča, Jekaterina Ļuta, Laura Tuktēna, Aija Kuklina, Viktorija Jaskeviča, Rodika Prohorova, Diāna Tarvida, Anna Kalnāja, Zanda Priedeslaipa, Liene Krūmiņa, Santa Krūmiņa, Santa Norvaišaite, Liene Donika, Pēteris Kloks, Arvīds Pelēcis, Eva Eglīte, Krišs Kupruks. Pie avīzes salikšanas strādāja Arturs Sosins un Aigars Ķūrēns. Avīzes noformējums un rakstu salikšana bija skolotājas Ievas Hermanes pārziņā. Avīze tika iespiesta VSIA Meliorprojekts.

2007./2008.m.g. savu prasmi rakstīšanā sāka Ilona Graznoviča, Evija Lintere, Marta Jermacāne, Liene Tukiša, Sandra Dzene, Sabīne Sarkane, Jana Kolbina, Ingūna Stroža, Māra Jodzeviča, Lelde Jurciņa, Klinta Vilcāne.

  • Par godu skolas 40. gadadienai tika veidots jubilejas izdevums.

2008./09.m.g. Kopš 2008.g. novembra avīze ieguvusi jaunu veidolu. Datorsalikums, makets un iespiešana notiek tipogrāfijā „Rigdava”. Šajā gadā skolotāja Irma Šteinerte veica rakstu korekcijas.

  • Atzīmējot valsts 90. gadadienu, tapa avīzes speciālizdevums “Salaspils 1. vidusskolas projekts ”Latvijai – 90”.

2009./2010. m. g. avīzes autoru pulkam pievienojušies Ance Strade, Madara Jaudzema, Zane Matveja, Marta Anna Ozoliņa, Uva Jurciņa, Ginta Taube. Skolotāja Inga Kacare ir rakstu korektore. Avīze tiek izdota ar Salaspils novada domes un SEB bankas atbalstu. Skolas mājas lapā varam lasīt avīzes “Logs” jaunāko numuru arī elektroniskajā versijā.

2010./11. m. g. beidzot skolas avīze „Logs” pie skolēniem devās jau ar savu 36. numuru. Strādāts radoši, tika rakstīts par dažādām skolas aktivitātēm. Šajā mācību gadā ļoti radoši darbojās 12. klases meitenes Liene Tukiša, Sandra Dzene, Ance Strade, Kristīne Daņiļeviča, Zane Matveja. Roku rakstīšanā iemēģināja arā Armanda Geislere (8.c), Agita Želtkovska (8.b), Janīna Valērija Bahvalova (7.c), Lāsma Goba, Diāna Grīnvalde (11.).

2011./12. m. g. skolas avīzē tiek publicēti Anastasijas Revjakovas (9.b), Evitas Dapševičas (9.b ), Artas Krēsliņas (10.kl.), Lienes Bendrātes (11.), Lauras Bendrātes (8.a ), Sintijas Stūrītes (8.a), Antras Gailes (8.a), Sabīnes Gasanovas (8.a) rakstiņi.

2012./13. m.g. Salaspils 1. vidusskolas 45! Tiek izdots jubilejas numurs, kas veltīts skolas vēsturei, skolotājiem un skolēniem, kuri strādājuši un mācījušies skolā. Dažādus notikumus „Logā” atspoguļo un apraksta Jana Kolbina (12.), kuras „kontā” gulst visgarākie un vienmēr laikā nodotie raksti. Aktīvi rakstīšanā iesaistās un savu redzējumu sniedz Evelīna Avlasina (9.c). Top arī Agneses Lagzdkalnes (9.a) raksti.

2013./14. m.g. Pie lasītājiem ceļo jau 53. „Loga” numurs. Tiek nomainīta arī skolas fotogrāfija, jo skolai ir jauns ārējais veidols. Rakstu saimei pievienojas Rolands Ševčenko (12.), Evita Cirša (11.), Laura Šīraka (8.b), Sandra Dombrovska(10.), Madara Rakšte (9.b), Kārlis Lūsītis (10.). Viņi spēj skolas ikdienu vērst krāsaināku, notikumus atspoguļojot savos rakstos. Avīzei ir arī savi noformētāji, kuri lieliski papildina rakstus ar saviem zīmējumiem – Valters Bukovskis (10.) un Megija Jēkabsone (9.b).

2014./2015.m.g. noslēdzies. Pie lasītājiem aizceļojis “Loga” 70. numurs. Avīzes veidošanā iesaistījās jauni dalībnieki – Paula Riekstiņa, Šarlote Grīnberga, Digna Maldere (8.a), Aleksandra Gorbačenko (5.b), Kārlis Lūsītis (11.). Ar interesi un vienmēr laikā darbus iesūtīja jaunie dalībnieki – Linda Čevere (9.a) un Daniela Vanceviča (6.d). 12. klasi beidz Evita Cirša, kuras “kontā iegūluši” daudzi avīžu raksti. Paldies par padarīto!

Skolotāja Brigita
1. jūnijā devāmies uz augstskolu “Turība”, kur pulcējās skolu avīžu žurnālisti. Darbu vadīja radio žurnālists Lauris Zvejnieks. Attēlā var redzēt pirmā žurnālistu salidojuma dalībniekus un tā organizatorus.

2016./17. m.g. Skolas avīzei “Logs” 10 gadi! Daudz vai maz – spriediet paši! Šogad aktīvi dažādus notikumus skolas dzīvē atspoguļojuši, intervijas veidojuši klāt pienākušie skolēni – Linda Daugule, Nils Eisaks, Endijs Lagzdiņš, Mārtiņš Smirnovs (8.d), Niks Stafeckis(10.), Linda Kravale (12.). Rakstus papildināja Amandas Purenas (8.d.), Kristiānas Poļakovas (9.a) zīmējumi. Paldies Madarai Rakštei (12.) par ilggadējo sadarbību! Paldies par mērķtiecību!

Show Buttons
Hide Buttons
Cart