VISC uzsāk vecāku informēšanu par pilnveidotā mācību satura ieviešanu skolās

Ar šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski ieviesīs pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Pilnveidotais mācību saturs nozīmē, ka līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus. Nozīmīga loma tajā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tādēļ Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu, norāda VISC.

Powered by WPeMatico

Show Buttons
Hide Buttons
Cart