Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra vēsture

1972. gadā Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā tika noorganizēta Pedagoģiskās psiholoģijas laboratorija pedagoģijas zinātņu kandidāta K.Velmera vadībā, lai pētītu jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālo attīstību, attīstības problēmas, šo problēmu diagnostiku.

Rīgas 13. astoņgadīgajā skolā tika izveidotas divas otrās klases, lai veiktu pētniecisku darbu- izzinātu intelektuālās attīstības traucējumu cēloņus, izstrādātu korekcijai nepieciešamos nosacījumus, metodes.

Eksperimentālais darbs, kura vadību 1973.gadā pārņēma psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Avotiņš, turpinājās desmit gadus.

Skolēnu skaits ar katru gadu palielinājās. Klases, kuras sauca par izlīdzinātājklasēm, tika pārceltas uz 80. vidusskolas telpām, vēlāk uz 2. pagarinātās darba dienas skolas telpām.

1980. gadā izveidojās pastāvīga skola – Rīgas speciālā eksperimentālā pagarinātās dienas skola bērniem ar psihiskās attīstības aizturi – Matīsa ielā 37/ 39.

Eksperimentālā darba rezultātā tika izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendācijas, metodiskie norādījumi, programmas, darbam ar skolēniem, kuriem ir traucējumi intelektuālajā attīstībā, intelektuālās attīstības traucējumu diagnostikas metodes.

1997. gadā skola ieguva attīstības centra statusu, tiesības sniegt metodisku un praktisku palīdzību citu skolu skolotājiem un skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības.

Skolā izglītojamie iegūst pamatskolas izglītību. Ar korekcijas palīdzību , individuālu, diferencētu pieeju katram skolniekam, tiek kompensētas mācīšanās grūtības.

No 2013. gada 1. augusta ar Rīgas Domes lēmumu Nr.6095 (prot. Nr. 110.8) no 09.04.2013. skolai piešķirts nosaukums – Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart