Attālināta vecāku sapulce jeb vebināri par interesējošām tēmām un skaidrojumi par attālinātām mācībām

kanceleja@pedagogs.lv 28320454

Kaspars vecāku sapulcēs savu stāstījumu parasti strukturē, izejot no tā, kādus jautājumus klausītāji viņam uzdod visbiežāk. Katras lekcijas beigās viņš joprojām cītīgi tos turpina pierakstīt.

 • Daži vispārīgi veidi, kā veiksmīgi sarunāties ar bērnu
 • Ja bērns ir dusmīgs
 • Kā bērnu iemācīt atvainoties
 • Ja bērns ir agresīvs
 • Ja bērns ir blēdīgs.
 • Kā bērnu iemācīt pateikties.
 • Ja bērns ir kauslīgs
 • Ja bērns melo
 • Ja bērns ir nesekmīgs
 • Atteikšanās mācīties
 • Pašapziņas vairošana
 • Ja bērns lieto rupjus vārdus
 • Ja bērnam skolā dara pāri
 • Bērna sūdzēšanās
 • Vainas apziņa
 • Atbrīvošanās no upura lomas
 • Bērna pozitīvās domāšanas vairošana
 • Depresija, bailes
 • Pamācīšana
 • Iejūtība
 • Vienošanās ar bērnu
 • Rīkojumi
 • Iedrošināšana un pamudinājums
 • Adopcija
 • Dusmas
 • Vecāku atvainošanās
 • Bērna atvainošanās
 • Pieaugušo nesaskaņas
 • Slapināšana gultā
 • Citu agresivitāte
 • Blēdīgums
 • Pienākumi
 • Nerunīgums
 • Tūļīgums
 • Pieaugušā nāve
 • Brālīša vai māsiņas nāve
 • Dzīvnieka nāve
 • Mirstošs bērns
 • Izaicinoša uzvedība
 • Vecāku šķiršanās
 • Mātes jaunais draugs
 • Saskarsme ar šķirtajiem vecākiem
 • Attieksme pret jauno audžuvecāku
 • Alkohols un narkotikas
 • Kā atteikties no alkohola un narkotikām?
 • Kategoriski rīkojumi
 • Nostādīšana neveiklā situācijā
 • Emocionālā inteliģence
 • Atsvešināšanās no radiniekiem
 • Ģimenes apspriedes
 • Bailes no tumsas
 • Bailes no dzīvniekiem
 • Bailes palikt vienam
 • Piedošana
 • Dievs un tā lūgšana
 • Pateikšanās
 • Kauslīgums
 • Viens mājās
 • Ilgas pēc mājām
 • Internets
 • Skaudība
 • Vecāku baltie meli
 • Bērna meli
 • Bērna manipulācijas
 • Nauda, naudas trūkums, bezdarbs
 • Dzīvesvietas maiņa
 • Apnicīgi atgādinājumi
 • Audžubērna ienākšana ģimenē
 • Pārlieks optimisms
 • Vecāku depresija un bailes
 • Vecāku kaitīgie ieradumi un sliktais garastāvoklis
 • Vienaudžu problēmas
 • Pirmās romantiskās jūtas
 • Nesaskaņas starp brāļiem un māsām
 • Atteikšanās mācīties
 • Klusēšana
 • Bēgšana no mājām
 • Pārāk prasīgs skolotājs
 • Atteikšanās pildīt mājasdarbus
 • Bailes uzdot jautājumus
 • Slikta liecība
 • Noraidoša skolasbiedru izturēšanās
 • Pašapziņas vairošana
 • Prasme dalīties
 • Kautrīgums
 • Zagšana
 • Rupjības
 • Sūdzēšanās
 • Ķircināšana
 • Vardarbība TV ekrānos
 • Ietiepība un činkstēšana.

Vebinārs, kurā piedalās gan izglītojamie, gan viņu vecāki

 • Mācīšanās un uzvedības motivācija jeb kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām
 • Kā izprast sevi un uzvedību pusaudžu vecumā
 • Sekmīgas mācīšanās  un uzvedības pamati
 • Es, mana ģimene, skola un pasaule
 • Sevis izzināšanas un pilnveidošanas paņēmieni
 • Piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība paņēmieni
 • Karjeras izvēle
 • Veselība un drošība
 • Kā ar bērnu sarunāties par skolu un dzīvi?
 • Kā sarunāties ar bērnu konfliktsituācijās?

Vebinārs, kurā piedalās gan izglītojamie, gan viņu vecāki, kā arī pedagogi

 • Tajā brīdī mēs iesauksimies: “Es nevaru!”
 • Un tad mēs pasmaidīsim un teiksim: “Ko nozīmē “nevaru?!”
 • Tad uzsvērti sev sacīsim: “Nevis nevaru, bet es neesmu to vēl pamēģinājis!”
 • Šis princips izmantojams arī domāšanas “pārprogrammēšanai”
 • Ja kāds man skolas laikā būtu pavaicājis, kāpēc es nemēģinu būt mērķtiecīgāks un optimistiskāks, es arī būtu atbildējis: “Es nevaru.”
 • Taču, atbildot: “Es to neesmu darījis,”- es būtu bijis daudz tuvāk patiesībai
 • Kad ieraudzīsim kādas slavenības fotogrāfiju, iedomāsimies, ka tie patiesībā esam mēs
 • Raizēšanās ir iztēles ļaunprātīga izmantošana
 • Cilvēki, kuri savu iztēli izmanto savu vēlmju un mērķu radīšanai, parasti sasniedz tādas lietas, kuras tiem, kas raizējas, pat sapņos nav rādījušās (kaut arī tiem var būt augstāks intelekta līmenis)
 • Ko iztēlosimies, to piedzīvosim
 • Pār pasauli valda iztēle
 • Einšteins mēdza teikt: “Iztēle ir daudz svarīgāka par zināšanām, tas ir, prast aktīvi izmantot savu iztēli
 • Kad šī prasme apgūta, pirmais uzdevums ir iztēloties par ko gribētu kļūt, lai domās ieraudzītu sevi gūstam iecerētos panākumus
 • Dažkārt liekas, ka laime ir  kaut kur tur
 • Tāpēc atliekam šo iespēju justies labi
 • Sanāk, ka gaidām laimi, kas ir tepat, netālu
 • Ja visu laiku atliekam šo iespēju justies labi, tad nepratīsim justies labi arī tad, kad būsim šo mērķi sasnieguši
 • Cilvēku nekas nevar padarīt laimīgu- var tikai tāds justies vai nejusties
 • Lai spētu īstenot iecerēto, vispirms ir jāattīsta spēja sapņot
 • Sapņošana ir nākotnes radīšanas darba plānošanas stadija
 • Aktīvajā sapņošanā mēs sevi piepildām ar “degvielu”
 • Šādi mēs jūtamies piepildīti
 • Sapņošana ir laba antiviela vientulībai un skumjām
 • Gatavojoties kontroldarbiem, pārbaudīsim viens otru, izgudrojot grūtus pārbaudes darba jautājumus
 • Vienīgais noteikums- jāuzdod trīsdesmit jautājumi un atbildēm jāparādās tajā mācību vielā, par ko nākamajā dienā ir kontroldarbs
 • Jo jautājumi oriģinālāki, jautrāki un grūtāki, jo aizrautīgāks process
 • Paceļot mācības līdz sarežģītas spēles līmenim, darbs tiek aizstāts ar izklaidi
 • Vai šāds darbs ir smagāks? Smagāks gan, taču darba pārvēršana par spēli palielina enerģiju un radošo pieeju
 • Subjektīvā atmiņa
 • Vecumposms kā izpausme
 • Pusaudžu problēmu iemesli
 • Haoss kā pasaules izjūta, ko izraisa hormonu  darbība un straujais augšanas process
 • Straujais augšanas process
 • Ārējā izskata, defekta akcentēšana
 • Pusaudžu kūkums, neveiklums
 • Acu leņķis
 • Pretošanās aizliegums
 • Nav konkrētas vietas sociālajā struktūrā
 • Vilšanās, dusmas, depresija kā valdošā sistēma
 • “No kurienes pusaudžos tāds ļaunums?!”
 • Psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas
 • Viltus unikalitāte
 • Nemirstības ilūzija
 • Pusaudzis un pašnāvības
 • Taisnīguma ilūzija
 • Rupjības
 • Smēķēšana, alkohols
 • Zagšana
 • Datorspēles
 • Pusaudža apģērbs, pirsings, mati
 • Muskuļotie, augumā lielie
 • Tuklie
 • “Caurbiras”
 • Pusaudžu lomas un cīņa par līderību
 • Meiteņu un zēnu atšķirīgā fiziskā un hormonālā attīstība
 • Atšķirīgā dzimumuzvedība
 • Meiteņu uzvedība pret zēniem
 • Maza bērna iekšējā motivācija
 • Sociālās salīdzināšanas pieeja
 • Sacensība gūst virsroku
 • Veiksminieku un neveiksminieku statuss (uzvarētāji un zaudētāji vieni un tie paši)
 • Pašvērtības saglabāšana, tīšām netiecoties pēc sasniegumiem
 • Pusaudžu sociālā poza
 • Lielie mērķi ir kā “rezultātu” mērķi, bet mazie- “procesa” mērķi
 • Mazo mērķu skaistums slēpjas tajā apstāklī, ka to sasniegšana vienmēr ir pa spēka
 • Ja visu laiku tos izvirza, labāk spēj kontrolēt dienu un jūtas kā noteicējs pār dienas norisēm
 • Ieteicams biežāk sacīt: “Es gribu noskaidrot šīs trīs lietas; es gribu uzdot šādus četrus jautājumus, gribu izteikt savus divus lūgumus u.tt.
 • “Procesa” mērķi palīdz maksimāli koncentrēties
 • Šādi cilvēki ir laimīgāki, jo viņu dienas ritmu nosaka pašu prāta spēks, nevis apkārtējās pasaules ietekme
 • Gribasspēks nav smaga atteikšanās, sevis sodīšana
 • Saistot gribasspēku ar kaut ko smagu un nepatīkamu, mēs vājinām apņēmību to nostiprināt
 • Tāpēc vārdiem radīsim jaunas asociācijas, piemēram, atraidījums ir Dieva aizsardzība no kaut kā vēl sliktāka nākotnē
 • Tādējādi ar atkārtošanas palīdzību vārdu  atraidījums spējam lietot pozitīvā nozīmē
 • Mainot vārdus, mēs spējam labāk piekļūt savam iekšējam spēkam
 • Vingrinājums par jaunu asociāciju radīšanu, piemēram, “2” –nieks ir garantēts ceļš uz “3-nieku”
 • Ja regulāri skatāmies un klausāmies ziņu raidījumus, mēs piederam pie ļoti viegli pārliecināmas un nohipnozitējamas ļaužu grupas. Jo vairāk tos pieņemam kā jaunumus, jo vairāk noticam, ka tāda ir dzīve,  jo vienādi bailīgāki mēs kļūstam
 • Īgņojoties par noziedzību un nelabojamo pasauli, mēs sevi sagraujam no iekšpuses
 • Platons teicis, ka dzīve esot dvēseles saruna pašai ar sevi
 • Ja tiešām vēlamies tikt skaidrībā par kaut ko, tad labāku sarunas biedru par sevi pašu neatradīsim
 • Neviens cits tik labi nepārzina mūsu problēmas, iemaņas un spējas kā vien paši
 • Sarunas gaitā ir iespēja apšaubīt savu pesimismu, tā vietā radot optimistiskas domāšanas ieradumus.
 • Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni
 • Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem
 • Patstāvīgo darbu organizācijas veidi
 • Vingrinājums „Grāmatveikalā”
 • Diferencētās lasīšanas pamati
 • Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums
 • Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana
 • Uzmetumu veidošanas paņēmieni
 • Darba portfeļa veidi, to dažādais pielietojums mācību procesā
 • Atslēgas vārdu izmantojums
 • Pārlapošanas paņēmieni
 • Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni
 • Iztēles un asociāciju izmantojums
 • Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos
 • „Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni
 • Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana
 • Glasera mācīšanās metožu piramīda
 • Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums
 • Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni
 • Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi
 • Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā
 • Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi
 • Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni. Atkārtošana.
 • Konspektēšana
 • Kopsavilkumu veidošana
 • Atmiņas  pareizs izmantojums
 • Lasīšana, pierakstīšana, domu karšu izmantojums u.c.

Izglītības iestāde „Pedagoģiskās meistarības skola” ir LR IZM reģistrēta izglītības iestāde, kura realizē pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas ar tiesībām īstenot pieaugušo izglītības programmas. LR IZM Izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart