IZM izsludina konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta ierēdņa amatu

Amata mērķis:
Starptautiskās sadarbības ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm un
kandidātvalstīm, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, kā arī starptautiskajām organizācijām
(Apvienoto Nāciju Organizāciju (turpmāk – ANO), Eiropas Padomi (turpmāk – EP), Baltijas
Ministru padomi (turpmāk – BMP)) ministrijas kompetences jomās koordinēšana un
piedalīšanās tās īstenošanā, kā arī Latvijas interešu pārstāvēšanas ES Padomē izskatāmajos un
departamenta kompetencē esošajos izglītības jomas jautājumos nodrošināšana.
Galvenie amata pienākumi:
Koordinēt Latvijas sadarbību ar ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm, Islandi, Lihtenšteinu un
Norvēģiju ministrijas kompetences jomās un piedalīties tās īstenošanā:
1. Apkopot un analizēt informāciju par Latvijas starptautisko sadarbību ministrijas
kompetences jomās un regulāri to aktualizēt, tostarp, sagatavot informatīvus materiālus un
prezentācijas;
2. analizēt informāciju par ES sadarbības prioritātēm ministrijas kompetences jomās un
regulāri to aktualizēt;
3. sniegt priekšlikumus Latvijas un minēto valstu sadarbības attīstībai ministrijas
kompetences jomās un piedalīties to īstenošanā;
4. izstrādāt starptautisko vienošanos un to izpildprogrammu projektus ministrijas
kompetences jomās, nodrošināt to izpildes uzraudzību un piedalīties to izvērtēšanā.
Sniegt atbalstu Latvijas sadarbības ar starptautiskajām organizācijām koordinācijai – ANO, EP
un BMP – ministrijas kompetences jomās un piedalīties tās īstenošanā:
1. Apkopot un analizēt informāciju par Latvijas sadarbību ar šīm organizācijām ministrijas
kompetences jomās un regulāri to aktualizēt, tostarp, sagatavot informatīvus materiālus un
prezentācijas;
2. analizēt informāciju par ES sadarbību ar šīm organizācijām ministrijas kompetences jomās
un regulāri to aktualizēt;
3. sniegt priekšlikumus Latvijas un šo organizāciju sadarbības attīstībai ministrijas
kompetences jomās un piedalīties tās īstenošanā.
Izstrādāt nacionālo pozīciju un ar tām saistīto instrukciju projektus par ES Padomē
izskatāmajiem un departamenta kompetencē esošajiem izglītības jomas jautājumiem, t.sk.
organizējot apspriedes ar sociālajiem partneriem.
Prasības pretendentiem/-ēm:
– Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
– Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
– Pieredze darbā valsts pārvaldē vai starptautiskā organizācijā.
– Pieredze starptautiskās sadarbības jomā.
– Vēlama pieredze darbā ar ES jautājumiem.
– Izpratne par ministrijas kompetencē esošo politiku prioritātēm nacionālā un starptautiskā līmenī.
– Zināšanas par valsts ārpolitikas prioritātēm un diplomātisko protokolu.
– Zināšanas par starptautiskajām organizācijām un to darbības pamatprincipiem.
– Zināšanas par ES institūcijām, to funkcijām un lēmumu pieņemšanas procedūrām ES.
– Angļu valodas zināšanas B2 līmenī (atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu
apguvei” noteiktajiem kritērijiem).
Ministrija piedāvā:
– Iespēju veikt atbildīgu, radošu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā
valsts pārvaldē.
– Mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā
pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un
ir būtiska iestādes funkciju izpildei.
– Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā.
– Labus darba apstākļus – Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).
Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi darbā valsts pārvaldes iestādē,
pieredzi starptautiskās sadarbības jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja
pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka
pretendentam nav šādas pieredzes).
2. CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
3. Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno
dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas
Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzot dokumentus:
– nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības
nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050).
– nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „PIAD vecākais eksperts
starptautiskā sadarbība”.
Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās
informācijas saturiskā izvērtēšana.
2. kārtā notiks pretendentu angļu valodas zināšanu pārbaude sertificētā valodu mācību centrā.
3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra
pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos
pretendentus.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Izglītības un zinātnes ministrija
informē, ka:
– Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases
konkursa norisi atbilstoši.
– Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija
Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050, tālr.67226209.
Tālrunis uzziņām 67047815.

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart