Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskām personām un SIA “IVULIS”

Domes eka 2016 800Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par tiesu varu” 16. panta otro un ceturto daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otro daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu dzēšanu.

Read More…

Powered by WPeMatico

Show Buttons
Hide Buttons
Cart