Lekcijnodarbības izglītojamajiem “Sekmīga gatavošanās centralizētajiem eksāmeniem”

Sekmīga gatavošanās centralizētajiem eksāmeniem

Kas bērnībā apgūts, tas kā akmenī iekalts.

(Čečenu sakāmvārds.)

 • Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni.
 • Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem.
 • Patstāvīgo darbu organizācijas veidi.                    (M.Kreituses zīm.)
 • Vingrinājums „Grāmatveikalā”.
 • Diferencētās lasīšanas pamati.
 • Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums.
 • Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana.
 • Uzmetumu veidošanas paņēmieni.
 • Atslēgas vārdu izmantojums.
 • Pārlapošanas paņēmieni.
 • Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.
 • Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem atcerēšanos procesos.
 • Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.
 • „Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni.
 • Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.
 • Glasera mācīšanās metožu piramīda.
 • Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums.
 • Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni.
 • Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi.
 • Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.
 • Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi.
 • Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni.

Atkārtošana, konspektēšana, kopsavilkumu veidošana, atmiņas izmantojums, lasīšana, pierakstīšana, domu karšu izmantojums u.c.

Maksa

2 nodarbības pa 40 min = 120 EUR

+ lektora ceļa izdevumi

 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart