Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes izziņas derīguma termiņu pagarina līdz 31. maijam

2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē – līdz 2020. gada 31. maijam, norāda Labklājības ministrijā (LM). LM arī atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei vai personai saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

Powered by WPeMatico

Show Buttons
Hide Buttons
Cart