Kādu pasākumi notiek Kurzemē Muzeju nakts notikumu ietvaros

AIZPUTES NOVADS

​Sauc-un Tev atsauksies
AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads
T. 29623284; www.aizputesmuzejs.lv

19.00–20.00    Izzinoša spēle ģimenēm Jaunās pilsmuižas pagalmā „Es, mana pilsēta, mans novads un mana valsts”.
20.00–21.00    Erudīcijas spēle „Cik labi Tu pazīsti Aizputi?”.
21.30–22.30    Lekcija ar fotostāstu un diskusijām „Viņi cīnījās par savas valsts brīvību. 10. Aizputes kājnieku pulks”. Savos apkopotos stāstos dalīsies Gundars un Mārtiņš Siseņi.
22.30–24.00    Koncerts- sadziedāšanās kopā ar grupu „Baltās dūjas”.
„Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām,
Man pašam kungam būt, man pašam arājam!”

Varonība tajā dienā un vēl pēc …gadiem
APRIĶU MUZEJS
Lažas pagasts, Aizputes novads
T. 29184684

19.00–19.50    „Drosmes mazā trasīte” ar jaunsargu aktivitātēm pozitīvu emociju atmosfērā.
Sportiski, veselīgi, azartiski, aktīva dzīvesveida uzdevumi svaigā gaisā kopā ar jaunsargiem.
20.00–20.30    Muižas zālē – „Mēs ne tikai pieminam, bet arī cienām” – izdzīvosim varoņstāstus kopā ar vīriešu vokālo ansambli „Kurši”.
21.00    „Ceļojums Laikā” – muzeja ekspozīciju iepazīšana.
21.30    Dejā un mūzikā izstāstīts ceļš uz brīvību – Aizputes jauniešu dejas grupa.
22.00    „Ceļojums Laikā” – muzeja ekspozīciju iepazīšana.
23.00    Aforismu paslēpes muzejā – „Varonība – cilvēka domāšanas veids”.
23.30–01.00    „Ceļojums Laikā” – muzeja ekspozīciju iepazīšana.

Spēks un skaistums
KAZDANGAS MUZEJS
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads
T. 63449755, 28616717; www.kazdanga.lv

15.00–16.00    Gudrības un veiklības spēles pils parkā „Mazais princis”.
16.00–18.00    Vēdekļu darināšanas un Tālava taurētāja taures izgatavošanas darbnīca. 17.00–20.00    Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes aktivitātes ar dažādiem pārbaudījumiem un paraugdemonstrējumiem „Par varoņiem nepiedzimst…”.
20.00–21.00    Vakara ceļojums dzejā un prozā ar apmeklētāju līdzdalību.
21.00–22.00    Nacionālo bruņoto spēku bigbenda nakts koncerts.
22.15–22.45    Daigas Vītolas solo dejas un grupa „Kompliments”.

BROCĒNU NOVADS

Cementa varoņiem pa pēdām
CEMENTA RAŽO”SANAS VĒSTURES MUZEJS
Liepnieku iela 15, Brocēni, Brocēnu novads

21.00    Brīvdabas kino Brocēnos, pie vēsturiskās cementa rūpnīcas.
19.00–01.00    Iespēja pabūt vienā no kādreizējās cementa rūpnīcas laboratorijas telpām, apskatīt vēsturisko arhīvu (saistītu ar cementa ražošanu), foto albumus, relikvijas u.c. kultūrvēsturisko mantojumu, kas saglabājies no cementa ražošanas pirmsākumiem Brocēnu apkaimē.
19.00–22.00    Cementa vedēju draudzības braucieni, radošās darbnīcas bērniem, Ripo auto Brocēnos.
19.00–01.00    Fizikas eksperimenti (notiek vienu reizi apaļā stundā).
VR brilles – jaunā cementa rūpnīca virtuālajā realitātē.
Cementa vēsturei pa pēdām – orientēšanās sacensības.

DUNDAGAS NOVADS

Trešais tēva dēls
KUBALU SKOLA–MUZEJS
Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads
T. 26332238; www.kubalmuz.lv

19.00–19.15    Viesu sagaidīšana un iepazīstināšana ar Muzeju nakts aktivitātēm.
19.15–22.00    Varoņdarbu veikšana.
20.00–21.00    Pīrāgu cepšana.
19.00–23.00    Trešā tēva dēla – E. Dinsberga dzīves vietas apskate.

ENGURES NOVADS

Katrā cilvēkā mīt varonis
LAPMEŽCIEMA MUZEJS
Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
T. 27000380

17.00    Koncerts ,,Mans mūžs mīlestībai”.
Muzejā.
Jūrmalas foto studijas ,,Aspazija” darbu izstāde.
Ekspozīcijas apskate.
Pie muzeja.
Zvejnieku darbu iemaņu apgūšana – tīklu lāpīšana, reņģu vēršana, retināšana un blīvēšana, žāvēšana namiņā.
Senais amats – pagasta jumiķu stāsts par niedru jumtu likšanu.
Ķemeru Nacionālā parka darbinieku vadībā aktīvas nodarbības dabā lieliem un maziem.
,,Tālavas taurētājs” – bērnu zīmējumos.
Pagasta rokdarbnieču darbu izstāde ,,Pūra lādes vēdināšana”.

LATVIJAS CEĻU MUZEJS
Šlokenbeka, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads
T. 63182354; www.celumuzejs.lv

18.00–24.00    Pastāvīgas ekspozījas un izstādes „Latvijas ceļu nozarei – 100” apskate.
18.00–22.00    Mazie un lielie muzeja apmeklētāji varēs izgatavot savu atstarotāju, piedalīties mīklu minēšanā, pārbaudīt savas zināšanas viktorīnā „Sameklē burtus un uzraksti vārdu”.

GROBIŅAS NOVADS

Taurē taurētājs
NENOVĒRTĒTO LIETU MUZEJS
„Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
T. 63459091; www.liepajasras.lv

18.00-22.00    Nenovērtēto lietu muzeja apskate.
Aktivitātes.
19.15 un 21.00    Ekskursija pa atkritumu poligona „Ķīvītes” teritoriju.

JAUNPILS NOVADS

Jaunpils vīru spēks un drosme laikmetu vējos
JAUNPILS MUZEJS
„Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
T. 63162128, 20223423; www.jaunpils.lv, www.jaunpilspils.lv

19.00    Jaunpils Taurētāja aicinājums. Pasākuma atklāšana.
19.30–23.00    Jaunpils muzeja jaunumi izstāžu zālēs.
Māra Lejas Minidiorāmu izstāde „Kara un sadzīves ainas modelismā”.
Latvijas armijas, Neatkarības kara un Jaunpils atbrīvošanas 100-gadei veltīta izstāde „Es savu tēvzemi dzirdu”…
Pavasara ziedu un mākslas izstāde.
19.30–22.00    Jaunpils pils ezera saliņa.
Jaunpils jaunsargu aktivitātes
19.30–22.00    Pils pagalmā.
Radoša aktivitāte bērniem „Senlatviešu pagalma modeļu veidošana”.
Kara laika pavalgs.*
19.30 un 22.00    Dziesminieka laiks pie ugunskura.
20.00    Pils lielā zāle.
„Lūdzu” – zīmējumu kamerteātra izrāde – improvizācija.
19.30–23.00    Jaunpils bibliotēka.
Multiplikācijas filma „Tālavas taurētājs”.
Radošas aktivitātes bērniem „Senču aicinājums” – vairodziņu izgatavošana.
Zobenu iezīmēšana*
19.30–23.00    Jaunpils Amatu māja.
Amatniecības personību un darbu atmiņu albumu pāršķirstot.
19.30–23.00    Jaunpils baznīca.
Garīguma templis ikvienam.
19.30–22.00    Jaunpils alus darītava.
Ekskursijas 19.30, 20.30, 21.30    Iepazīšanās ar Jaunpils alus darītavu (ekskursijas dalībnieku skaits ir ierobežots).
*par maksu.

KULDĪGAS NOVADS

Muzeju nakts Kuldīgas novada muzejā
KULDĪGAS NOVADA MUZEJS
Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads
T. 63350179; www.kuldigasmuzejs.lv

20.00–24.00    Vēstures izpētes un rekonstrukcijas domubiedru grupas „Baltava” seno amatu demonstrējumi.
20.00–21.45 un 23.00–24.00    Folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” ieroču un aizsargbruņu demonstrējumi senajā teltī, kā arī šķēpmešana, cirvju mešana un citas aktivitātes.
20.00–24.00    Aktivitātes bērniem pie Kuldīgas novada muzeja.
Rokdarbu kopas „Čaupe” radošā darbnīca – aproču veidošana dažādās tehnikās.
Iespēja iepazīt tuvāk priekšmetus no muzeja ieroču un aizsargapbruņojuma kolekcijas, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par apbruņojumu dažādos vēstures periodos (no aizvēstures līdz 20. gs. vidum).
Varēs ielūkoties ekspozīcijā „Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā” un iejusties 20. gs. sākuma turīgu kuldīdznieku ikdienā, kā arī uzzināt, kā pirms gadsimta turīgi cilvēki pavadīja ikdienu, veica dienas darbus un atpūtās.
20.30 un 21.30    Ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētu ar muzeja krājuma glabātāju Ingrīdu Poli (tikšanās pie muzeja vārtiem).
21.00–23.00    Stāstnieces un gides Liesmas Lagzdiņas daudzveidīgie varoņstāsti par Kuldīgu un agrāko laiku notikumiem.
22.00–22.45    Folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” koncerts uz nocietinājumu vaļņa.

LIEPĀJA

Mans zelts ir mana tauta
LIEPĀJAS MUZEJS
Kūrmājas prospekts16/18, Liepāja
T. 26476528, 634 22960; www.liepajasmuzejs.lv

Liepājas muzeja dārzs Skatuve.
19.00
    Muzeju nakts un tās īpašā vilciena līnijas atklāšana („Libau train”).
19.10    Kora „Laiks” koncerts „Piesaukšana”.
20.00    POP/ROK skolas audzēkņu priekšnesumi.
21.00    Ritma grupas „Tresncendentālē” koncerts.
22.00    Džezfanka noskaņas piedāvā grupa „Very Cool People” un viesmāksliniece Kristīne Prauliņa.
24.00    Mūsdienu varoņu ugunīgās dejas.
24.15-01.00    Saksofona balss caur nakti.

Vēl muzeja dārzā …
19.00–22.00 
   Nāc spēlēties un cīņām vingrināties! Viduslaiku sēta „Niedru lijas”.
19.00–22.00    A/S „Latvijas valsts meži” dzimst no jauna.
19.00–24.00    Piepūšamās atrakcijas pašiem mazākajiem.
19.00–01.00    Restorāna „Oskars” brīvdabas kafejnīca.

Kurzemes tautastērpu informācijas centrs
19.00–22.00
    Tālavas taurētājs uz kokles. Kokļu stāsts.

Muzeja ēkā
19.00–20.00
    Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas koncerts „Ābeļziedi”. (Mazā zāle)
19.00–21.00    Meistarības un roku veiklības spēle Kendama. Paraugdemonstrējumi un ekspresizstāde. (Lielā zāle)
19.00–21.00    Radoši izzinošās darbnīcas bērniem „Bākas”. (1. stāvs)
19.00–01.00    Ekspresizstāde „Dzintara sapnis”. (Pagrabstāvs)
Filmas „Bermontiāda” demonstrācija. (Pagrabstāvs)
19.00–22.00    Koktēlnieka Jāņa Žīmanta stāsts par varoni un mākslinieka dvēseli. (Pagrabstāvs)
21.00–22.00    Filmas „J. Rozentāls. Septiņi” demonstrācija. (Lielā zāle)
21.00–01.00    Interaktīva ekspresizstāde „Sveiciens jūras vilkiem!” (1. stāvs)
22.00–22.10    Lakatu un tērpu parāde „Kārtu kārtām” piedāvā mākslinieces Dace Dēliņa Lipska un Baiba Cihovska. (Lielā zāle)
20.00–24.00    Brīvās klavieres muzeja naktī. (Mazā zāle)

SARGĀ SAVU TĒVU ZEMI!
LIEPĀJAS MUZEJA FILIĀLE “LIEPĀJA OKUPĀCIJU REŽĪMOS”
K. Ukstiņa iela 7/9, Liepāja
T. 63420274, 27048864; www.liepajasmuzejs.lv

1.stāvs: „MANS GODS IR MANA TAUTA!”.
19.00–01.00
    Izstāde „Trešās Atmodas laiks Liepājā”.
Fotografēšanās stūrītis Atmodas laika noskaņās.
19.00–20.00    Koncerts „Gandrīz tautasdziesmas”. Pagājušā gadsimta tautā iemīļotas dziesmas.
20.00 un 21.00    Performance – rekonstrukcija „LTF Liepājas Koordinācijas centrs darbībā 1991. gada janvāra barikādēs”.
21.00–22.30    Atmiņu vakars „Trešās Atmodas pirmsākumi Liepājā”.

2. stāvs: „MANS GODS IR MANA ZEME!”.
19.00–01.00    Stāsts „Dižkoku Atmoda kopā ar Imantu Ziedoni”.
Vides Aizsardzības kluba Dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju „Liepājas Optimistu pulks” izstāde „Dievs. Daba. Darbs”
19.00–20.30    Radošā darbnīca „Vecs top jauns”.
20.30–22.00    „Liepājas Optimistu pulka” prezentācija un zemnieku bioloģiskās produkcijas degustācija.
22.00–23.00    Vakarēšana kopā ar dziesminieku Haraldu Sīmani.
23.00–01.00    Koncertfilma „Rokopera “Lāčplēsis””.

Pagalms: „MANS GODS IR MANA VALSTS!”.
19.00–19.30    Jūras spēku orķestra priekšnesumi.
19.30–20.30    Robežsardzes prezentācija un dienesta suņa paraugdemonstrējumi.
20.30–21.30    Zemessargu prezentācija un paraugdemonstrējumi.

GALERIJA „ROMAS DĀRZS”
Zivju iela 3, Liepāja
T.29489547; www.galerijaromasdarzs.lv

19.00–24.00    Aplūkojamas mākslas darbu ekspozīcijas:
-Ekspresizstāde „Visdziļākajā mežā”.
-Patstāvīgā ekspozīcija „Liepāja – Laiks – Mākslinieks”.
-Izstāde „Citāda klusā daba”.
-Mākslinieka Guntara Zaķa izstāde „Latvijas un Eiropas ainavas”.
19.00–21.00    Radošā darbnīca „Nakts pelēkus palagus klāj”.
22.00–23.00    Arfistes Dārtas Tisenkopfas koncerts „Te it kā pa sapņiem…”.
23.00–24.00    Muzikālā performance „Pār klusiem koku galiem…”. Marta Kauliņa (sitaminstrumenti) un Roberts Dinters (ģitāra, elektronika).

Trauksmes cēlāji
MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA
Kūrmājas prospekts 13 (ieeja no Elkoņu ielas), Liepāja
T. 29948430; www.mplab.lv

19.00–24.00    Mākslas un tehnoloģiju izstāde, kas vēsta par trauksmes cēlāju (whistleblowers) nozīmi.
Liepājas mākslinieku reakcija uz sabiedrības apātiju un mediju uzņēmumu aprēķinu.

PĀVILOSTAS NOVADS

Kas tic, tas uzvar! /O. Kalpaks/
VĒRGALES PAGASTA MUZEJS
Dīķenieki, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
T. 29338335; www.pavilosta.lv

19.00    Piemiņas brīdis kapsētā Vērgales pagasta Lāčplēša ordeņu kavalieru atdusas vietās.
20.00    Ticība varonībai rada varoņus /Dizraeli/. Vērgales pagasta muzejā iepazīsimies ar brīvības cīnītāju – Lāčplēša ordeņu kavalieru cīņu gaitām.

ROJAS NOVADS

Katram sava varonība!
ROJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJS
Selgas iela 33, Roja, Rojas novads
T. 29432899

18.00    Pasākuma atklāšana.
18.15–19.00    Novērtēsim tos, kuru cīņas ierocis ir vārds! Saruna ar politiķi Inesi Vaideri.
18.00–20.00    „Mans zelts ir mana tauta/Mans gods ir viņas gods!”.
Zemessardzes izstāde un paraugdemonstrējumi Rojas muzeja sētā.
19.00–19.30    Katram varonim savu zīmi!
19.30–20.00    „Latvju aizsardzības zīmes” – mistiskais un zinātniskais. Fizikas skolotāja Egila Mūrnieka stāstījums un fizikālie demonstrējumi.
19.00    Katram laikam savi nepakļāvīgie, sava ceļa gājēji – atcerēsimies mūsu novadnieku, kinooperatoru Gvido Zvaigzni.
Dzintras Gekas dokumentālā filma „Gvido Zvaigzne”.
20.00    KATRAM SAVU VARONI! – Grupas „Gapoljeri” koncerts.
22.00    Es no tumsas nebaidos! – nakts pārgājiens pa Kaltenes kalvām.

RUCAVAS NOVADS

LATVIJAS ETNOGRĀFISKĀ BRĪVDABAS MUZEJA EKSPOZĪCIJA ,,ZEMNIEKA-ZVEJNIEKA SĒTA ,,VĪTOLNIEKI””
Papes Ķoņu ciems, Rucavas pagasts, Rucavas novads
T. 29262283; www.brivdabasmuzejs.lv

19.00–23.00    Muzeju nakts pasākums.

SALDUS NOVADS

Tā vienkārši ar vaļā acīm (O. Ulmanis)
JAŅA ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Striķu iela 22, Saldus, Saldus novads
T. 26193485; www.muzejs.saldus.lv

18.00    Izstādes „Profils” atklāšana. Tā veltīta Saldus goda pilsonim, pedagogam, sportistam, dzejniekam Ojāram Ulmanim.
18.00–20.00    Starts orientēšanās sacensībām Saldus pilsētā.
Radošās darbnīcas u.c. aktivitātes muzeja pagalmā.
20.00–21.00    Sitaminstrumentu grupas „Perpetum Ritmico” koncerts.
21.10    Orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana.
21.20–23.00    Ojāra Ulmaņa sadziedāšanās.

MUZEJU NAKTS AIRĪTES STACIJĀ
AIRĪTES STACIJA
Airītes stacija, Zirņu pagasts, Saldus novads
T. 29503503; www.airite.lv

Zirgu pasts starp Airītes staciju un O.Kalpaka muzeju „Airītes” – iespēja nokļūt no viena muzeja otrā un atpakaļ.
Katru stundu    Dokumentālo filmu seansi (par un ap stacijām un dzelzceļu), tas viss uz stacijas perona.
Katru stundu    Ekspozīcija atvērta apskatei, stāstījums par Artūru Tramdahu, sava laika Tālavas Taurētāju.

Kalpakiešu varoņstāsts
OSKARA KALPAKA MUZEJS UN PIEMIŅAS VIETA “AIRĪTES”
Zirņu pagasts, Saldus novads
T. 22017465; 22019265; www.karamuzejs.lv

12.00–15.00    Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki, vīru kopas „Vilki” priekšnesums.
Nolikums – https://www.facebook.com/O.Kalpaks/
15.00–01.00    Auto foto orientēšanās „Pa Kalpaka bataljona pēdām”.
Nolikums – https://www.facebook.com/O.Kalpaks/
19.00–23.00    Uzdevumi un atrakcijas lieliem un maziem, iepazīstot Kalpaka bataljona rotas.
19.00–01.00    Ekskursijas, radošās darbnīcas.

TALSU NOVADS

Es, latvju zemnieks, ticu un ceru
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Celtnieku iela 12, Talsi, Talsu novads
T. 63291343, 29403183; www.llm.lv

19.00    Muzeju nakts atklāšana.
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” teatralizēts uzvedums „Cauri laikiem”.
19.00–24.00    Jauno un pastāvīgo izstāžu, ekspozīciju apskate.
Ekspresizstāde – „Latvju kareivjiem – 100”. Stāsts par Brīvības cīņām Latvijā no 1918. – 1920. gadam un kā brīvības cīnītāji pie zemes tika.
Fotoizstāde no muzeja krājuma fotogrāfijām – „Saimnieka lepnums, saimnieces gods”.
Izstāde no Kandavas nov. Zantes pag. – Kurzemes cietokšņa muzeja.
19.00–22.00    Radošās darbnīcas, amatnieki, mājražotāji.
21.00    „Es, karā(i) aiziedams” – kopā ar folkloras kopu „Talsi” un tautas muzikantu ansambli „Tals’ trimiš” izdziedāsim skanīgās un patriotiskās latviešu karavīru dziesmas.

Muzeju nakts atklāsmes
TALSU NOVADA MUZEJS
K.Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu novads
T. 29102628; www.talsumuzejs.lv

19.00    Sarīkojuma atklāšana.
19.30    Autora stāsts par jaunatklāto izstādi „Galdniecība Talsu apriņķī”. Darbojas kokgriezējs Kārlis Ziediņš.
20.00    Autores stāsts par jaunatklāto arheoloģijas ekspozīciju „Senvēstures liecības”. Darbojas vēstures entuziastu grupa „Exercitus Rigensis”.
21.00–22.00    Koncertprogramma. Piedalās pianists Artūrs Liepiņš.
19.30–21.00 un 22.00–23.50    Filmiņas no Animācijas brigādes mazajiem bērniem: „Puteklis”, „Parīzes noslēpums”, „Tornis”, „Vāse”, „Korrida”.
Filma par dziesmu svētku vēsturi “Dziesmu vara”
19.00–24.00    Kafejnīca.*
*par maksu

TUKUMA NOVADS

BIEDRĪBA „LIGZDA”
Brīvības laukums 13, Tukums, Tukuma novads
T. 22000408; www.manaligzda.com

19.00–24.00    Tukumnieku veidotas animācijas filmiņas – kustīgas bildes, kustīgas lelles, kustīgas domas.
Izstāde „Taurē”.
19.00–22.00    Radošā darbnīca darboties priekam.

Dien – nakts varoņi Durbes pilī
DURBES PILS
Mazā Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
T. 63122633, 26305946; www.tukumamuzejs.lv

11.00–24.00    „Atklāj sevī varoni” – šķēršļu josla (pagalmā).
Senās spēles mūsdienu noskaņās: domino, krikets, “Ceļojums Durbes pils vēsturē” (pagalmā).
11.00–17.00    Orientēšanās Durbes pilī un tās apkārtnē, atklājot nozīmīgus pils vēstures faktus un personības.
Radošā nodarbība bērniem (bērnistabā).
13.00    Skaņu skolas „Dore” muzikālais priekšnesums Māras Ģērmanes vadībā.
14.30    Lestenes pagasta tautas nama amatierteātra „Dzērvenīte” izrāde.
19.00–23.30    Pirmā palīdzība pils lazaretē ar Arvi Grasi.
Foto stūris Tukums II stacijas fonā izstādē „Par Dzimteni un Latviju.1918.-1920.”
„Vēstule Tev” – radošā nodarbība par vēstuļu rakstīšanas iezīmēm 19.gs.
Vai atceries Raiņa dzejoli? (ekspozīcijā „Rainis un Durbes pils”).
Skatiens pagātnē – ieraugi krājuma priekšmetus citā gaismā.
Valsts policijas un VUGD auto transporta un ekipējuma apskate.
MC Zelmiņas gardumi pils ķēķī restorānu dienas ietvaros.
19.30; 20.30; 21.30    Muzikālas vakara noskaņas ar tautas mūzikas kapelu „Danču spēle” Armands Krieva vadībā.
19.00–24.00    Neredzētas fotogrāfijas par Latviju no 1918.-1920.gadam.
20.00; 21.00; 22.00    Karavīra dzīve 1919. gadā – kāju autu siešana, apkaklīšu šūšana, telšu celšana. Piedalās Tukuma 12. Skauta un gaidu vienība (pagalmā).
23.30    Akcijas „Apceļo Tukuma muzejus un muzeja draugus” izloze un uzvarētāju apbalvošana.
24.00    Muzeja nakts noslēgums “Uguns puķes mūsu varoņiem” (pulcēšanās pie lauvu skulptūrām).

Varoņu aleja
MANA APTIEKA CENTRA APTIEKA
Elizabetes iela 8, Tukums, Tukuma novads
T. 22009187; www.manaaptieka.lv

19.00–23.00    Tikšanās ar Vitamīnu sprāgstiņu, kas stāstīs par to, kas jāēd varonim, lai būtu spēcīgs, veselīgs un stiprs.
Kam jābūt mājas aptieciņā, ieteiks Veselības inspektori.
Zināšanu pārbaude par Latvijas Varoņaugiem.

Iemēģini roku
MĀKSLAS GALERIJA „DURVIS”
Brīvības laukums 21, Tukums, Tukuma novads
T. 63124312, 28391437; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    Mākslas šopings – mākslas darbi, suvenīri, kultūrvēstures un mākslas grāmatas.
Tukuma Mākslinieku grupas izstāde.
19.00–22.00    Stikla pūtēju meistardarbnīca kopā ar Andreju Virbuli un Artūru Rožinski no Ventspils.
Punktošanas māksla kopā ar Daci Laukmani.*
*par maksu (līdz 5.00 EUR)

Veiklie pirkstiņi
TUKUMA AUDĒJU DARBNĪCA
Tidaholmas iela 3, Tukums, Tukuma novads
T. 25622267; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    Cepurīšu locīšana kopā ar TLMS „Durbe” dalībniecēm.
Ordeņu izgatavošana no dzijas, krāsainiem kartoniem un stikliņiem kopā ar TLMS „Durbe” dalībniecēm.
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu izstāde „Process”.
Grīdceliņa aušana stellēs.
19.00–22.00    „Mans varonis” – grāmatas vai filmas varoņa veidošana no keramikas kopā ar Zaigu Reimani.*
*par maksu (1.00 EUR)

TUKUMA EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
Brīvības laukums 1, Tukums
T. 63122305; www.tukumabaznica.lv

19.00–24.00    Baznīcas un torņa apskate.
Durbes pils izstāde „Gaišais ceļš” (baznīcas tornī).
20.00    Koncertē jauniešu koris „Balsis” (vadītājs Ints Teterovskis).
Aicinājums ziedot baznīcas pamatu renovācijai akcijas „Nokrāso baznīcu” ietvaros.

Jūra līdz ceļiem
TUKUMA MĀKSLAS MUZEJS
Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma novads
T. 25494677; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    „Purvīša zīmē” – mākslas izstāde par Latvijas Mākslas akadēmijas Dabasskatu meistardarbnīcas audzēkņu darbiem muzeja krājumā.
„Purvītis NePurvītis” – e-pastkartes veidošana digitālajā ekspozīcijā.
19.30–21.30    Grafikas drukas radošā darbnīca kopā ar mākslinieci Tiju Vīksnu.
20.00–22.00    Grāmatas „Kungs Tukums – vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21.gs.” fragmentu lasīšana.
Brīvais mikrofons kopā ar Tukuma literātu apvienību – Ilgu Liepiņu, Gunu Rozi, Sarmu Upesleju, Gvido Dragi u.c.

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪTAS NAMS
Lielā iela 1, Tukums, Tukuma novads
T. 26511517; www.tpkn.lv

19.00; 21.00; 23.00    Koncertrizrāde „7 mīlestības locījumi” – dzeja, mūzika un proza Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņu izpildījumā.
Pasākums norit uz ēkas ieejas jumta, sliktos laikapstākļos – bijušās kafejnīcas Margo telpās.

Klusā varonība
TUKUMA PILSĒTAS VĒSTURES MUZEJS „PILS TORNIS”
Brīvības laukums 19a, Tukums, Tukuma novads
T. 25622131; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    „Tukumnieki un draugi” – izzini Tukumu un tukumniekus, atrodi spēka zīmes Tukuma jostā, meklē priekšmetus ekspozīcijā „Savējo stāsti, ne svešo”.
„Klusā varonība” – viena priekšmeta vienas dienas izstāde.
Nāc spēlēties: „Riču-raču”, „Atrodi Tukuma smukumu”, saliec puzli un izkrāso Tukumu.
Virtuālie varoņi datorspēlē – piedāvā datoru veikals SIA „Riforce”.
Diženo tukumnieku fotogrāfijas vides objektā „Vārti no pagātnes uz nākotni”.
19.00–22.00    „Meklē Te” – iemācies saskatīt 2D attēlā 3D attēla efektu – MT MusTur īpaši radīta stereogramma.

Džūkstes valoda pasakās
DŽŪKSTES PASAKU MUZEJS
Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Tukuma novads
T. 26513314; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    „Naģīgais darbonis” – grāmatzīmju izgatavošanas darbnīca.
„Zūkurēšana” – orientēšanās muzejā un laimes aka.
Izzinoši un atraktīvi uzdevumi Pasaku istabā, kur mājo pasaules izzinātājs Sprīdītis un stiprinieks Lielēdējs.
Izstādes „Ciemos pie Puškaiša”, „Brīnumlādītes”, „No Lūkošanās līdz Mārtošanai”, ekspozīcija „A. Lerhis-Puškaitis un pasakas.
19.00–22.00    „Orē ar Krabiņu, Rumaku un Naģīgo” – sacensības Pasaku takā, pārvarot šķēršļus.
Sprīdīšu izjādes ar zirgiem piedāvā „Skudru staļļi”.*
19.00–23.00    Cīņa par uzvaru „Sabolē savu pretinieku”.
21.00–23.00    „Čuiņa ūķis čūkslājā” – nostrēb zupu (0.50 EUR), cukurvati piedāvā „Mākonīšu tirgotava” (no 1.00 EUR)
*par maksu (2 EUR)

MEŽINIEKU LOLOJUMS
JAUNMOKU PILS MUZEJS
Rīgas–Ventspils šosejas 75. km, Tumes pagasts, Tukuma novads
T. 26187442; 63107125; www.jaunmokupils.lv

19.00 un 21.30    Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu un saksofonista Ulda Folkberga muzikālie priekšnesumi.
21.00 un 22.30    Ekskursijas pa pili un parkā.
20.00–23.00    Radošās darbnīcas ar dabas materiāliem.
Visu vakaru    Pils atjaunošanas laika fotokaleidoskops, orientēšanās parkā „Jaunmokas Latvijas 100 gadu laikā”.
Filmas par meža apsaimniekošanas procesiem.
Izstādes: „Ceriņi” sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila centru, V. Opmaņa gleznu izstāde, Meža ekspozīcijas.
Darbosies kafejnīca.*
*par maksu

Rakstnieks un skolotājs Ernests Birznieks-Upītis
PASTARIŅA MUZEJS
​„Bisnieki”, Zentenes pagasts, Tukuma novads
T. 28651091; www.tukumamuzejs.lv

19.00–24.00    „Vārdu vācelīte” – atrodi priekšmetiem pēc iespējas vairāk tulkojumus dažādās valodās.
Knēvelīšu mājiņas – apskatāms atjaunotais E.Birznieka-Upīša bērnības sētas makets.
„Pastariņš mājā, skolā un dzīvē” – interaktīva ekspozīcija par rakstnieka dzīvi. Izstādes „Klēts – dzimtas turības spogulis”, „Saldūdens zveja”.
19.00–20.00    „Kā jūgsi, tā brauksi” – zirga iejūgšanas un lauka apstrādes demonstrējumi, vizināšanās ratos.*
20.00–21.00    Deju koncerts – uzstājas Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi” Tamāras Balodes un Elīnas Zvēras vadībā.
21.00–22.00    Uzstājas bērnu vokālā studija „Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.
*par maksu (2.00 EUR)

Pūres šokolādes taurētāji!
ŠOKOLĀDES MUZEJS PŪRĒ
Pūre-9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads
T. 22100042; www.purechocolate.lv

19.00–01.00    LABIRINTS – ar jautriem un atraktīviem uzdevumiem, dodoties cauri Labirintam, gardumi Jūsu vēderam un laimes hormons garantēts!
19.30–00.30    Šokolādes meistarklasē gatavosim gan šokolādes konfektes, gan citus gardumus! Kādus? Saldus!
20.00–23.00    Stāstīsim stāstus gan lieliem, gan maziem!
19.00–01.00    Kakao dzēriena degustācija.

VENTSPILS

Tālavas taurētājs
VENTSPILS MUZEJS “ZIEMEĻKURZEMES AMATNIECĪBAS CENTRS” – AMATU MĀJA
Skolas iela 3, Ventspils
T. 63620174; www.muzejs.ventspils.lv

22.00–24.00    Improvizāciju uzvedums par „Tālavas taurētājs”,1988. gada latviešu pasaku kino „Tālavas taurētājs” demonstrēšana, radošās darbnīcas.

Mans zelts ir mana tauta
RAKSTNIEKA H. DORBES MUZEJS „SENČU PUTEKĻI”
Ērgļu iela 1,Ventspils
T. 63625004; www.muzejs.ventspils.lv

22.00–00.00    Ziemeļkurzemes iedzīvotāju lietotais tāmnieku dialekts vakar un šodien. Piedalās dziesmu ansamblis „Ventiņ”, Ventspils teātra aktieri.

Nemierīgā cilts
VENTSPILS MUZEJS
Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17, Ventspils
T. 63622031; www.muzejs.ventspils.lv

19.00–22.00    Livonijas ordeņa pils ekspozīcija un izstāde „Latvijas 100 gadi Ventspilī. Latvijā. Pasaulē” atvērtas apskatei bez maksas. Īpaša dāvana – Ceļvedis izstādē ģimenēm ar bērniem.
20.00–21.00    Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē Vēstures nodaļas vadītājas Stellas Lindenbergas stāstījums par nemierīgajiem ventspilniekiem – sava ceļa gājējiem.
22.00–24.00    Karavīru un strēlnieku dziesmas jauniešu grupu izpildījumā.

VENTSPILS NOVADS

Ekspozīcija „Vētru muzejs”
TAUTAS NAMS (2. stāvs)
​Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
T. 29448883

19.00–01.00    Fonā skan pasaules izcilāko trompetistu ieraksti.
Teatrāls dziesmas „Talavas taurētājs” uzvedums – atainojums pa pantiem – katram pantam atvēlam 26 minūtes, piesaistām publiku, improvizācija.
20.00    Gleznu izstādes atklāšana.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart