Vārda dienas: Krišs, Ksenija, Eglons, Egle , Aksenija, Eglis, Krišus, Ksendija, Ksēnija

Raksts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Darbs ar pusaudžiem”

Pieteikšanās: kanceleja@pedagogs.lv 28320454

Programmas nosaukums.  „Darbs ar pusaudžiem” (A)
Programmas mērķauditorija. Pedagogi, atbalsta un tehniskā personāla darbiniekiem
Programmas mērķis.  Pilnveidot pedagogu profesionālo pilnveidi,  prasmes, iemaņas un kompetences darbā ar pusaudžiem.
Programmas uzdevumi.

  1. Apgūt pedagoga profesionālajai pilnveidei nepieciešamās kompetences, apgūt veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas darbā ar pusaudžiem.
  2. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūt dažādu veidu paņēmienus, kā attīstīt tādas prasmes, iemaņas un kompetences, kas pedagogiem nostiprinās izpratni par to, kas ir pusaudžu vecumposma attīstības īpatnības, kā tās rodas, kā tās atpazīt.
  3. Piedāvāt zinātniski pamatotus, uz psihologu pētījumu rezultātiem balstītus praktiskus risinājumu veidus, ko iestādes administrācija un pedagogi var darīt, lai nepieļautu pusaudžu destruktīvo uzvedību, kā arī piedāvā apgūt pieejas, veidus un paņēmienus, kā veicināt labvēlīgu psiholoģiskās vides veidošanu.
  4. Piedāvāt praktiskus veidus, kā risināt konfliktsituācijas, kā arī vingrinājumus, kā runāt ar upuri un tirānu.
  5. Piedāvāt noskaidrot nosacījumus, lai atpazītu arī pusaudžu pretrunu slēptās izpausmes.
  6. Piedāvāt praktiskus paņēmienus ne tikai kā izsargāties no pusaudžu destrukcijas, bet arī to, kā tā vietā piedāvāt konstruktīvus risinājumus, kā rezultātā gūtu radošu pacēlumu, gandarījumu, kā uzturēt konsekventu mērķa izjūtu, veicināt personisko izaugsmi, vairot apmierinātību ar sevi, darbu izglītības iestādē un dzīvi kopumā.
  7. Piedāvāt apgūt paņēmienus, kā izvairīties un apturēt pusaudžu destruktīvas uzvedības izplatīšanos izglītības iestādēs.
  8. Piedāvāt apgūt praktiskus vingrinājumus situatīvas trauksmes atslābināšanā, atbrīvošanos no bailēm un satraukuma, prāta disciplinēšanu, atbrīvošanos no haosa, kā arī apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera.
Plānotie rezultāti. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūt dažādu veidu paņēmienus, kā attīstīt tādas prasmes, iemaņas un kompetences, kas pedagogiem nostiprinās izpratni par to, kas ir pusaudžu vecumposma attīstības īpatnības, kā tās rodas, kā tās atpazīt.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodesLektors

(vārds, uzvārds)

12345
1.Pusaudžu vecumposma attīstības īpatnības. Pusaudžu problēmu iemesli. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem. Krīzes posmi. Subjektīvā atmiņa. Vecumposms kā izpausme. Pedagoga valodas lietojums un rīcība.1Tests, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle ieradumu noteikšanai. Praktiskais uzdevums „Mans neapzinātais valodas lietojums”,  nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle „Ātrais diktāts”, diskusijasKaspars Bikše
2.Konfliktu cēloņi, bailes, trauksme un neziņa; faktori, kas provocē iekšējus un savstarpējus konfliktus. Negatīvo domu, nolūku  un rīcības atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, vingrinājumu pamatprincipi. Haoss kā pasaules izjūta, ko izraisa hormonu darbība un straujais augšanas process. Muskuļotie, augumā lielie. Tuklie. “Caurbiras”. Pusaudžu lomas un cīņa par līderību.1Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšanaKaspars Bikše
3.Straujais augšanas process. Ārējā izskata, defekta akcentēšana. Pusaudžu kūkums, neveiklums. Acu leņķis. Pretošanās aizliegums. Nav konkrētas vietas sociālajā struktūrā. Vilšanās, dusmas, depresija kā valdošā sistēma. “No kurienes pusaudžos tāds ļaunums?!” Psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas. Meiteņu un zēnu atšķirīgā fiziskā un hormonālā attīstība. Atšķirīgā dzimumuzvedība. Meiteņu uzvedība pret zēniem.1Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Pusaudžu vecumposma izpausmju noteikšana”, spēle „”Skats no malas”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbsKaspars Bikše
4.Maza bērna iekšējā motivācija. Sociālās salīdzināšanas pieeja. Sacensība gūst virsroku. Veiksminieku un neveiksminieku statuss (uzvarētāji un zaudētāji vieni un tie paši). Pašvērtības saglabāšana, tīšām netiecoties pēc sasniegumiem. Pusaudžu sociālā poza. Motivācija zudums, noslēgšanās sevī, draugu zaudēšana, domas par pašnāvību. Domāšanas blokāde. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu. Ļaunprātīga aprunāšana, tās ierobežošanas mehānismi. Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās.1Pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm, dusmu noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle aizvainojumu ievirzīšana pozitīvā izpausmē. Praktisku situācijas izspēle „Es ļauno runu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija.Kaspars Bikše
5.Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids pret sevi, tā līdzsvarošanas paņēmieni. Bailes, pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi. Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi. Viltus unikalitāte. Nemirstības ilūzija. Pusaudzis un pašnāvības. Taisnīguma ilūzija. Rupjības. Smēķēšana, alkohols. Zagšana. Datorspēles. Pusaudža apģērbs, pirsings, mati.1Teksta uzdevums un tests par neveiksminieka pazīmēm, zīmējums, „Saruna ar savu otro „Es” paņēmiens, nepabeigtie teikumi, lekcija, vingrinājums „Nekas nav atkarīgs no manis”. Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai, zīmējums „Naida slēpto izpausmju veidi”, pārrunas, diskusijas. Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no pāridarītāja.Kaspars Bikše
6.Savaldības un pieklājības vingrinājumi stresa situācijās.  Asprātības un labestības vingrinājumi.  Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi. Cieņas saglabāšanas vingrinājumi šķietami zaudētā situācijā. Inteliģences mērogošanas vingrinājumi. Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns-shēma personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana un pārskatīšanas tehnika. Literatūra, atsauces, avoti.1Darba lapas, praktiskais vingrinājums „Pāridarījuma izpausmju noteikšana”, teksta uzdevums, nepabeigtie teikumi, videoierakstu demonstrēšana.

Savaldības un pieklājības vingrinājumi.  Asprātības un labestības vingrinājumi.  Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi. Dž. Kelli personības konstruktu režģis, uzdevums „Saruna ar savu otro „Es”,, secinājumu veidošana, pārrunas, diskusijas un kopsavilkuma ilustrācija darba lapās.

Kaspars Bikše
KOPĀ6

Programmu var pieteikt pa tālr. 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons