Izglītojošas nodarbības “Veltījums Balviem 90 gadu jubilejā”

2018.gads – gads, kad mūsu valstij 100 gadi un Balvu pilsētai 90 gadi, tāpēc, lai kopā ar skolēniem apgūtu gan valsts, gan novada vēsturi, 2018.gada 8.un 9.februārī vēstures skolotāja Irēna Šaicāne vadīja divas atklātās nodarbības.

Pasākumu afiša.

8.februārī kopā ar vēstures skolotāju Mudīti Stepanovu 12c. klasē notika divas starpdisciplinārās stundas vēsturē un politikā „Balvi 20.gs. 20.-30.gados”, kas veiksmīgi arī sasaucās ar jauno kompetenču saturu mācību apguvē, jo sadarbojoties gan abām skolotājām, gan skolēniem dažādās atraktīvās formās tika noskaidrots, kas ir valsts, tās formas un simboli, kādos posmos dalās Latvijas vēsture 20.-30.gados (demokrātiskais un autoritārais), kādi galvenie notikumi tos raksturo.

Viena no skolēnu komandām 09.02.2018.

Lai apgūtu notikumus, kas risinājās Balvos 20.gs.20.- 30.gados, klasei tika doti divi uzdevumi, kas bija jāveic gan vienatnē, gan sadarbojoties grupā, gan domājot un diskutējot, izsakot viedokli.

Viens no uzdevumiem bija: pēc darba lapas, kur norādīti bija jau galvenie atslēgvārdi, I.Šaicānes grāmatā „Balvi un balvenieši „Staņislava” stāstos 20.gadsimtā” vajadzēja vienai grupai sagatavot stāstījumu par notikumiem Balvos demokrātiskajā posmā, otrai grupai – autoritārisma posmā.

Skolēni veiksmīgi ar to tika galā, gan pamatojot, kāpēc Balvu vēsturē ir nozīmīgs gan 7., gan 11.februāris, mēģināja noskaidrot, kāpēc balvenieši 10 gadu pilsētas jubileju atzīmējuši jau 1936.gadā.

Otrs uzdevums bija noskaidrot, kādas izmaiņas un kāpēc notika Balvu ielu nosaukumos 1927., 1935. un 1940.gadā.

Lai pārbaudītu, vai ir sasniegts stundās sākumā izvirzītais mērķis, otrās stundas noslēgumā skolēniem tika doti trīs uzdevumi: pirmais saistījās ar balsošanas pultīm, kur vajadzēja atbildēt uz sešiem jautājumiem. 12c. klases meitenes varēja pārliecināties, vai ir pareizi atbildējušas uz skolotājas jautājumiem par Balviem.

Visas atbildes tik pareizas tomēr nebija. Otrs refleksijas uzdevums saistījās ar jēdzienu izrakstīšanu, kas attiecas uz Balviem 20.- 30.gados, kā arī šos jēdzienus (3- 4) iesaistīt nelielā stāstiņā par Balviem.

Trešais uzdevums arī bija interesants, jo vajadzēja sakārtot anagrammas, kur Balvu ielu nosaukumi bija sadalīti daždažādi pa zilbēm, tās pareizi sakārtojot, varēja izlasīt tagadējo Balvu ielu nosaukumus.

9.februārī vēstures skolotāja Irēna aicināja visas trīs 12.klases uz aktīvu līdzdarbošanos radošā aktivitātē: „Ieklausies vēstures soļos: Balviem 90 gadi”, kur skolēniem, izveidojot divas komandas, vajadzēja atbildēt katrai komandai uz sešiem jautājumiem par Balviem.

Domājot un konsultējoties, skolēni pareizi atbildēja uz šiem jautājumiem. Otrā uzdevuma būtība bija: vienam skolēnam nolasot tekstu par kādu Balvu personību, vajadzēja to atstāstīt citam komandas biedram, tas atstāsta tālāk, un ceturtais stāsta, ko dzirdēja no trešā komandas biedra. Uzdevuma laikā divi komandas biedri, uzliekot austiņas, tikmēr klausījās mūziku.

Pēc 09.02.pasākuma BVĢ: (no kreisās) skolas direktore Inese Paidere, ilggadējā latviešu valodas skolotāja, deju kolektīvu vadītāja (1965 – 2000), Evģēnija Cunska, 12.Saeimas deputāts, 1979.gada skolas absolvents Jānis Trupovnieks, vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne, vēstures skolotāja, ārpussklases darba organizatore (1977 – 2011) Veronika Spridzāne.

Viena komanda stāstīja par ilggadējo Balvu skolu skolotāju, deju kolektīvu vadītāju Evģēniju Cunsku, kurai šogad arī aprit dzīves jubileja, bet otra par mūsu skolas absolventu, tagadējo 12.Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku.

Gan skolotāja E.Cunska, gan J.Trupovnieks bija ieradušies uz šo pasākumu. Skolēni, mazliet satraukušies, tomēr labi tika galā arī ar šo uzdevumu.

Tā kā 12.c klases skolniece Laura Timofejeva rakstīja skolēna pētniecisko darbu par skolotājas darba gaitām, pasākuma noslēgumā E.Cunska saņēma rakstīto apkopojumu, kā arī zālē klātesošie noskatījās Lauras sagatavoto video par skolotāju E.Cunsku.

Pasākuma sākumā un nobeigumā skolas deju kopa „Purenīte” Lūcijas Bukšas vadībā nodejoja dejas.

Skolotājas Irēnas Šaicānes darbu izstāde skolas bibliotēkā.

Radošā aktivitāte patika gan skolēniem, gan skolotājiem, gan ciemiņiem, jo atraktīvā veidā, izmantojot gan deju, gan mūziku, gan skolēnu sacensību divās komandās par mūsu pilsētu, vēlreiz tika atgādināts, ka mūsu valstij šogad aprit 100 gadi, Balviem 90 gadi, bet skolas muzejam 30 gadi.

Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,

Tomēr tie mīļi man šķiet…” (Br.Vilks(1936 – 2017).

Vēstures/politikas zinību stunda 08.02.2018. (skolotājas Irēna Šaicāne un Mudīte Stepanova).

Show Buttons
Hide Buttons
Cart