1845. gada 11. martā (pirms 173) dzimis latviešu rakstnieks un žurnālists Māteru Juris

Attēlu rezultāti vaicājumam “Māteru Juris”

Māteru Juris.

Mācījies Cildu pagastskolā , no 1856. gada līdz 1862. gadam Kazdangas pagastskolā. Pēc tēva nāves (1858) iespēju mācīties nodrošināja mācītājs Katerfelds.

1862. gadā barons L. Koskuls pieņēma darbā par Skrundas pagasta tiesas skrīvera palīgu un pasta stacijas, aptiekas, muižas latviešu bibliotēkas pārzini . Strādājis par tiesas skrīveri Diždzeldas pagastā Rudbāržos, ierēdni Kuldīgā , Kandavā , Piltenē.

1873. gadā strādājis Jelgavā par guberņas tipogrāfijas inspekroru un tulku, tulkojis Krievijas likumus vācu un latviešu valodā.

No 1875. gada līdz 1880. gadam izdevis nedēļas laikrakstu “Baltijas Zemkopis” un no 1888. gada līdz 1884. gadam izdevis un rediģējis pirmo latviešu juridisko laikrakstu “Tiesu Vēstnesis”.

Pēc rakstura bijis temperamentīgs, veikls, nesavaldīgi ass, arī nepraktisks un ietiepīgs. Tādēļ ieguvis daudz ienaidnieku.

1882. gadā   nokļuvis parādu cietumā.

1885. gadā viņš nomira ar trieku .

Apbedīts Jelgavas Jāņa kapos.

1935. gadā Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas apkaimē atklāts T. Zaļkalna veidots piemineklis.

Darbi:

Māteru Juris. Kopoti raksti : 4 sēj.- Rīga : A. Gulbis, 1924 , 1.-4. sēj.
Māteru Juris. Patriotisms un mīlestība:  Vēsturisks orģinālromāns.- Rīga :Orients ,[B.g].
Māteru Juris. Sadzīves viļņos : Orģinālromāns iz Baltijas sadzīves. – Rīga , 1879; Rīga : A. Gulbis , 1935; Rīga : Zinātne, 1994.
Avots: LNB

Show Buttons
Hide Buttons
Cart