Pētījums: labāka lasītprasme ir skolēniem, kas to apguvuši trīs, četru gadu vecumā

Ģimenei, īpaši vecākiem ir ļoti liela ietekme uz skolēnu sniegumiem, tai skaitā uz lasītprasmi. Viņi ar dažādām darbībām, piemēram, lasīšanu priekšā vai dziedāšanu var palīdzēt bērnam attīstīt tik svarīgo prasmi lasīt. Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma “Iea Pirls” dati liecina, ka augsti sasniegumi lasītprasmē ir skolēniem, kuru lasīšanas aktivitātēs vecāki iesaistījušies no bērna trīs vai četru gadu vecuma, un tādu skolēnu īpatsvars ir 55 procenti, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Powered by WPeMatico

Show Buttons
Hide Buttons
Cart