Interesanti zināt, kā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē citās valstīs?

Vācijā ir 6 ballu vērtēšanas sistēma (1 – vislabākā atzīme, bet 6 – vissliktākā), bet Albānijā var lietot arī skaitļus ar decimāldaļām līdz pat 2 skaitļiem aiz komata. ASV Izmanto burtu vērtēšanas sistēmu. Tā var tikt arī izvērsta, pievienojot burtiem + un -, piemēram, B+ vai C-. Ukrainā ir 12 ballu vērtēšanas sistēma (12 atbilst 5+ vecajā padomju vērtēšanas sistēmā, 12 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

Austrija

5 ballu vērtēšanas sistēma (1 – vislabākā atzīme, bet 5 – vissliktākā).

1 – lieliski

2 – labi

3 – apmierinoši

4 – pietiekami

5 – nepietiekami

Albānija

10 ballu vērtēšanas sistēma. Var lietot arī skaitļus ar decimāldaļām līdz 2 skaitļiem aiz komata.

10,00 – lieliski

8,00 – 9,99 – ļoti labi

6,00 – 7,99 – labi

5,00 – 5,99 – apmierinoši

0,00 – 4,99 – neapmierinoši

Bulgārija

5 ballu vērtēšanas sistēma (6 – vislabākā atzīme, bet 2 – vissliktākā).

6 – lieliski

5 – ļoti labi

4 – labi

3 – vidēji

2 – vāji

Horvātija

5 ballu vērtēšanas sistēma (5 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

5 – lieliski

4 – ļoti labi

3 – labi

2 – apmierinoši

1 – neapmierinoši

Ungārija

5 ballu vērtēšanas sistēma (5 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā). Var tikt lietots arī novērtējums starp ballēm, piemēram, 3,5 vai 4/5.

5 – lieliski

4 – labi

3 – apmierinoši

2 – zemāk par vidējo

1 – neapmierinoši

Čehija

5 ballu vērtēšanas sistēma (5 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

5 – lieliski

4 – slavējami

3 – labi

2 – apmierinoši

1 – neapmierinoši

Somija

Vēsturiski izveidojusies 11 ballu vērtēšanas sistēma (10 – vislabākā atzīme, bet 0 – vissliktākā), taču pēdējā laikā balles no 0 – 3 ir atmestas un netiek lietotas. Var tikt lietots arī novērtējums starp ballēm, piemēram, 9+ vai pat 10+.

10 – izcili

9 – ļoti labi

8 – labi

7 – apmierinoši

6 – vidēji

5 – vāji

4 – neapmierinoši

Vācija

6 ballu vērtēšanas sistēma (1 – vislabākā atzīme, bet 6 – vissliktākā).

1 – teicami

2 – labi

3 – pietiekami

4 – apmierinoši

5 – neapmierinoši

6 – ļoti slikti

Francija

20 ballu vērtēšanas sistēma tiek lietota vidusskolās, bet 10 ballu vai burtu – pamatskolās.

16 – 20 – ļoti labi

14 – 15 – labi

12 – 13 – apmierinoši

10 – 11 – pareizi

0 – 9 – nepietiekami

Īrija

Izmanto burtu vērtēšanas sistēmu. Tā var tikt arī izvērsta, pievienojot burtiem indeksus, piemēram, B1 (augstāks novērtējums) un B2 (zemāks novērtējums).

A – teicami

B – ļoti labi

C – labi

D – nokārtots

E – nesekmīgs (25 – 39%)

F – nesekmīgs (0 – 24%)

NG – necienīgs novērtējums

Lietuva

10 ballu vērtēšanas sistēma (10 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā). Sākumskolā un arī dažos priekšmetos, piemēram, sports un mūzika var tikt lietoti arī burti, kas nozīmē „ļoti labi”, „labi”, nepietiekami”, „pieņemts”, „nav pieņemts”.

Igaunija

5 ballu vērtēšanas sistēma (5 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

5 – ļoti labi

4 – labi

3 – viduvēji

2 – nepietiekoši

1 – vāji

Nīderlande

10 ballu vērtēšanas sistēma (10 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

Norvēģija

Pamatskolā (6 – 13 gadi) netiek lietota ne ballu, ne burtu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma. Par katru skolnieku skolotājs raksta individuālu komentāru un mācību rezultātu atskaiti.

Vidusskolā (13 – 16 – 19 gadi) izmanto 6 ballu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu (6 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā). Var tikt lietots arī novērtējums starp ballēm, piemēram, 5/6 vai 4/5.

Rumānija

Pamatskolā izmanto burtu vērtēšanas sistēmu.

FB – ļoti labi

B – labi

S – pietiekami

I – nepietiekami

Vidusskolās izmanto 10 ballu vērtēšanas sistēmu (10 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

10 – izcili

9 – ļoti labi

8 – labi

6 – 7 – viduvēji

5 – pietiekami

1 – 4 – neapmierinoši (1 dod par krāpšanos)

Krievija

5 ballu vērtēšanas sistēma (5 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

Atzīmēm var pievienot arī papildus vērtējumu, piemēram, 3+ ir labāks pa 3, bet sliktāks nekā 4-.

Baltkrievija

10 ballu vērtēšanas sistēma (10 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

Ukraina

12 ballu vērtēšanas sistēma (12 – vislabākā atzīme, bet 1 – vissliktākā).

12 atbilst 5+ vecajā padomju vērtēšanas sistēmā

11 = 5

10 = 5-

9 = 4+

8 = 4

7 = 4-

6 = 3+

5 = 3

4 = 3-

3 = 2+

2 = 2

1 = 1

ASV

Izmanto burtu vērtēšanas sistēmu. Tā var tikt arī izvērsta, pievienojot burtiem + un -, piemēram, B+ vai C-. Ir dažas atšķirības mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmās starp dažādiem ASV štatiem.

A – 90% – 100% apguve

B – 80% – 89%

C – 70% – 79%

D – 65% – 69%

E/F – 0% – 64%

Show Buttons
Hide Buttons
Cart