Vārda dienas: Antons, Antis, Antonijs , Acons, Antans, Antars, Antonio, Antuans, Antuāns, Ontons, Tonijs

Raksts

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja mērķi, vēsture, pasākumi un fotogrāfijas

ZVĢ Muzeja vēsture

2000. g. radās doma par muzeja izveidi, gatavojoties ZVĢ 10 gadu pastāvēšanas pasākumiem.

2001. g. latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Kļaviņa apmeklēja muzeju vadītāju kursus.

2002. g. ķīmijas skolotāja Vēsma Sūna apmeklēja muzeju vadītāju kursus.

2002. g. vāktas idejas muzeja izveidei (apmeklēti gan privātie, gan valsts muzeji).

2003. g. sākta materiālu vākšana un apzināšana (muzeja vadītāja Vēsma Sūna).

2003. g. pavasarī pieteikta dalība ZVĢM muzeju skatei “Mana Latvija 85”.

2003. g. jūnijā izveidota pagaidu ekspozīcija skolas konferenču zālē (vadītāja V. Sūna).

2003. g. vasarā sākta muzeja eksponātu uzskaite, kā arī skolas vēstures un tradīciju interneta mājas lapas izveide.

2003. g. augustā pirmie apmeklētāji – skolas skolotāji.

2003. g. 1.oktobris – skolas 12 gadi – muzejā viesojās pirmā ārzemju delegācija, skolotāji no Zviedrijas.

Zviedrijas stends2005. g. muzejam piešķirta telpa blakus konferenču zālei. Remonts un mēbeļu izgatavošana pēc pasūtījuma līdz 2006. gada februārim (iekārto Vēsma Sūna).

2006. g. 1. septembrī skolas muzeja atklāšana (vadītāja Rasma Kļaviņa).

No 2006. g. rudens līdz 2009. g. pavasarim muzeju vadīja latviešu valodas skolotāja Rasma Kļaviņa.

2008. g. dalība skolu muzeju skatē – konkursā “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”.

2009. g. rudenī muzeja vadīšanu pārņēma Vēsma Sūna.

muzeja vadītāja2011. g. izveidots skolas 20 gadu jubilejas izdevums (radošā komanda – Aija Dombrovska, Guntars Lūrins, Zigmārs Lūrins, Vēsma Sūna, Maruta Anna Rozevska – skolniece).

2012. g. Skolas muzeja zīmogs, 12. klašu dāvana Žetonvakarā

2013. g. dalība Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītā pasākuma cikla “Mana Latvija 95” konkurss skate “Latvijas vēstures akcenti skolā”.

Apbalvojumi un pateicības

2003. g. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra pateicība par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas skolu muzeju konkursā “Mana Latvija 85”.

2006. g. Rīgas skolu muzeja atzinības raksts par iegūto 1. vietu konkursā “Manas skolas muzeja kultūrvēsturiskās vērtības”.

2008. g. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība par sasniegumiem konkursā “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”.

2010. g. Rīgas skolu muzeja pateicība muzeja vadītājai Vēsmai Sūnai par pašaizliedzīgu darbu skolas muzeja izveidē un pilnveidošanā, par muzeja krājuma satura mērķtiecīgu izmantošanu mācību procesā.

2011. g. saņemta pateicība par dalību skolu muzeju skatē “Baltijas izglītībai 800”.

2012. g. atzinības raksts Skolu muzeju biedrības 100. gadadienā par ieguldījumu izglītības iestādes muzeja izveidē, uzturēšanā, saglabāšanā un pilnveidošanā.

2013. g. muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma Rīgas domes pateicību par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu kultūrvēstures jomā.

2013. g. muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma interešu izglītības balvu “Pumpurs”.

2013. g. gadā muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinību par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95. gadadienā.

2013. g. saņemta pateicība par dalību Rīgas skolu muzeju organizētā izbraukumā uz latviešu strēlnieku cīņu vietām Tīreļpurvā.

pateicība2013. g. saņemta pateicība par strukturētu muzeja darbu, krājuma digitalizēšanu un īpašu lomu skolas tradīciju kopšanā.

pateicībaZ. Soboļeva saka apsveikuma vārdus V. Sūnai

pateicība2013. g. Muzeja diena 2013 – Zaļā diena

zaļā dienazaļā dienazaļā diena2014. g. Skolā un skolas muzejā 12. martā viesojās Igauņu pamatskolas skolēni un skolotāja.
Viņus interesēja:
1) Kā jūs – skolēni – organizējat sava muzeja darbu? kā skolēni – muzejnieki tiek iesaistīti un piesaistīti?
2) Kādi ir jūsu muzejnieku pienākumi? Kā jūs tos sadalāt?
3) Kā jūs iegūstat vēsturisko informāciju no skolēnu vecākiem?
4) Ko jūs stāstāt muzeja apmeklētājiem?

Igauņu pamatskolas skolēni2014. g. Kursi muzeju pedagogiem
Tēma: “Galvenās muzeja funkcijas izglītības iestādē” – 2014. gada 25.-27.marts
Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja pedagogs, Centra izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības, Zemgales priekšpilsētas koordinatore Vēsma Sūna kursos stāstīja par patriotiskā darba audzināšanas momentiem skolā. Viņa uzsvēra šī darba dabisko raksturu, ja dara no sirds ar vienkāršām lietām, kas skar valsts svētkus, savas zemes tradīcijas un kā savu personisko piemēru var izmantot citu audzināšanā.

Lasīt vairāk—>Kursi muzeju pedagogiem2014. g. saņemts I pakāpes diploms Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē.

pateicība2014. g. Vēsma Sūna Jāņa Grestes piemiņas plāksnes atklāšanā Martas ielā kopā ar Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāju Ļ.Ruško.

piemiņas plāksnes atklāšanā2014. g. Muzeja diena 2014 – Cepurnieki

cepurnieki2015. g. 2015. gada 27. maijā plkst. 15:00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā notika muzejnieku grāmatas “Palīgs muzeja pedagogam” atvēršana. Viena no grāmatas autorēm ir Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna.

Grāmatā lasāmi apraksti par dažādiem Latvijas skolu muzejiem, to pieredzi muzeja krājuma popularizēšanā, sadarbību ar sabiedrību, par pētniecisko darbību.

Palīgs muzeja pedagogamPalīgs muzeja pedagogam

Muzeja mērķi:

 • Veidot zināšanas par skolas vēsturi;
 • Sekmēt labvēlīgas attieksmes veidošanos pret mācību iestādi un tās darbiniekiem;
 • Veicināt skolas prestiža augšanu.

skolotāji - mācību grāmatu autori

Darbības formas:

 • Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolēniem;
 • Delegāciju uzņemšana;

igauņu viesi skolā

 • Absolventu piesaiste muzeja eksponātu vākšanai.

skolas absolvente – operdziedātāja Marina Rebeka

Ieceres:

 • Savākt visus skolas žetonus;

skolas žetongredzeni

 • Sastādīt personu kartotēku;
 • Apzināt absolventu dzīves gājumu;
 • Izveidot skolas telpu vēsturi;
 • Aktivizēt jaunāko klašu skolēnus darbam muzejā;
 • Sadarbībā ar skolēniem izveidot muzeja logo.

2015. g. Skolas muzeja vadītāja Vēsma Sūna un Skolu muzeju biedrības aktīvisti 9. jūnijā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā tikās ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem, lai apspriestu skolu muzeju lomu patriotiskajā audzināšanā un muzejpedagogu finansēšanas iespējas, ieviešot pedagogu atalgojuma jauno modeli.

Tikšanās R1VĢTikšanās R1VĢ2016. g. Sagaidot skolas 25 gadu jubilejas gadu, muzeju apmeklēja 1.klases, lai iepazītos ar skolas vēsturi.

ziedi2016. gada aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejs ieguvis II pakāpes diplomu Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes organizētajā Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē – atestācijā.

Skatē izvērtēja šādas jomas:
1.1. muzeja vizuālais izskats;
1.2. muzeja krājums;
1.3. muzeja padomes darbs;
1.4. muzeja pedagoga darbs.

    No 09.05.-30.05. skolas muzejā apskatāma izstāde “Atver bērnības durvis”.
Tajā redzamas skolotāju bērnības lietas no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz gadsimtu mijai.

izstādeZiemassvētku kauju atceres 100. gadadiena Ložmetējkalnā

BJC “Rīgas Skolēnu pils” skolu vēstures muzejnieki, tostarp mūsu skolas skolnieces – muzejnieces 2017. gada 7. janvārī piedalījās Ziemassvētku kauju 100. gadadienas atceres patriotu pasākumā, Valgundes pagasta Mangaļu muzejā.

Lasīt vairāk …

zsv_k_100Skolu muzeju skate Ziemeļvalstu ģimnāzijā

6. aprīlī mūsu skolā notika skolu muzeju skate. Piedalījās Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Rīgas Igauņu pamatskolas un Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem muzejnieki.

muzeju_skatemuzeju_skatemuzeju_skateZiemeļvalstu ģimnāzijā muzeja dienas “Laika rata riteņi”

Kas ir ritenis? Ko var aprēķināt ritenim? Kā ripo ritenis? Vai rati mainījušies? Zīmējām, veidojām vai rakstījām par “Laika rata riteņiem”.

Laika rata riteņi⇒ Skatīt vairāk

********
Grāmatas “Rudentiņš bagāts vīrs” atvēršanas svētki

29. augustā

⇒ Skatīt vairāk

********
Grāmatas “Jānis Greste. Fotostāsts” atvēršanas svētki

Grāmatas “Jānis Greste. Fotostāsts” autors ir bijušais ZVĢ skolotājs Andrejs Grāpis. Jānis Greste bija viens no spilgtākajiem Latvijas republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem.

********
Atzinības raksts skatē “Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā”

********
Ziemassvētkos ikgadējā tikšanās ar bijušajiem skolas darbiniekiem.

********
Savstarpējā muzeju skate

11. un 12. aprīlī notika savstarpējā muzeju skate starp Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolu muzejiem. Pasākumā piedalījās muzeja aktīva skolēni un muzejpedagogi Laura Balode un Vēsma Sūna. 

Atzinība

********
ZVĢ muzeja diena “Šūpulis”

⇒ Skatīt vairāk

********
⇒ Krājuma anotācijas shēmas

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons